Не се знае кой е екипът, връзвал на 2 пъти 104-годишна пациентка във видинската болница, кои са медсестрите, които е трябвало да провеждат непрекъснато наблюдение през време на мярката фиксация (имобилизация).

И как така не е отразено колко време е продължила тя - при допустим максимален срок 2 часа, както и защо лекарите са записали после в доклада си един път, че е фиксиран...

"... долен десен крайник с колан, а в становищата на ангажираните по случая служители се твърди, че фиксацията е осъществена с марля и бинт на дясна ръка".

Това се казва в съобщение на ИА "Медицински надзор", която оповести резултатите, след като се самосезира по тв репортаж и направи проверка.

Клуб Z също разказа за случая, след като близки на столетницата изразиха съмнения за нечовешко отношение в дунавския град, както и че не са й давани дори... лекарства (нещо, което комай се потвърждава от проверяващите - б.р.).

ИАМН изрежда някои от резултатите от проверката си:

"... В медицинската документация на лечебното заведение се съдържат данни за двукратна фиксация (имобилизация) на пациентката. Записите не съдържат реквизитите, които се изискват според правилата на лечебното заведение - имената на членовете на екипа, осъществили мярката, и имената на медицинските сестри, водещи наблюдението.

При втората фиксация в съответния медицински запис не е определeно нейното времетраене, което не би трябвало да надвишава максимално определеното време – до два часа.

Документираните действия на медицинския екип не съвпадат в описателната си част със становищата им, дадени в хода на проверката. Съгласно медицинския запис от този ден е фиксиран долен десен крайник с колан, а в становищата на ангажираните по случая служители се твърди, че фиксацията е осъществена с марля и бинт на дясна ръка....

Анализът на медицинската документация, свързана с ежедневния прием на лекарствата, които пациентката е приемала преди хоспитализацията, е констатирал съмнения за пропуски в редовното им предоставяне по време на болничния ѝ престой."

Въпреки това инспекторите на ИАМН обобщават, че не са установили данни за допуснати административни нарушения, които да попадат в обхвата на контролните правомощия на агенцията и да обосновават образуването на административнонаказателни производства. Напротив - проверяващата комисия е информирала работодателя, че са налични предпоставки за образуване на производство по ангажиране на дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.

Иначе казано - съобщават на видинските лекари да се наказват сами себе си - при това по КТ.

Отделно от това, за установените факти и обстоятелства по компетентност са уведомени ОДМВР,  Районна прокуратура – Видин. Министърът на здравеопазването е уведомен с писмо, допълва БТА.

Затова пък на финала се казва, че от 28 март тече извънредна проверка на МБАЛ и Центъра за спешна помощ в Кърджали.