Болничните легла в страната са се увеличили през миналата година с 1017 броя, или с близо 2 на сто. Това съобщава Националният статистически институт (НСИ).

В България работят 341 здравни заведения, в които има общо 55 724 легла.

Сред тях болници са общо 319 с 53 472 легла. Държавните и общински болници са 203 на брой, а 116 са частни.

Националната статистика отчита увеличение на леглата в частните здравни заведения. Към края на 2023 г. 29,6 % от леглата са се намирали в частни болници.

По 864,5 болнични легла се падат на 100 000 българи. На първо място по показателя са областите Плевен (с 1297 легла на 100 000 души), Смолян (с 1150,8) и Пловдив (с 1092). Най-малко болнични легла има в Перник (402,6), в Ямбол (425,1) и във Видин (431,9), пояснява НСИ.

Заведенията за извънболнична помощ в България са били 2237 броя. Те са разполагали с 1307 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

29 911 лекари, 7607 зъболекари, 28 570 медицински сестри и 3253 акушерки са работили на основен договор в лечебните и здравни заведения в страната.

В болниците и центровете със стационар са практикували 17 825 лекари, 37 зъболекари и 17 977 медицински сестри.

В заведенията за извънболнична помощ на основен договор са били 10 033 лекари и 7183 зъболекари.

Мъжете лекари са 13 260, което е 44,3 % от практикуващите, докато жените са 16 651 или 55,7 на сто.