Българският износ в първото тримесечие на годината спада с 11,1 процента на годишна база. Това съобщи Националния статистически институт (НСИ).

Страната е изнесла стоки на обща стойност 19 млрд. и 947 млн. лева, сочат предварителните данни. Само през март експортът е бил близо 7 млрд. и 139 млн. лева. Това представлява спад от 10.4 процента на годишна база.

Вносът също се свива, но по-бавно

Вносът също намалява, но с по-слаби темпове. Стоките, пристигнали в България за месеците януари, февруари и март, са били за 23 млрд. и 772 млн. лв. (по цени CIF), което е с 4.1 % по-малко спрямо първото тримесечие на 2023 година.

През март 2024 г. вносът е намалял с 2.1% спрямо същия месец на предходната година. Той е възлизал на 8 418.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB минус внос CIF) на страната е отрицателно за първото тримесечие на годината в размер на минус 3 млрд. и 824.8 млн. лева.

НСИ отбелязва, че износът за трети страни (тези извън Европейския съюз - бел. ред.) на България също се е свил.

Спадът там е с почти 10 % в първото тримесечие на годината спрямо същия период на предишната година. Само през март износът към третите държави е намалял с 11.1 % спрямо същия месец година по-рано. Стойността на стоките, изпратени към тях за цялото първо тримесечие е била 7 млрд. и 37 млн. лева. През същия период на 2023 г. тя е възлизала на приблизително 7 млрд. 814 млн. лева.

Основните търговски партньори на България извън ЕС са Турция, САЩ, Сърбия, Северна Македония, Китай, Гибралтар и Великобритания. Те съставляват близо 51.7 % от този износа за трети страни.