Article_top

Лозан Панов

Сигурно на мнозина ще им се стори, че съм голям наивник, че се надявах това честване да се превърне в двоен празник, който да надхвърли рамките на институцията. Става дума за гласуваните промени в Конституцията на Република България от парламента преди два дни, с които трябваше да започне връщането на властта в институциите, тоест разрушаването на статуквото. (тук може да гледете цялата реч на видео)

Но както казва Рузвелт:

"В политиката нищо не става случайно и ако нещо се е случило, значи така е било замислено”.

Затова, ако за четвърт век демократично съществуване, държавата и обществото ни бяха поставени под пълен олигархичен контрол, значи така е било замислено.

Ако през това време 2 млн. българи напуснаха страната, сред които и голяма част от цвета на нацията, значи така е било замислено.

Ако тези, които останаха, не вярват, че съдебната система е справедлива, не вярват, че партии ги представляват, не вярват, че органите на реда ги защитават, не вярват, че данъците им работят за тях, не вярват на институциите, не вярват на медиите, значи така е било замислено.

Ако гражданите не вярват на държавата и в това недоверие изключително благоприятно се развива статуквото, значи така е било замислено. Ако в едно отворено и свободно общество, за каквото ние се считаме на хартия, търсенето на истината го наричат преврат, значи така е било замислено.

Ако само два дни преди това представителите на политическите сили спънаха конституционните промени, с което минираха съдебната реформа, значи така е било замислено.

Дали обаче всички ние, потърпевшите, си даваме сметка накъде ни води замисълът да бъде гарантирана съдебната зависимост, разбира се, с любезната подкрепа на българския политически елит?

Непрекъснато тиражираната лъжа, че начинът, по който се избира ВСС и колегиите във ВСС не е толкова важен, защото, видите ли, тепърва предстоят промени в различни закони и кодекси, които са много по-съществени за реформиране на съдебната система, не я прави истина.

Кой извършва селекцията на магистратите, които влизат в съдебната система, кой контролира техните действия, кой избира административните ръководители в правораздаването, кой санкционира магистратите при извършени от тях нарушения, кой избира хората, които израстват в съдебната система?

По закон и Конституция това е Висшият съдебен съвет. Тогава логично идва въпросът – кой избира членовете на ВСС, как? Каквито кадри влязат в състава на съдебния орган, такива ще бъдат отглеждани и възпитавани в цялата система. Членовете на ВСС се възпроизвеждат надолу по веригата и затова как и какви хора се избират във върховния орган на съдебната власт е най-важната стъпка, за да започне промяната в цялата система. Хората осмислят институциите и затова техният правилен подбор е най-важната стъпка по пътя към промяната, а не непрекъснатите промени в закони за пред Брюксел, чиято цел винаги е да се печели време.

Усилията, които бяха положени през последните седмици за спъване на реформата са напълно обясними, защото именно съдебната система е тази, която би могла да върне държавата на нейните граждани.

Сигурно днес отново ще бъда обявен за атентатор, който ще извършва преврат.

Ако българската олигархия си има държава, то тогава всеки опит властта да бъде върната в ръцете на гражданите наистина може да се нарече преврат.

Това е система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси в изграждането на добре действаща машина, която умело си служи със службите, медиите, икономиката, политиката и разбира се – съдебната система. Действията й не се огласяват, а се държат в тайна, грешките й не се изваждат на показ, а се премълчават и укриват, противниците й се преследват докрай, а тайните й – то те са много грижливо пазени и не могат да бъдат разкривани. Именно съдебната власт е тази, която може да изчисти всичко това и да върне върховенството на правото.

Обръщам се към Вас, скъпи колеги, да ми помогнете в тази трудна задача. Неслучайно атинският законодател Солон издава закон, който гласи, че отбягването на спорове е престъпление за всеки гражданин. Убеден съм, че с Ваша помощ, колеги, българският съдия може да се превърне в онова, което е неговото призвание и което е – да бъде свободен и независим. Защото ценностите на старите демокрации, на които ние непрекъснато се възхищаваме, не представляват естественото състояние на тези общества, а са отстоявани векове наред. Затова и ние, като магистрати, принадлежащи исторически на времето, в което живеем, трябва да се борим с всички сили за върховенството на правото. Казвам върховенство на правото, а не на закона, защото понятието върховенство на закона крие един опасен риск – тъй като става дума за управление на човек от човек. Върховенството или господството на правото е власт на ценостите, които са фундаментални за всички нас и затова сме ги поставили в конституционна законност, която стои над. Тя е стандартът и съдът е този, който трябва да каже кое е правото, за да го приложи.

ПО-КЪСНО ВЕЧЕРТА ТАЗИ РЕЧ НА ЛОЗАН ПАНОВ ЗВУЧА НА ПРОТЕСТ ЗА РЕФОРМИ ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

В този смисъл Ви призовавам – да се борим заедно с всички сили съдът да разполага с онази степен на независимост, която да осигури господство на правото.

Ще завърша с една с притча.

Кралят осъдил един човек, за чиито деяния му се полагала смъртна присъда. Той обаче му предложил да избира своята съдба – или да бъде обесен или да попадне зад голяма, страшна, стоманена порта. Престъпникът помислил и избрал бесилото. Когато на шията му сложили примката, той казал:

„Стана ми любопитно – какво има зад онази тъмна, черна порта?”

Кралят се разсмял:

"Ето, разбраш ли, получава се нещо забавно. Аз на всички предлагам избор и всички избират бесилото.” 

"А зад портата какво има, аз така или иначе няма на кого да кажа”, добавил престъпникът, посочвайки примката на врата си.

След като замълчал, кралят отговорил:

"Там е свободата. Но хората така се боят от неизвестността, че пред нея предпочитат въжето.”

Поздравявам Ви с днешния ден и моето пожелание към всички Вас е да си припомним отново една мисъл на Рузвелт, че единственото, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. Нека кажем не на страха и не допуснем мълчанието да ни превърне в страхливци. Нека всички заедно се преборим с неизвестността и извикаме силно: Стига вече толкова!

...

Реч на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, произнесена на тържеството по повод 135 години от основааването на ВКС в зала Тържествена на Съдебната палата. Заглавието е на Клуб Z.

 
Лозан Панов. Снимка ВКС

Сигурно на мнозина ще им се стори, че съм голям наивник, че се надявах това честване да се превърне в двоен празник, който да надхвърли рамките на институцията. Става дума за гласуваните промени в Конституцията на Република България от парламента преди два дни, с които трябваше да започне връщането на властта в институциите, тоест разрушаването на статуквото. (тук може да гледете цялата реч на видео)

Но както казва Рузвелт:

"В политиката нищо не става случайно и ако нещо се е случило, значи така е било замислено”.

Затова, ако за четвърт век демократично съществуване, държавата и обществото ни бяха поставени под пълен олигархичен контрол, значи така е било замислено.

Ако през това време 2 млн. българи напуснаха страната, сред които и голяма част от цвета на нацията, значи така е било замислено.

Ако тези, които останаха, не вярват, че съдебната система е справедлива, не вярват, че партии ги представляват, не вярват, че органите на реда ги защитават, не вярват, че данъците им работят за тях, не вярват на институциите, не вярват на медиите, значи така е било замислено.

Ако гражданите не вярват на държавата и в това недоверие изключително благоприятно се развива статуквото, значи така е било замислено. Ако в едно отворено и свободно общество, за каквото ние се считаме на хартия, търсенето на истината го наричат преврат, значи така е било замислено.

Ако само два дни преди това представителите на политическите сили спънаха конституционните промени, с което минираха съдебната реформа, значи така е било замислено.

Дали обаче всички ние, потърпевшите, си даваме сметка накъде ни води замисълът да бъде гарантирана съдебната зависимост, разбира се, с любезната подкрепа на българския политически елит?

Непрекъснато тиражираната лъжа, че начинът, по който се избира ВСС и колегиите във ВСС не е толкова важен, защото, видите ли, тепърва предстоят промени в различни закони и кодекси, които са много по-съществени за реформиране на съдебната система, не я прави истина.

Кой извършва селекцията на магистратите, които влизат в съдебната система, кой контролира техните действия, кой избира административните ръководители в правораздаването, кой санкционира магистратите при извършени от тях нарушения, кой избира хората, които израстват в съдебната система?

По закон и Конституция това е Висшият съдебен съвет. Тогава логично идва въпросът – кой избира членовете на ВСС, как? Каквито кадри влязат в състава на съдебния орган, такива ще бъдат отглеждани и възпитавани в цялата система. Членовете на ВСС се възпроизвеждат надолу по веригата и затова как и какви хора се избират във върховния орган на съдебната власт е най-важната стъпка, за да започне промяната в цялата система. Хората осмислят институциите и затова техният правилен подбор е най-важната стъпка по пътя към промяната, а не непрекъснатите промени в закони за пред Брюксел, чиято цел винаги е да се печели време.

Усилията, които бяха положени през последните седмици за спъване на реформата са напълно обясними, защото именно съдебната система е тази, която би могла да върне държавата на нейните граждани.

Сигурно днес отново ще бъда обявен за атентатор, който ще извършва преврат.

Ако българската олигархия си има държава, то тогава всеки опит властта да бъде върната в ръцете на гражданите наистина може да се нарече преврат.

Това е система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси в изграждането на добре действаща машина, която умело си служи със службите, медиите, икономиката, политиката и разбира се – съдебната система. Действията й не се огласяват, а се държат в тайна, грешките й не се изваждат на показ, а се премълчават и укриват, противниците й се преследват докрай, а тайните й – то те са много грижливо пазени и не могат да бъдат разкривани. Именно съдебната власт е тази, която може да изчисти всичко това и да върне върховенството на правото.

Обръщам се към Вас, скъпи колеги, да ми помогнете в тази трудна задача. Неслучайно атинският законодател Солон издава закон, който гласи, че отбягването на спорове е престъпление за всеки гражданин. Убеден съм, че с Ваша помощ, колеги, българският съдия може да се превърне в онова, което е неговото призвание и което е – да бъде свободен и независим. Защото ценностите на старите демокрации, на които ние непрекъснато се възхищаваме, не представляват естественото състояние на тези общества, а са отстоявани векове наред. Затова и ние, като магистрати, принадлежащи исторически на времето, в което живеем, трябва да се борим с всички сили за върховенството на правото. Казвам върховенство на правото, а не на закона, защото понятието върховенство на закона крие един опасен риск – тъй като става дума за управление на човек от човек. Върховенството или господството на правото е власт на ценостите, които са фундаментални за всички нас и затова сме ги поставили в конституционна законност, която стои над. Тя е стандартът и съдът е този, който трябва да каже кое е правото, за да го приложи.

ПО-КЪСНО ВЕЧЕРТА ТАЗИ РЕЧ НА ЛОЗАН ПАНОВ ЗВУЧА НА ПРОТЕСТ ЗА РЕФОРМИ ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

В този смисъл Ви призовавам – да се борим заедно с всички сили съдът да разполага с онази степен на независимост, която да осигури господство на правото.

Ще завърша с една с притча.

Кралят осъдил един човек, за чиито деяния му се полагала смъртна присъда. Той обаче му предложил да избира своята съдба – или да бъде обесен или да попадне зад голяма, страшна, стоманена порта. Престъпникът помислил и избрал бесилото. Когато на шията му сложили примката, той казал:

„Стана ми любопитно – какво има зад онази тъмна, черна порта?”

Кралят се разсмял:

"Ето, разбраш ли, получава се нещо забавно. Аз на всички предлагам избор и всички избират бесилото.” 

"А зад портата какво има, аз така или иначе няма на кого да кажа”, добавил престъпникът, посочвайки примката на врата си.

След като замълчал, кралят отговорил:

"Там е свободата. Но хората така се боят от неизвестността, че пред нея предпочитат въжето.”

Поздравявам Ви с днешния ден и моето пожелание към всички Вас е да си припомним отново една мисъл на Рузвелт, че единственото, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. Нека кажем не на страха и не допуснем мълчанието да ни превърне в страхливци. Нека всички заедно се преборим с неизвестността и извикаме силно: Стига вече толкова!

...

Реч на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, произнесена на тържеството по повод 135 години от основааването на ВКС в зала Тържествена на Съдебната палата. Заглавието е на Клуб Z.

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

Да отидем в съдебната палата!


Съдии обявиха намерението си да се съберат в петък вечерта пред Съдебната палата заради провалената конституционна реформа, става ясно от съобщение на Съюза на съдиите в България. Тъй като магистратите нямат право да стачкуват, тяхното събиране ще се проведе след работно време от 18.30 часа. Те наричат протеста си "събрание" . "Уведомяваме ви, че на 11 декември 2015г. от 18.30 часа на на адрес: гр. София, бул. "Витоша" № 2, пред Съдебна палата, ще се проведе събрание на съдии, които ще обявят готовността си да разговарят с граждани по въпросите на съдебната реформа", гласи съобщение най-голямата магистратска организация Съюзът на съдиите в България (ССБ). Членове на ССБ са над 900 съдиите от цялата страна или около 40% от всички съдии.
Анонимен's picture
Анонимен

протестиращ

Моля всеки който иска да си поговори със съдиите, да носи бутилка ракийка или дамаджанка с винце и нещо за мезе. Така разговорите ще станат по-задушевни и откровени.
Анонимен's picture
Анонимен

Woland

Ей протестиращия, гледай да не прекалиш с пърцуцата и сланинката че здравната каса няма да ти плаща масрафите
Анонимен's picture
Анонимен

супер

феноменално изказване. Може да влезне в учебник по история!
Анонимен's picture
Анонимен

даскал Муньо

Даже в два учебника!
Анонимен's picture
Анонимен

cos

Много, МНОГО добре казано. И напълно вярно. В този момент, като общество, имаме да свършим важна работа. Промените изискват голяма обществена подкрепа.
Анонимен's picture
Анонимен

Поаро

Сами няма да успеем. Трябва и Жорката Сорос да помогне
Анонимен's picture
Анонимен

Паяк

Солон, не Солун!
Анонимен's picture
Анонимен

ЦВЪЦО

Подкрепата на съдиите е за мен Цвъцо Цвъцкавия и моя адвокат Менко Сменков, защото сме новата кандидат-президентска двойка от Герб!
Анонимен's picture
Анонимен

Неправилно си предал цитата на цвики, който е ние с менко, който ми е адвокат сме двойката, която герб, която и т.н.
Анонимен's picture
Анонимен

Златка

Работих в тази система в администрацията заплащане супер,празници,делници и какви ли не пера.Но неможах да приема сбърканата справедливост.Вътрешно се борех със себе си и реших да напусна.Моли ме прокурора да остана отказах.Изчакаха ме 2 седмици.Голямо задкулисие и фалш! Само за малко можете да надникнете в осилото.
Анонимен's picture
Анонимен

Смели думи казани по този начин са си революция сами по себе си в нашата страна!!! Адмирации г-н Панов!!!
Анонимен's picture
Анонимен

мунчо

Каква смелост! Каква сила! Боже, направо съм потресен!
Инспектор Стрезов's picture
Инспектор Стрезов
Инспектор Стрезов

Инспектор Стрезов

Този човек все по-приятно ме изненадва.
Анонимен's picture
Анонимен

Дюдю

Коментарът е изтрит поради неспазване <a href="/TermsAndConditions">условията за ползване</a>
Анонимен's picture
Анонимен

Няма фейс за тази работа. Подходящите изглеждат като нещо средно между Красю Черничкия и Ясен Етичното.
Анонимен's picture
Анонимен

Развеселен

"атинският законодател Солун"
Солон, бе :D
Анонимен's picture
Анонимен

Я виж ти! Съдиите въстанаха срещу прокурорския гнет. Че нали в един ИСТИНСКИ съд, съдиите трябва да разглеждат прокурорите наравно с адвокатите!! В истински, а не в съветски. Мъничко се обнадеждих, че комунистическата свинщина не е всесилна! Ама мъничко.
Анонимен's picture
Анонимен

хххх

Грешиш, всесилна е!
Анонимен's picture
Анонимен

Солун е град в Гърция. Атинският законодател е Солон.
Анонимен's picture
Анонимен

Да!

ТОЗИ ЧОВЕК Е ПОЧТЕН! ИЗПИСАНО Е НА ЛИЦЕТО МУ. ПО ПРИНЦИП: ВЪТРЕШНИЯТ МИР НА ЧОВЕКА Е ИЗПИСАНО НА ЛИЦЕТО МУ, ПРОНИКВА В ОЧИТЕ МУ. НАЙ СЕТНЕ ЕДИН МАГИСТРАТ, И ТО ВИСШ - ЧЕСТЕН ЧОВЕК. ИЗКАЗВАНЕТО МУ Е НАЙ СИЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА РЕЧ В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ. ЯВНО СЕ НАЛАГА И ПОЧТЕНИТЕ МАГИСТРАТИ ДА ВЗЕМАТ СТРАНА В ПОЛИТИКАТА! БРАВО СЪДИЯ ПАНОВ. ТОЛКОВА НУЖДА ИМАМЕ ОТ ТАКИВА КАТО ВАС!
Анонимен's picture
Анонимен

Рада

И на някои други места му е изписано! Вервайте ми!
Анонимен's picture
Анонимен

абв

Не беше ли същия този гн Панов масон 33та степен, не е достоен за доверие той верен на масонската организация.
Анонимен's picture
Анонимен

хххх

Сериозно! Е браво! Може ли така!? Пфу! Отврат!
Анонимен's picture
Анонимен

Ozzy

Гоце, Гоце...
Анонимен's picture
Анонимен

ххх

Тоя пък кой беше!?
Клуб Z's picture
Клуб Z
Clubz.bg

Clubz.bg

Благодарим на всички читатели, които забелязаха грешката в Солон, поправена е.
Анонимен's picture
Анонимен

Гражданската енергия, която се освободи около назначаването на 10 за шеф на ДАНС, беше израз на масовото осъзнаване и неприемане на това, докъде ни е довел т.н. преход. Затова и беше посрещната на нож от всички сили на статуквото, включително и от Слънцето, което дълго се чумери на протестите, преди да реши да ги яхне. Затова и всички опити на Отвратителните да я сведат до отделни, индивидуални личности, които след това да бъдат унищоженипоединично. Затова единственият шанс е в опазването и мобилизирането на тази енергия. И Бог да пази България!
Анонимен's picture
Анонимен

хххх

А така! Да живеем ние - умните и красивите! Долу отвратителните! Грозници с грозници!
Анонимен's picture
Анонимен

дебелян пеевский

С викане не става, става с участие в съставянето на листи.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията