Съкращаване на общо 192 щатни бройки, от които 135 са реално заети, а 57 вакантни.

Това е част от обсъжданото преструктуриране в системата на затворите - Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН).

Преобразуването на затвора в Белене в затворническо общежитие от закрит тип към затвора в Плевен, закриване на затворническо общежитие от открит тип „Средна гора” към затвора в Пазарджик, съкращаване на щата на Поправителния дом в Бойчиновци с перспектива за преминаването му към затвора във Враца, намаляване на областните служби „Изпълнение на наказанията” от 27 на 6, намаляване на щата на централното управление на ГДИН с най-малко 10 %.

Това са другите основни мерки за оптимизация в системата на изпълнение на наказанията, които са били обсъдени на работна среща на министъра на правосъдието Христо Иванов и представители на синдикатите в местата за лишаване от свобода. 

По отношение на бройките съкратени служтели от МП правят уговорката, че данните са динамични и се променят непрекъснато. Очакваната бюджетна икономия за 2015 г. е около 1, 2 млн. лв. поради дължимите обезщетения при съкращения. Реалната икономия от 2,5 млн. лв. ще бъде факт най-рано през 2016 г., сочи  разчетът на ГДИН.

Срещата се състоя по инициатива на министър Иванов, а темата бе предстоящата оптимизация на щата на ГДИН. Правосъдният министър изрично подчерта, че това е първият етап от диалога със социалните партньори и дискусията тепърва ще се разгръща. Всяко конкретно предложение ще бъде коментирано както с представителите на синдикатите, така и на място с териториалните структури на ГДИН. Днес ресорният зам.-министър на правосъдието Андрей Янкулов и и.д главният директор на ГДИН Свилен Цветанов ще посетят затвора в Белене.

Средствата за фонд работна заплата в частта за персонал на ГДИН и подразделенията й в  сравнение с разходите за 2014 г.,  са намалени с почти 11 млн. лв., отчитат още от МП.

Предвижда се също продължаване на политиката на преместване на няколко ареста в съществуващи затвори, там където това е възможно. В края на март вече бе преместен арестът в Бургас в ремонтирано помещение на местния затвор. До края на годината се предвижда преместване на арестите в Плевен и Ловеч.

Успоредно с този план за оптимизация Министерството на правосъдието продължава работата по намиране на решения в отговор на критиките на Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание и Европейския съд по правата на човека за условията в затворите и третирането на лишените от свобода, съобщават още от МП.

Както е известно, България е единственатна еврочленка, която търпи сериозни критики от Комитета против изтезанията и дори западни съдилища вече отказват да ни връщат осъдени заради лошите условия в затворите у нас.