Програмата на “Продължаваме Промяната – Демократична България” показва как България може да продължи по пътя, очертан от двете редовни правителства на коалицията. 
Ключовите акценти включват: продължаване на политиката за растящи доходи; подкрепа и намаляване на административната тежест за бизнеса; по-добър достъп и по-високо качеството на образованието; здравеопазване, което работи за хората; социална политика в подкрепа на младите родители; достоен живот на възрастните. ПП-ДБ поставя и конкретни мерки, за да има България истинско правосъдие, справедливост и институции с политически неутрални и почтени ръководители, избрани прозрачно.

Ето и какво гласи програмата за управление на ПП-ДБ в резюме:

Европейска икономика за европейски доходи

 • Налагаме европейския икономически модел, при който доходите растат, а неравенството намалява - вместо модела “постна пица с бухалки за бизнеса”. 
 • Без вдигане на данъците.
 • С условия за нормален бизнес чрез ефективно правораздаване и независими регулатори, които защитават конкуренцията  и потребителите. 
 • Програма за финансиране на машини и оборудване на българските предприятия в рамките на допустимите държавни помощи.
 • Опростяване и редуциране на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими за бизнеса; електронни услуги и ускорени, ефективни и предвидими процеси в администрацията, за по-добра среда за бизнеса.

Качествено и достъпно образование и здравеопазване 

 • Намаляване на преките доплащания от пациентите за болнично лечение, лекарства и медицински изделия, изборът на екип да не е задължителен; силна подкрепа за хората, страдащи от най-масовите заболявания в страната.  Осигуряване на възможност за безплатни лекарства за диабет, сърдечно съдови заболявания (вкл. комбинирани лекарства), неврологични и респираторни болести, както и неколкократно намаление на доплащанията за медицински изделия и консумативи чрез остойностяването и финансирането им през клиничните пътеки.
 • Качественото детско здравеопазване с важна роля на Националната детска болница;
 • Минималните заплати на медицинските специалисти да стигнат най-малко 80% от средната работна заплата, а стартовата заплата за млад лекар да е на нивото на средната;
 • Реформа на НЗОК: преразглеждане на структурата, процесите и контролните механизми, въвеждане на механизми за прозрачност и за обществен  контрол.
 • Реорганизация на здравната система в подкрепа на донорството и трансплантациите.
 • Допълнително финансиране за училищата, които отчитат най-добри резултати и най-голям напредък на учениците в отделните етапи. 
 • По-добър достъп до висше образование и популяризиране на професионалното образование - за решаване на проблема с дефицитните кадри на бизнеса;
 • Финансови стимули за университетите, които влязат в топ 500 и в топ 1000 на висшите училища в световните класации.

Социална политика за по-добър живот за всички

 • Двойно по-големи данъчни облекчения за работещи родители - до 1200 лева за всяко дете.
 • Значително повишаване на данъчните облекчения за кредити за първо жилище на млади семейства. 
 • Модифицирано швейцарско правило, при което пенсиите ще се осъвременяват с по-голям темп от ръста на заплатите или инфлацията. 
 • Продължаване на политиката за намаляване на неравенствата в диалог с бизнеса и синдикатите - постигане на минимална работна заплата, която достига 50% от средната брутна заплата в страната.
 • Повишаване на максималния месечен размер на необлагаемите вноски, които могат да бъдат инвестирани в третия стълб от страна на работодател, от 60 на 120 лева.

За истинско правосъдие, справедливост и честни конкурси

 • Приемане на новия Закон за съдебната власт с гаранции за независимост на съда и отчетност на прокуратурата;
 • Попълване на институциите на съдебната власт с независими и компетентни професионалисти;
 • Приоритетно попълване на състава на Комисията за противодействие на корупцията - с политически неутрални членове, избрани по правила, одобрени от Европейската комисия.
 • Максимална публичност и проверка на интегритета при избор на ръководствата на регулаторите.

Ефективни служби за укрепване на националната сигурност и защита на правата на гражданите

 • Преразглеждане и модернизиране на организационната структура на специалните служби, за да се подобри ефективността и координацията в работата им.
 • Подобряване на управлението и контрола: въвеждане на цивилен независим надзорен орган, който да следи за спазването на законосъобразността в дейността на службите и да предотвратява злоупотреби с власт.
 • Внедряване на модерни програми за обучение и повишаване на квалификацията на служителите според съвременните предизвикателства за сигурността; периодични проверки за надеждност и лоялност, за да се гарантира личният и професионалния интегритет.
 • Внедряване на специализирани програми за борба с киберзаплахите, хибридните атаки и защита на критичната инфраструктура.
 • Въвеждане на процедури за обжалване на актовете на специалните служби в съответствие с международните стандарти за защита на правата на човека.

Нидерландският премиер Марк Рюте изрази специална подкрепа към визията на ПП-ДБ за развитието на България.

"Правителствата на Петков и Денков повишиха икономическия просперитет на България. Освен това укрепиха позицията на България в Европа. Те представиха България като надежден партньор в ЕС и предпоставиха страната към по-нататъшната европейска интеграция. Сега българските граждани имат достъп до Шенгенското пространство, а напредъкът към еврозоната е в ход. Нашият общ приоритет днес е да гарантираме сигурността на Европа чрез тяхната непоколебима подкрепа за Украйна. И двете правителства на Петков и Денков имат неоценим принос за сигурността в Европа и България. Европа се нуждае от смело и умно ръководство в България и аз пожелавам на моите приятели Петков и Денков късмет на предстоящите избори", каза Нидерландският премиер Марк Рюте във видеообръщение към българските граждани. 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!