Соченият за лобист в съдебната система Красимир Георгиев-Красьо Черния, който неуспешно бе съден за лъжесвидетелстване и данъчни престъпления, на свой ред е осъдил прокуратурата да му плати 4000 лв. за претърпени неимуществени вреди. Това разкри  "Правен свят".

Справка на юридическия сайт показала, че още в края на м.г. Георгиев окончателно е спечелил дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) срещу прокуратурата. През януари 2014 г. Софийският градски съд е уважил иск на Георгиев срещу държавното обвинение и му е присъдил обезщетение от 4000 лв. за неимуществени вреди, които са му били нанесени.

Съдът е приел, че незаконно повдигнатото през 2009 г. и поддържано от прокуратурата обвинение за лъжесвидетелстване се е отразило негативно на психиката на Георгиев, който изживял притеснения и напрежение от изхода на производството, неудобство пред обществото и пред бизнес партньори, които преустановили контактите си с него. Искът на Георгиев е бил за 40 000 лева, но съдът го е отхвърлил като неоснователен над размера от 4000 лева.