Почти 586 000 компании са подали годишни финансови отчети за 2023 г., съобщи Националния статистически институт (НСИ).

В последната седмица преди крайния срок - 1 юли, са получени 90 308 отчета. Регистрирани са с 8711 повече броя спрямо предишната година, отчитат от националната статистика.

До 30 септември 2024 г. фирмите и организациите могат еднократно да подадат коригиращ отчет, по реда на Заповедта за реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица, припомнят от НСИ.

Годишните отчети на предприятията се подават по електронен път в ИС "Бизнес статистика" на адрес - https://isbs.nsi.bg, уточняват от статистическата служба.

През първата седмица на месец юли вече са изпратени 1106 коригиращи отчети, показва справка от Информационна система "Бизнес статистика".