Европейската комисия започна процедура срещу Meta, съобщиха от централата на институцията в Брюксел.

Целта е да се установи дали плагформата, която е доставчик на Facebook и Instagram, е нарушила Акта за цифровите услуги (АЦУ) в областите, свързани със защитата на непълнолетните.

От ЕК се опасяват, че системите на двете социални мрежи, включително техните алгоритми, могат да стимулират поведенческа зависимост у децата, както и да създадат т.нар. ефект на заешката дупка. С този израз от книгата „Алиса в страната на чудесата“ на Луис Карол се обяснява объркването и поддаването на теориите на конспирацията при задълбочаване в тях.

Отделно от Комисията също така се опасяват за прилаганите от Meta методи за потвърждаване на възрастта на потребителя.

Днешното откриване на производство е основано върху предварителен анализ на доклада за оценка на риска, изпратен от Meta през септември 2023 г., върху отговорите на компанията на поисканата от ЕК информация за защитата на непълнолетните и методологията за оценка на риска, както и върху анализа на самата Комисия.

Настоящото производство засяга следните сфери:

• Изпълнението от страна на Meta на задълженията по АЦУ за оценка и смекчаването на рисковете, причинени от дизайна на онлайн интерфейса на Facebook и Instagram. Според ЕК по този начин двете мрежи могат да се възползват от уязвимостта и неопитността на непълнолетните, да причинят поведенческа зависимост и/или да засили „ефекта на заешката дупка“. Такава оценка е необходима за борба с потенциални рискове от упражняването на основни права за физическото и умственото благосъстояние на децата, както и за зачитането на техните права;

• Изпълнението на изискванията на АЦУ по отношение на мерките за смекчаване с цел предотвратяване достъпа на непълнолетните до неподходящо съдържание. Става дума най-вече за инструментите за удостоверяване на възрастта, използвани от Meta. Те може да не са приемливи, съразмерни и ефективни;

• Изпълнението на задълженията според АЦУ да прилага необходими и съразмерни мерки за гарантиране на високо ниво на защита на личния живот, безопасността и сигурността на непълнолетните. Става дума най-вече за настройките на личните данни за непълнолетни като част от дизайна и функционирането на системите за препоръчване на съдържание в социалните мрежи.

Ако бъдат доказани, тези проблеми ще се окажат нарушения на няколко члена на АЦУ.

Сега Комисията приоритетно ще проведе задълбочено разследване и ще продължи да събира доказателства, например чрез изпращане на допълнителни искания за информация и провеждане на интервюта или инспекции. Започването на формално производство й позволява да предприеме допълнителни стъпки за прилагане като приемане на временни мерки и решения, свързани с неизпълнението на изискванията.