Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров призова централната банка да изчака съдебното решение за обявяването му от антикорупционната комисия в несъвместимост, преди да вземе решение дали да го освободи.

Това става ясно от становище на Гюров, разпространено само ден след като шефът на БНБ Димитър Радев даде интервю пред БТА, от което стана ясно, че на 16 юли банковият регулатор вероятно ще се раздели с подуправителя и шеф на управление "Емисионно". 

На 24 юни Комисията за противодействие на корупцията (КПК) взе решение, че заради участие в търговско дружество и членство в управителен орган, несъгласувани с БНБ, Андрей Гюров, който беше политическо назначение на ПП-ДБ в централната банка, се намира в несъвместимост с поста, който заема. Подуправителят обжалва акта на КПК пред Административния съд.

Очаква се на 16 юли УС на БНБ да гласува освобождаването на подуправителя на централната банка на свое заседание. След това Гюров ще може да обжалва и това решение, успокои Димитър Радев в понеделник.

"По същество Управителният съвет не може да не признае акт на компетентна институция, каквато е КПК, и по този начин да навлезе в сферата на нейните законови компетенции и правомощия", каза гуверньорът на централната банка и допълни, че предстоящото решение подлежи на съдебен контрол пред Върховния административен съд (ВАС). 

Във вторник Андрей Гюров коментира, че решението на КПК е "незаконосъобразно превишаване на правомощията". Това, че не се изчаква произнасянето на съда по казуса "създава условия за сериозна правна несигурност", смята той. Подуправителят на БНБ пише в позицията си, че е информирал за случая Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка (ЕЦБ)

Фактът, че съм бил съдружник в дружество с ограничена отговорност, не представлява нарушение на Закона за БНБ, който забранява участие в дружества с неограничена отговорност. Също така Законът за БНБ не забранява участието в управителни съвети на юридически лица с нестопанска цел. Забранено е извършването на дейност без разрешение на Управителния съвет на БНБ, но факти за такава дейност липсват. Такива не може и да има, тъй като много преди да бъде обсъждана моята кандидатура като подуправител, аз надлежно съм подал оставки от двете сдружения и не съм осъществявал никаква дейност в тях. За това свидетелстват и самите сдружения, обяснява Андрей Гюров.

Санкцията на КПК за подуправителя на БНБ повдига въпрос доколко решението ѝ е било независимо от политически подбуди. Според последните промени в Конституцията Гюров попада и сред лицата, които биха могли да бъдат назначени за служебен премиер.