Страните членки (Съветът) на ЕС приеха днес регламент, чиято цел е да налага забранителни мита върху зърнени продукти, внасяни от Русия и Беларус.

Регламентът увеличава митата върху зърнените продукти, маслодайните семена и производните продукти от двете държави до равнище, което на практика ще спре техния внос.

На обмитяване подлежат още сухите пулпи от захарно цвекло и сушеният грах от Русия и Беларус. В момента вносителите плащат за тях ниски тарифи. Отделно тези стоки вече няма да имат достъп до тарифните квоти в ЕС.

Мерките засягат стоки, чийто произход е или които се изнасят пряко или непряко от Русия или Беларус към ЕС. Няма да бъде засегнат обаче транзитът им към трети страни през територията на Съюза.

Регламентът влиза в сила на 1 юли.