Египетско-италианска археологическа експедиция е открила 33 гръко-римски семейни гробници на западния бряг на река Нил в южния град Асуан, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет. Находката хвърля светлина върху заболяванията, от които са страдали жителите на региона през тази епоха. 

Новооткритите гробници са част от погребален комплекс, разположен на десет терасирани нива, от периода от VI век пр.н.е. до III век от н.е. Част от тях са със сводести входове, предшествани от обградени с тухлени стени дворове, а други са издълбани направо в скалите. 

Сред находките са останки от мумии, фрагменти от цветни теракотени фигури, саркофази от камък и дърво, маси за принасяне на дарове. 

Учените са извършили антропологични и радиологични анализи, за да установят пола, възрастта и евентуални заболявания и травми на собствениците на гробниците. Оказва се, че между 30 и 40 процента от погребаните в комплекса са били съвсем ранна възраст - от новородени до младежи. Някои от тях са страдали от заразни болести или метаболитни нарушения. Открити са признаци за анемия, хранителни дефицити, туберкулоза, остеоартрит.