Проектът за държавен бюджет за следващата година провокира протести на служители в Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" – полицаи и надзиратели.

Намерението на правителството обаче е да ореже разходите по социални придобивки и на служители в Министерството на отбраната, Националната служба за охрана, Държавната агенция „Разузнаване“ и ДАНС.

Ето пълен списък на предложените промени:

ДОБАВКИ

Проектобюджетът отменя допълнителното възнаграждение от 2 на сто върху основното месечно възнаграждение за всяка година стаж. В момента работещите в силовите структури получават допълнителни пари, но не повече от 40 на сто от заплатата си. Промяната ще засегне работещите в МВР, МО, ДАНС, НСО и разузнаването.

ЗАВАРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Всички начислявани досега допълнителни възнаграждения за стаж на работещите в МВР, МО, ДАНС, НСО, разузнаването и на надзирателите ще бъдат включени към основните им заплати. Т.е. остават досегашните, но няма да се трупат нови.

ПОРЦИОНИ

Размерът на допълнителните пари за храна досега се определяше от ръководителя на всяко ведомство. Проектът за бюджет предвижда това да се прави вече централизирано в закона за държавния бюджет за всяка година. Тези допълнителни пари ще продължат да не се облагат с данъци.

ОТПУСК

Редовният платен годишен отпуск за служителите в МВР, МО, НСО, ДАНС и разузнаването се намалява от 30 на 20 работни дни.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

- ПРИ НАПУСКАНЕ

Сега служителите в силовите структури получават по една заплата за всяка прослужена година при прекратяване на служебното правоотношение. Законът поставя таван – до 20 заплати. Проектът предвижда намаляване наполовина – до половин заплата за всяка прослужена година и не повече от 10 заплати общо.

Председателят на ДАНС е получавал по 75% от заплатата си за всяка прослужена година – проектът го приравнява на всички останали.

- ПО ЗДРАВОСЛОВНИ ПРИЧИНИ

Когато служителите са работили над 10 години и служебното им правоотношение е прекратено по здравословни причини, те получават не по-малко от 15 заплати. Проектът ги намалява на 10.

Когато стажът е по-малко от 10 години, сега служителите получават 10 заплати. Проектът предлага да са 5.

Обезщетенията за военните ще се изчисляват на базата на основните заплати без допълнителните възнаграждения за продължителна военна служба.