Българското правителство одобри едностранната декларация, с която трябва да изплати обезщетение от 5000 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушение на чл. 14 във връзка с чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (Конвенцията) поради дискриминация на основание на нейния пол при упражняване на правото й на зачитане на личния живот, съобщи пресцентърът на Министерския съвет (МС).

През 2017 г., след навършване на 16 години, жалбоподателката започва да тренира в местния футболен отбор за младежи „старша възраст" (16-18 г.), тъй като в родния й град, а както твърди и в цялата страна по това време, няма отбор по футбол за девойки „старша възраст". Преминава медицински преглед и придобива футболен паспорт в уверение на това, че може да участва в състезания.

Жалбоподателката изтъква, че бележи напредък с тренировките и през 2017 г. нейните треньори изпращат молба до Зоналния съвет на Българския футболен съюз във Велико Търново да я картотекира като състезател в отбора на младежите „старша възраст". БФС отказва молбата на основание, че е жена.

В националните производства по нейна жалба за дискриминация националните власти не изследват въпроса дали отказът жалбоподателят да бъде картотекирана в мъжки отбор при твърдяната липса на женски такъв е неоправдано неравно третиране в сравнение с младеж в сходно на нейното положение (дискриминация по признак „пол") по смисъла на чл.14 във връзка с чл. 8 от Конвенцията и в съответствие с практиката на ЕСПЧ.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по делата Pla and Puncernau v. Andorra, no. 69498/01, judgment of 13 July 2004, § 59, Budinova and Chaprazov v. Bulgaria, no. 12567/13, judgment of 16 February 2021 §§ 92-94, в които са установени нарушения на чл. 14 във връзка с чл. 8 от Конвенцията, българското правителство одобри едностранна декларация на основание член 37 от Конвенцията, се посочва още в съобщението от МС.