Има сериозен потенциал от поскъпване на цената на електроенергията от 1 юли 2024 г. 

Това заяви Владимир Малинов, служебен министър на енергетиката, в неделя по БНТ.  

"Няма как натрупаният дефицит във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" да не се отрази върху цената на електроенергията за бита, защото в следващия регулаторен период, ако регулаторът спазва стриктно нормативната си база, този натрупан дефицит трябва да бъде компенсиран. Има сериозен потенциал от поскъпване на цената на електроенергията от 1 юли 2024 г.", каза той.

Много е тежко състоянието на Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

"В рамките на този месец проведох три срещи с ръководството на фонда. Натрупаният дефицит във фонда е сериозен. Към настоящия момент е над 450 млн. лв., като се очаква до края на регулаторния период, който ще приключи месец юни, да достигне 550 млн. лв.", посочи Малинов. 

През следващия месец щели да бъдат предложени конкретни мерки, за да бъде компенсиран този дефицит и съответно да бъде минимизиран този удар, който всяко едно домакинство би понесло. С последните законодателни промени, които бяха направени, НЕК ще запази функцията на обществен доставчик и така ще могат да бъдат определяни кои производители на електроенергия ще влязат в микса на регулирания пазар.

На 25 април депутатите приеха промени, свързани с либерализацията на пазара на електроенергия.Малинов коментира, че не е отложена либерализацията на пазара, тъй като и в предишната законодателна рамка пълната либерализация на пазара на битовите потребители на електроенергия трябваше да се случи от 1 януари 2026 г. По думите му и сега тя ще се случи от 1 януари 2026 г. Той обясни, че промените, са свързани с преходния период, който е трябвало да започне от 1 юли тази година и да продължи 18 месеца, в който се е променял част от механизма за регулиране на този пазар. Служебният министър обясни, че регулаторната функция на Комисията за енергийно и водно регулиране в този преходен период е трябвало да бъде предоставена на министъра на енергетиката. За да се запази поносимостта на цената на електроенергията за битовия потребител, на министъра на енергетиката, и с решение на Министерския съвет трябваше да бъде определен компенсаторен механизъм за пазарните цени и тези, които биха били поносими за бита, разясни министърът.  

Той потвърди, че азербайджанска компания има интерес да проучва газови находища в Черно море. Това е била една от темите, обсъдени при скорошната визита на президента Румен Радев в Азербайджан, част от делегацията беше и Малинов. Затова, обясни служебният министър, предвиждаме през следващата седмица да стартираме концесионна процедура за един от блоковете на „Хан Тервел“. По думите му азерската държавна петролна компания „Сокар“, както и други компании, проявяват интерес.

"Геоложките проучвания и 3D сеизмичните проучвания в цялата акватория на Черно море показват, че има доста висок процент не само за находища, но и за добив на въглеводороди. Затова предвиждаме през следващата седмица да стартираме концесионна процедура за един от блоковете на „Хан Тервел“, съобщи той.

Малинов коментира и договора с "Боташ".

"Няма да е лесно договорът с „Боташ“ да бъде предоговорен, тъй като турската страна има постигнат определен икономически ефект от него, но имаме пълното разбиране от тяхна страна, че този договор е бил подписан в друга икономическа среда, когато цената на природния газ е била различна, когато България е била в ситуация да получава доставки единствено от Русия и са се търсили алтернативни мощности и капацитети", каза той.

На 19 април Народното събрание възложи на министъра на енергетиката да предприеме необходимите действия за предоговаряне на Споразумението между „Булгаргаз” ЕАД и турската енергийна компания „Боташ“, и защита на имуществените и финансови интереси на „Булгаргаз” ЕАД и българската страна. 

"Турция, освен този договор за природен газ, има интереси за добросъседски отношения с България, както и в други в сектори на енергетиката", отбеляза министърът. Затова той бил умерен оптимист по отношение възможността за предоговарянето с „Боташ“. Малинов обясни също, че всеки капацитет, който се резервира на територията в ЕС, се плаща, независимо дали се използва.

В рамките на първите дни на служебното правителство ревизирахме дейността на „Булгаргаз", имаше пасивна политика по използване на условията по този договор, допълни енергийният министър. Буди недоумение защо нищо не е предприето, дори за предоговаряне, твърди той.

"Хюндай" е единствената компания, която потвърждава, че ще изпълни проекта в рамките на предвидения бюджет, и в рамките на предвидения срок, според който до 2033 г. да бъде въведен в експлоатация VII-блок на АЕЦ "Козлодуй" и съответно 2035 г. - VIII-ми блок на ядрената централа. Преди две седмици пристигна първата доставка на ядреното гориво и в момента пети блок е в планов ремонт и ние ще използваме плановият ремонт за подмяна на една четвърт от ядреното гориво с "Уестингхаус", каза служебният министър за мощностите, които се очакват да бъдат изградени в АЕЦ „Козлодуй“.