Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) информира, че Столичната община не е внесла за съгласуване в отдел "Пътна полиция" проекта със съответните скици и чертежи, свързани с новата организация на движението по бул. "Витоша", "Патриарх Евтимий" и "Фритьоф Нансен", се посочва в съобщение на пресцентъра на МВР.

Оттам уточняват, че това е изискване, залегнало в нормативен акт на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Наредба № РД-02-20-2 от 24 октомври 2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

Едва след като завърши съгласувателната процедура се узаконява проектът за организация на движението, обявиха оттам.

От Столична община реагираха, че проектът е одобрен от Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община. В тази комисия задължително присъства представител на ОПП при СДВР, който е подписал протокола без забележки, с което проектът се съгласува.