Брутният вътрешен продукт (БВП) на България е нараснал с 1,8 % през първото тримесечие на годината и с 0,4 на сто спрямо октомври, ноември и декември 2023 година.

Това означава, че ръстът се забавя леко спрямо същия период на предишната година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Тогава икономиката е нараснала с 2 процента.

БВП на страната за първите три месеца на годината е бил на стойност 43 млрд. и 279,9 млн. лв., според предварителната информация. Това прави средно по 6722 лв. на човек от населението.

Работещите българи за периода са били 3 млн. и 425,2 хиляди души, сочат предварителните данни.

Относителният дял на сектора на услугите в структурата на БВП се увеличава до 67 %, този на индустрията е 31,3 %, а аграрният сектор е с 1,7 на сто.

През първото тримесечие на 2024 г. за крайно потребление се разходват 80,6 на сто от БВП, а инвестициите формират 14,2 % от него. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително, съобщава НСИ.

Износът на стоки и услуги спрямо последното тримесечие на 2023 г. намалява с 2,1 на сто, а вносът им спада с 1,9 на сто. На годишна база свиването е съответно с 2,1 % и 3,7 процента.      

Регистриран е и спад с 0,4 % при операциите с недвижими имоти спрямо първото тримесечие на предишната година, става ясно от официалната статистика.

Производителността на труда на наетите в индустрията средно е била по 13 801,5 лв. на човек за първото тримесечие. В областта на услугите тя e 11 158,9 лв., а в аграрния сектор - 1431,7 лева.