Три български консорциума  ще бъдат финансирани по линия на Европейския фонд за отбрана (ЕФО) за участието си общо в три съвместни научноизследователски проекта в областта на отбраната.

Европейската комисия обяви днес резултатите от отправените през 2023 г. покани за участие. Избрани са общо 54 проекта, като финансирането им възлиза на 1,031 милиарда евро.

Дружествата са „Контролно-заваръчни устройства“-АД (КЗУ), софийският Технически университет (ТУ) и Институтът по отбрана.

Проектите, в които те участват, ще получат общо 17 милиона евро по линия на ЕФО.

Проектите

TRITON има за цел преодоляването на специфични за отбраната пречки, свързани с автоматизирането на тестовете за проникване, и пълно автоматизиране на процеса преди и след тестването. Проектът ще бъде финансиран със 7 милиона евро. От българска страна в него участват КЗУ и ТУ-София.

SEQURED укрепва системите за защита срещу квантови заплахи чрез проектиране на устойчив криптографски пакет, като използва предварително избрани алгоритми и нов подход за съвместно проектиране на софтуер и хардуер. Европейското финансиране е в размер на 4 милиона евро. От България участват КЗУ и Институтът по отбрана.

NEMO ще разработи система за изпълнение на различни човешки езикови технологии (ЧЕТ) за всички официални езици на ЕС. Българският участник в този проект е Институтът по отбрана. Финансирането по линия на ЕФО е в размер на 6 милиона евро.

Комисията ще започне подготовка на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с консорциумите, които стоят зад избраните предложения.Те ще бъдат подписани преди края на годината.