15 страни членки на ЕС, сред които и България, настояват в писмо до Европейската комисия за облекчено прехвърляне на мигранти без документи към трети страни.

Това става, след като тази седмица Съветът на ЕС окончателно гласува Пакта за миграцията и убежището и по-малко от месец преди изборите за Европейски парламент, за който предварителните прогнози сочат нарастване на резултатите на крайната десница.

Сред държавите, подписали писмото, са също Гърция и Италия, в които пристигат големи вълни от мигранти, предприели опасни за живота пътувания през Средиземно море. 15-те страни настояват за механизми, насочени към разкриване, пресичане или в случай на необходимост спасяване на хора в открито море и пренасочването им към предварително определено безопасно място в партньорска държава извън ЕС, в която може да се намери трайно решение за тях.

Според подписалите писмото би трябвало да е по-лесно да се изпращат търсещите убежище в трети страни, докато се разглеждат молбите им за закрила. Като пример те посочват спорното за някои споразумение между Италия с Албания. То позволява на Рим да праща хиляди мигранти от италиански води в лагери за задържане в Албания.

В писмото се казва също, че трябва да се направи преоценка на това, което се разбира под безопасна страна, тъй като това е едно от изискванията на ЕС при пращане на такива места на хора, търсещи убежище. Това би изключвало схеми по подобие на спорния британски закон, позволяващ на Лондон да издава откази на всички нелегални мигранти и да ги изпраща към Руанда.

15-те държави настояват за споразумения на ЕС с трети страни, разположени по основните миграционни маршрути. Като пример те посочват това с Турция през 2016 г. за сирийските бежанци.