Парламентът направи първата стъпка към съдебната реформа, разделяйки на две колегии Висшия съдебен съвет (ВСС). Бе решено, че той ще се състои от колегия на съдиите и колегия на следователите и прокурорите. Те ще могат да кадруват самостоятелно съответно по отношение на назначаването, повишаването, понижаването, преместването и освобождаването от длъжност на съдиите и на следователите и прокурорите. 

По отношение на т.нар. тримата големи в съдебната система - председателите на Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор, назначаването и освобождаването ще става с указ на президента (както е сега), но по предложение на пленума на ВСС, не на отделните колегии.

В хода на дебата и АБВ направи малка отстъпка, подобна на тази на ДПС. От партията на президента Георги Първанов оттеглиха предложението си пленумът да решава за всички кадрови въпроси, не само за назначаването на тримата големи.  

АБВ оттегля предложението си кадровите решения във Висшия съдебен съвет (ВСС) да се взимат от пленум, обяви от трибуната депутатът Светослав Белемезов и мотивира новото предложение с препоръките в тази посока на Венецианската комисия.

Чавдар Георгиев (БСП) се усъмни в това дали Светослав Белемезов говори от името на цялата си парламентарна група и посочи, че левицата би подкрепила предложението на АБВ, стига да не го оттеглят. И Таско Ерменков (БСП) призова Белемезов да не оттегля предложението и то да бъде подложено на гласуване.

Депутатът от АБВ обаче лаконично възрази, че не говори в лично качество, а от името на партията си и отказа да оттегли предложението за оттегляне на текста.

Филип Попов (БСП) заговори по същество против разделянето на Съвета:

"Разделянето на ВСС на две колегии няма да разреши проблемите на съдебната власт. Това ще ги капсулира и ще ги направи още повече самодостатъчни. Със структурни изменения не може да се постигне качествен възход. Става въпрос за овладяване на креслата във ВСС. Ние от БСП не можем да участваме в такъв алъш-вериш. Конституцията не е тефтерът на Филип Златанов - всеки да драска и пише каквото си иска".

Радан Кънев (Реформаторски блок) възрази:

"Съдът трябва да бъде независим, съдии да са избирани от съдии и това е въпрос на квотното разпределение. Но не са ли безконтролни тогава съдиите?. В България има прокуратура и тя трябва във всеки един момент да може да разследва съдиите за корупция. Ако прокурорите участват в назначаването на съдии, изниква въпросът, биха ли разследвали магистрат, в чийто избор за участвали, лобирали и т.н.", попита той.

Възрази му лидерът на левицата Михаил Миков.

"Членовете на ВСС са членове на постоянно действащ орган. Те не участват в съдебни заседания, не пишат обвинителни актове и пр., докато са членове на ВСС. Те не са нито съдии, нито прокурори. Длъжни са по закон да напуснат магистратската си функция за времето, в което са във ВСС. Стъпваме на грешна основа - не знам как бившия прокурор, член понастоящем на ВСС, разследва съдии. Това е дълбоко заблуждаващо разбиране", посочи Миков.

А Кънев му отвърна, че след мандата си във ВСС членовете му се връщат на постовете си като съдии, следователи и прокурори. 

Парламентарната шефка Цецка Цачева сложи край на дебата и обяви гласуване. И разделянето на ВСС на две самостоятелни колегии бе прието с внишителните 196 гласа "за", срещу 34 "против" и нито един въздържал се.