Article_top

Лозан Панов

Сигурно на мнозина ще им се стори, че съм голям наивник, че се надявах това честване да се превърне в двоен празник, който да надхвърли рамките на институцията. Става дума за гласуваните промени в Конституцията на Република България от парламента преди два дни, с които трябваше да започне връщането на властта в институциите, тоест разрушаването на статуквото. (тук може да гледете цялата реч на видео)

Но както казва Рузвелт:

"В политиката нищо не става случайно и ако нещо се е случило, значи така е било замислено”.

Затова, ако за четвърт век демократично съществуване, държавата и обществото ни бяха поставени под пълен олигархичен контрол, значи така е било замислено.

Ако през това време 2 млн. българи напуснаха страната, сред които и голяма част от цвета на нацията, значи така е било замислено.

Ако тези, които останаха, не вярват, че съдебната система е справедлива, не вярват, че партии ги представляват, не вярват, че органите на реда ги защитават, не вярват, че данъците им работят за тях, не вярват на институциите, не вярват на медиите, значи така е било замислено.

Ако гражданите не вярват на държавата и в това недоверие изключително благоприятно се развива статуквото, значи така е било замислено. Ако в едно отворено и свободно общество, за каквото ние се считаме на хартия, търсенето на истината го наричат преврат, значи така е било замислено.

Ако само два дни преди това представителите на политическите сили спънаха конституционните промени, с което минираха съдебната реформа, значи така е било замислено.

Дали обаче всички ние, потърпевшите, си даваме сметка накъде ни води замисълът да бъде гарантирана съдебната зависимост, разбира се, с любезната подкрепа на българския политически елит?

Непрекъснато тиражираната лъжа, че начинът, по който се избира ВСС и колегиите във ВСС не е толкова важен, защото, видите ли, тепърва предстоят промени в различни закони и кодекси, които са много по-съществени за реформиране на съдебната система, не я прави истина.

Кой извършва селекцията на магистратите, които влизат в съдебната система, кой контролира техните действия, кой избира административните ръководители в правораздаването, кой санкционира магистратите при извършени от тях нарушения, кой избира хората, които израстват в съдебната система?

По закон и Конституция това е Висшият съдебен съвет. Тогава логично идва въпросът – кой избира членовете на ВСС, как? Каквито кадри влязат в състава на съдебния орган, такива ще бъдат отглеждани и възпитавани в цялата система. Членовете на ВСС се възпроизвеждат надолу по веригата и затова как и какви хора се избират във върховния орган на съдебната власт е най-важната стъпка, за да започне промяната в цялата система. Хората осмислят институциите и затова техният правилен подбор е най-важната стъпка по пътя към промяната, а не непрекъснатите промени в закони за пред Брюксел, чиято цел винаги е да се печели време.

Усилията, които бяха положени през последните седмици за спъване на реформата са напълно обясними, защото именно съдебната система е тази, която би могла да върне държавата на нейните граждани.

Сигурно днес отново ще бъда обявен за атентатор, който ще извършва преврат.

Ако българската олигархия си има държава, то тогава всеки опит властта да бъде върната в ръцете на гражданите наистина може да се нарече преврат.

Това е система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси в изграждането на добре действаща машина, която умело си служи със службите, медиите, икономиката, политиката и разбира се – съдебната система. Действията й не се огласяват, а се държат в тайна, грешките й не се изваждат на показ, а се премълчават и укриват, противниците й се преследват докрай, а тайните й – то те са много грижливо пазени и не могат да бъдат разкривани. Именно съдебната власт е тази, която може да изчисти всичко това и да върне върховенството на правото.

Обръщам се към Вас, скъпи колеги, да ми помогнете в тази трудна задача. Неслучайно атинският законодател Солон издава закон, който гласи, че отбягването на спорове е престъпление за всеки гражданин. Убеден съм, че с Ваша помощ, колеги, българският съдия може да се превърне в онова, което е неговото призвание и което е – да бъде свободен и независим. Защото ценностите на старите демокрации, на които ние непрекъснато се възхищаваме, не представляват естественото състояние на тези общества, а са отстоявани векове наред. Затова и ние, като магистрати, принадлежащи исторически на времето, в което живеем, трябва да се борим с всички сили за върховенството на правото. Казвам върховенство на правото, а не на закона, защото понятието върховенство на закона крие един опасен риск – тъй като става дума за управление на човек от човек. Върховенството или господството на правото е власт на ценостите, които са фундаментални за всички нас и затова сме ги поставили в конституционна законност, която стои над. Тя е стандартът и съдът е този, който трябва да каже кое е правото, за да го приложи.

ПО-КЪСНО ВЕЧЕРТА ТАЗИ РЕЧ НА ЛОЗАН ПАНОВ ЗВУЧА НА ПРОТЕСТ ЗА РЕФОРМИ ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

В този смисъл Ви призовавам – да се борим заедно с всички сили съдът да разполага с онази степен на независимост, която да осигури господство на правото.

Ще завърша с една с притча.

Кралят осъдил един човек, за чиито деяния му се полагала смъртна присъда. Той обаче му предложил да избира своята съдба – или да бъде обесен или да попадне зад голяма, страшна, стоманена порта. Престъпникът помислил и избрал бесилото. Когато на шията му сложили примката, той казал:

„Стана ми любопитно – какво има зад онази тъмна, черна порта?”

Кралят се разсмял:

"Ето, разбраш ли, получава се нещо забавно. Аз на всички предлагам избор и всички избират бесилото.” 

"А зад портата какво има, аз така или иначе няма на кого да кажа”, добавил престъпникът, посочвайки примката на врата си.

След като замълчал, кралят отговорил:

"Там е свободата. Но хората така се боят от неизвестността, че пред нея предпочитат въжето.”

Поздравявам Ви с днешния ден и моето пожелание към всички Вас е да си припомним отново една мисъл на Рузвелт, че единственото, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. Нека кажем не на страха и не допуснем мълчанието да ни превърне в страхливци. Нека всички заедно се преборим с неизвестността и извикаме силно: Стига вече толкова!

...

Реч на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, произнесена на тържеството по повод 135 години от основааването на ВКС в зала Тържествена на Съдебната палата. Заглавието е на Клуб Z.

 
Лозан Панов. Снимка ВКС

Сигурно на мнозина ще им се стори, че съм голям наивник, че се надявах това честване да се превърне в двоен празник, който да надхвърли рамките на институцията. Става дума за гласуваните промени в Конституцията на Република България от парламента преди два дни, с които трябваше да започне връщането на властта в институциите, тоест разрушаването на статуквото. (тук може да гледете цялата реч на видео)

Но както казва Рузвелт:

"В политиката нищо не става случайно и ако нещо се е случило, значи така е било замислено”.

Затова, ако за четвърт век демократично съществуване, държавата и обществото ни бяха поставени под пълен олигархичен контрол, значи така е било замислено.

Ако през това време 2 млн. българи напуснаха страната, сред които и голяма част от цвета на нацията, значи така е било замислено.

Ако тези, които останаха, не вярват, че съдебната система е справедлива, не вярват, че партии ги представляват, не вярват, че органите на реда ги защитават, не вярват, че данъците им работят за тях, не вярват на институциите, не вярват на медиите, значи така е било замислено.

Ако гражданите не вярват на държавата и в това недоверие изключително благоприятно се развива статуквото, значи така е било замислено. Ако в едно отворено и свободно общество, за каквото ние се считаме на хартия, търсенето на истината го наричат преврат, значи така е било замислено.

Ако само два дни преди това представителите на политическите сили спънаха конституционните промени, с което минираха съдебната реформа, значи така е било замислено.

Дали обаче всички ние, потърпевшите, си даваме сметка накъде ни води замисълът да бъде гарантирана съдебната зависимост, разбира се, с любезната подкрепа на българския политически елит?

Непрекъснато тиражираната лъжа, че начинът, по който се избира ВСС и колегиите във ВСС не е толкова важен, защото, видите ли, тепърва предстоят промени в различни закони и кодекси, които са много по-съществени за реформиране на съдебната система, не я прави истина.

Кой извършва селекцията на магистратите, които влизат в съдебната система, кой контролира техните действия, кой избира административните ръководители в правораздаването, кой санкционира магистратите при извършени от тях нарушения, кой избира хората, които израстват в съдебната система?

По закон и Конституция това е Висшият съдебен съвет. Тогава логично идва въпросът – кой избира членовете на ВСС, как? Каквито кадри влязат в състава на съдебния орган, такива ще бъдат отглеждани и възпитавани в цялата система. Членовете на ВСС се възпроизвеждат надолу по веригата и затова как и какви хора се избират във върховния орган на съдебната власт е най-важната стъпка, за да започне промяната в цялата система. Хората осмислят институциите и затова техният правилен подбор е най-важната стъпка по пътя към промяната, а не непрекъснатите промени в закони за пред Брюксел, чиято цел винаги е да се печели време.

Усилията, които бяха положени през последните седмици за спъване на реформата са напълно обясними, защото именно съдебната система е тази, която би могла да върне държавата на нейните граждани.

Сигурно днес отново ще бъда обявен за атентатор, който ще извършва преврат.

Ако българската олигархия си има държава, то тогава всеки опит властта да бъде върната в ръцете на гражданите наистина може да се нарече преврат.

Това е система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси в изграждането на добре действаща машина, която умело си служи със службите, медиите, икономиката, политиката и разбира се – съдебната система. Действията й не се огласяват, а се държат в тайна, грешките й не се изваждат на показ, а се премълчават и укриват, противниците й се преследват докрай, а тайните й – то те са много грижливо пазени и не могат да бъдат разкривани. Именно съдебната власт е тази, която може да изчисти всичко това и да върне върховенството на правото.

Обръщам се към Вас, скъпи колеги, да ми помогнете в тази трудна задача. Неслучайно атинският законодател Солон издава закон, който гласи, че отбягването на спорове е престъпление за всеки гражданин. Убеден съм, че с Ваша помощ, колеги, българският съдия може да се превърне в онова, което е неговото призвание и което е – да бъде свободен и независим. Защото ценностите на старите демокрации, на които ние непрекъснато се възхищаваме, не представляват естественото състояние на тези общества, а са отстоявани векове наред. Затова и ние, като магистрати, принадлежащи исторически на времето, в което живеем, трябва да се борим с всички сили за върховенството на правото. Казвам върховенство на правото, а не на закона, защото понятието върховенство на закона крие един опасен риск – тъй като става дума за управление на човек от човек. Върховенството или господството на правото е власт на ценостите, които са фундаментални за всички нас и затова сме ги поставили в конституционна законност, която стои над. Тя е стандартът и съдът е този, който трябва да каже кое е правото, за да го приложи.

ПО-КЪСНО ВЕЧЕРТА ТАЗИ РЕЧ НА ЛОЗАН ПАНОВ ЗВУЧА НА ПРОТЕСТ ЗА РЕФОРМИ ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

В този смисъл Ви призовавам – да се борим заедно с всички сили съдът да разполага с онази степен на независимост, която да осигури господство на правото.

Ще завърша с една с притча.

Кралят осъдил един човек, за чиито деяния му се полагала смъртна присъда. Той обаче му предложил да избира своята съдба – или да бъде обесен или да попадне зад голяма, страшна, стоманена порта. Престъпникът помислил и избрал бесилото. Когато на шията му сложили примката, той казал:

„Стана ми любопитно – какво има зад онази тъмна, черна порта?”

Кралят се разсмял:

"Ето, разбраш ли, получава се нещо забавно. Аз на всички предлагам избор и всички избират бесилото.” 

"А зад портата какво има, аз така или иначе няма на кого да кажа”, добавил престъпникът, посочвайки примката на врата си.

След като замълчал, кралят отговорил:

"Там е свободата. Но хората така се боят от неизвестността, че пред нея предпочитат въжето.”

Поздравявам Ви с днешния ден и моето пожелание към всички Вас е да си припомним отново една мисъл на Рузвелт, че единственото, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. Нека кажем не на страха и не допуснем мълчанието да ни превърне в страхливци. Нека всички заедно се преборим с неизвестността и извикаме силно: Стига вече толкова!

...

Реч на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, произнесена на тържеството по повод 135 години от основааването на ВКС в зала Тържествена на Съдебната палата. Заглавието е на Клуб Z.

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

ххх

А така! Ей, разбираш ги ти тези работи
Анонимен's picture
Анонимен

ЧЕП

Силни думи , в 6 и 30 съм пред съдебната!
Анонимен's picture
Анонимен

ххххх

Може и зад съдебната, все тая
Анонимен's picture
Анонимен

GBGR

Да изметем корумпираните съдий.
Анонимен's picture
Анонимен

ххххххххххххххххх

Айде де! Само се каните!
Анонимен's picture
Анонимен

тука е така

Браво Лозане,БРАВО!Скоро ще се свърши тая мъка,а никой няма да помни хора като БОрисов и Доган!
Анонимен's picture
Анонимен

ххххххххххххххх

Трай конъо за зелена трева!
Анонимен's picture
Анонимен

GBRG

По-скоро никой няма да си спомня РБ и Радан, а ДПС и БСП ще отидат в небитието благодарение на ГЕРБ.
Анонимен's picture
Анонимен

ПДРГ

Ей, какъв хубав псевдоним - напомня ми ПДРГ (за тези, които не знаят, означава "Педе**ско Дружество"Разпран Г*з"".
Анонимен's picture
Анонимен

Трудна работа

Не лесно - народа седи при ракийката и само попържа.Ама и не знае защо.
Сега разликата е ,че и пишат по форумите иначе са бъзльовци и дървени философи.
Анонимен's picture
Анонимен

Такъв бил, онакъв бил народа. Кат няма мисъл - все народа.
Анонимен's picture
Анонимен

GBRG

Ами да, вместо да излязат и изметат РБ, ДПС, БСП и Атака от парламента, те седят.
Анонимен's picture
Анонимен


Италианският прокурор Никола Гратери: Калабрийската мафия инвестира милиони в България 5436

11.12.2015 06:59 | Интервюта

Ни

Никола Гратери е водещ прокурор на Италия, прочул се в борбата с калабрийската ндрангета – една от най-богатите и мощни мафии в света. Той дойде у нас, за да представи книгата си „Бялото злато“* – най-новото разследване за пътя на кокаина от Колумбия и Перу през Аржентина, Бразилия, САЩ, Австралия, Германия, Италия, Англия, България и други европейски държави. Негов съавтор е професор Антонио Никасо – учен от световна величина, експерт в областта на организираната престъпност.
Анонимен's picture
Анонимен

Ха-ха


Извънредно ! Сигнал за бомби в съдебни сгради опита да торпилира посещението на Цацаров във Варна!
15:53 Анонимното обаждане наложи евакуацията на двете съдилища на площадите "Независимост" и "Тракия",
Анонимен's picture
Анонимен

петя

Блестяща реч, ама нека видим как ще решите делото на Цветанов и тогава ще видим дали наистина казвате " Стига вече". Нормалните хора отдавна го заявиха!
Анонимен's picture
Анонимен

Делата се решават на основата на събраните от прокуратурата доказателства.
Анонимен's picture
Анонимен

Александър

Като Цветанов си е платил или заплашил правилните прокурори как искаш да решат съдиите? :D :D
Анонимен's picture
Анонимен

нормален

И как тогава две съдебни инстанции го осъдиха, а подопечните на г-н Позан Лайнов решиха , че делото трябва да се върне!? Нали четат един и същи закон и едни и същи доказателства!? Пфу! Отврат!
И сега реват като бити мечки! Видите ли били 6 на 6 в съдийската колегия, което нарушавало независимостта им, щото останалите двама членове - председателите на върховните съдилища не били от професионалината квота!? Ами от коя са!? От политическата ли!? Пфу! Отврат!
Анонимен's picture
Анонимен

хххххххххххх

И как тогава две съдебни инстанции го осъдиха, а подопечните на г-н Позан Лайнов решиха , че делото трябва да се върне!? Нали четат един и същи закон и едни и същи доказателства!? Пфу! Отврат!
Анонимен's picture
Анонимен

15/15

Много силно.
Анонимен's picture
Анонимен

Ивайло

Да, нещата стават сериозни...Трябва всички да застанем зад едни такъв магиктрат, аже и да съзираме в това изказване опит да се заеме в бъдеще най-високия пост в съдебната йерархия.....
Анонимен's picture
Анонимен

нормален

най-високият пост в СВ той вече го заема. Целта явно е политическа кариера или в най-лошия случай Конституционния съд или европарламента.
Анонимен's picture
Анонимен

Да!

Съдия Панов в момента е на най високото стъпало в съдебната система.
Анонимен's picture
Анонимен

Весела

За промени в конституцията не е ли необходимо свикване на ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Анонимен's picture
Анонимен

нормален

може и от общо събрание на съдийте

b.krustev

Не. Конституцията може да се променя и от обикновено Народно събрание. Това е правено три пъти от 1991 г. насам. ВНС е нужно когато се прави нова Конституция, за изменение на границите, на формата на държавно устройство и управление. Обикновеното НС просто прави промените с по-сложна и бавна процедура.
Анонимен's picture
Анонимен

Респект

Какво да каже човек след такива думи?! Шапки долу!!!!
Анонимен's picture
Анонимен

нормален

гащи също
Анонимен's picture
Анонимен

Woland

На ненормалния отгоре, сваляй ги. готови са да те обслужат
Анонимен's picture
Анонимен

do GBRG

Скрий се, трол

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията