Министерството на правосъдието ще продължи работата по проекта за нов Закон за съдебната власт (ЗСВ), отчитайки направените критики и постъпили предложения по него. Това ще става включително и в по-малки тематични фокус групи.

Така министър Мария Павлова обобщи днешното обществено обсъждане на проекта за съдебен закон, чиято цел бе да се чуе мнението на действащите съдии, прокурори, следователи.

Както Клуб Z писа, проектът е на ексминистър Атанас Славов и бе публикуван за обществено обсъждане още при предишното редовно правителство. След това законовият срок бе удължен от междувременно встъпилата нова министърка Мария Павлова.

Оттогава се чуват остри гласове - най-вече от кръговете около прокуратурата. 

Така за днес бе насрочен и форумът в зала „Тържествена“ на Съдебната палата, на който дойдоха магистрати от всички нива – от районно до върховно. На обсъждането бяха също авторитетни правници като проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Даниел Вълчев, адвокат Даниела Доковска, директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева, председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов, представители на Висшия адвокатски съвет, Висшия съдебен съвет (ВСС) и Висшия прокурорски съвет (ВПС). Тук бяха и тримата зам.-министри на правосъдието – Спаска Кинчева, Бисерка Цанева и Георги Николов.

Проектът за ЗСВ бе изработен в изпълнение на последните промени в Конституцията, които предвидиха създаване на ВСС и на ВПС и нови съотношения на квотите в тях; измениха функциите и правомощията на главния прокурор; заложиха нови изисквания към Инспектората към ВСС и др. Срокът за обществени консултации бе удължен с 20 дни, след което в МП бяха получени над 500 страници становища и предложения. В момента те се обработват от експертите в МП - пишат от правосъдното министерство.

Министър Павлова открои няколко проблемни теми. Сред тях:

  • конкурсите и атестирането;
  • командироването на магистратите;
  • смесените състави от ВАС и ВКС;
  • правомощията на Общото събрание на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет;
  • правомощията на главния прокурор и
  • конструирането на Висшия прокурорски съвет;
  • изборите за членове на двата съвета и
  • номинирането на членове на Инспектората.

Включилите се в дебата съдии, прокурори и следователи очертаваха идентичен кръг от проблеми. В зала „Тържествена“ бяха направени и заявления за дискриминация на прокурорите, както и за противоконституционност на някои предлагани промени.

Днешната дискусия няма да е последна, направените тук предложения също ще бъдат разгледани, увери Мария Павлова, цитирана от пресцентъра си.

Клуб Z напомня, че в преходните и заключителни разпоредби на изменената Конституция, доста действия и срокове започват да текат след приемането на нов съдебен закон. Така засега - на примависта Борислав Сарафов и този състав на ВСС остават за неопределено време.

По самите изменения в основния закон пък има "висящо" конституционно дело.

Мненията от залата

Ето и някои от конкретните мнения, цитирани от БТА:

Красимир Шекерджиев - съдия във Върховния касационен съд и бивш член на Висшия съдебен съвет (ВСС) заяви, че магистратите са изправени пред чисто нов закон за съдебната власт. Става дума за амбициозни промени, каза той. Някои конкурси за магистрати продължават по-дълго от излизането на Великобритания от Европейския съюз (ЕС) - близо 3-4 години, коментира Шекерджиев. 

Председателят на Районния съд в Бургас Здравко Петков предложи да се излъчват по двама представители от всеки апелативен район, които да се включат в обобщаването на предложенията.

Марио Димитров от Върховния административен съд призова да бъдат загърбени политическите елементи и когато се говори за съдебна реформа да се мисли за съдебната власт. Пленумът на съда намира някои от предложенията в закона за противоконституционни. Ако те останат, от съда казват, че ще сезират Конституционния съд. 

Деница Вълкова - съдия във Върховния касационен съд и бивш заместник-министър на правосъдието заяви, че не може да се говори за нов закон, когато повече от 50 процента от текстовете съвпадат. Освен това е добре да се изчака решението на КС, който е сезиран за промените в Конституцията.

Николай Николаев от Софийската районна прокуратура каза, че също е добре да се има предвид, че се очаква решение на КС. Би било прибързано да се приеме ЗСВ на база промени в Конституцията, които може да бъдат обявени за противоконституционни. Ако това се случи, то хаосът в системата ще се задълбочи, посочи той. Според него се създава впечатление, че прокуратурата се разделя от съдебната власт.

Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев посочи, че трябва да се преосмисли текстът, който урежда срока на прокурорските проверки. И даде пример, че не може да има едни и същи срокове, които да важат за данъчни проверки и за такива по случаи за домашно насилие.

Достатъчно слушахме как ще се решат проблемите, но това не се случва. Има опити прокуратурата да бъде овладяна, а автономността ѝ да бъде ограничена, каза прокурор Елица Калпачка от Благоевград.

Заместник-апелативният прокурор на София Емилия Русинова обясни, че има противоречащи си, дискриминационни и противоконституционни текстове в предложенията за промени в ЗСВ. Не сме съгласни с новите разпоредби, посочи тя.

Благойка Божкова от Върховната прокуратура изрази мнение, че главният прокурор противоконституционно е лишен от редица правомощия. Тя цитира и други текстове, които според прокуратурата са противоконституционни.

Мариян Маринов от Националната следствена служба посочи, че всички становища са своеобразна оценка на въздействието на закона.

Председателят на Окръжния съд във Враца Надя Пеловска смята, че няма причина да се говори за нов закон, а само за промени в сегашния. Магистратските конкурси не дават резултат, от който да видим можещи хора, посочи тя.

Директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева каза, че трябва да се търси нов подход на законодателен процес - в малки работни групи по теми. Да се премахнат конкурсните комисии, призова тя. Да има специализирано звено за развитие на електронно правосъдие, добави Тачева. 

Окръжният прокурор на Русе Георги Георгиев предложи сроковете за командироване на магистрати да са еднакви за прокурори и съдии.

Калина Чапкънова от прокурорската колегия на ВСС също е на мнение, че не става дума за изцяло нов закон. Колегията има възражение и по отношение на предложените квоти за съставяне на новия прокурорски съвет.

Заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова посочи, че мнението на институцията е да се изчака произнасянето на КС. Има опасност от тенденциозен избор за немагситратската квота в новия прокурорски съвет, посочи Петрова.

Председателят на Съюза на юристите Владислав Славов смята, че е важен редът, по който ще стават номинациите за новите съдебни съвети. Според него закриването на Пленума на ВСС е разбиване на съдебната власт. Получи се тотално политическо овладяване на съдебната власт, каза той.