15 държави в ЕС имат регулация на лобистките дейности. България си е заложила да приеме такава.

Това обясни пред БНР политологът Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи.

Според него обаче "има риск под привидната добра идея да регулираме лобизма да започнем да слагаме бариери, да се ограничава достъпът на граждани до властта".

Значително доминират негативните, отрицателни нагласи и коментари към тази дейност, обясни социологът Павел Перпелиев от агенция "Глобал Метрикс", провела проучване по темата. Изследването регистрира високи нива на непознаване на същността на лобизма.

Според 2/3 от анкетираните законово регламентиране на лобистката дейност е необходимо. Основните изтъквани причини са изсветляване на процесите по вземане на решения, антикорупционен характер на мярката и опит за балансирано участие на различни представителства във вземането на решения, посочи социологът.

Публичен регистър на лобистите събира широка подкрепа, отново в лицето на 2/3 от пълнолетното население, уточни Перпелиев.

"В концепцията на министерство на правосъдието се предвижда регистърът да се поддържа от Сметната палата, каквато практика има единствено във Финландия. Много по-работещо би било да бъде в Народното събрание. Основната цел е да знаем кой влияе на законодателната дейност", каза Славев.

Според него е добре да се започне стъпка по стъпка – не с отделен закон, а с промени в отделни закони, за да се види кое и как работи.

Проучването на "Глобал Метрикс" обаче показва нагласа по-скоро за отделно, мащабно регламентиране на лобизма.

"Най-трудно е да се приемат правила, които самоограничават политиците", каза още Славев по повод законови текстове за лобизма.

И припомни, че парламентът приема ограничения за всички останали субекти в обществото. Славев изтъкна, че най-сигурно е, че текстове за лобизма ще се приемат ако има обществен натиск от гражданското общество.

Значителен дял от гражданите не знаят какво точно означава лобизъм и какво включва тази дейност. Според гражданите основният орган, който трябва да се занимава с проблемите на лобизма е комисията за борба с корупцията. Това е свързано с очакването за антикорупционни действия.

Според проучването хората имат по-големи очаквания от местната власт. И е възможно да се мисли да има регистри и към общинските съвети.