Вече може да проверите какъв диалект на българския език говорите. Отговорът в нова карта, създадена от учените от Института за български език при БАН. Интерактивната карта отразява диалектната делитба на родния ни език. Тя се разпростира на територия, далеч надхвърляща държавните граници на България. "Езиковата територия далеч надхвърля държавната", обяснява пред БНР  доц. д-р Ана Кочева от Института за български език при БАН.

"Седем пъти в различни исторически времена държавната територия е била намалявана, но по тези места и сега се говори български език", каза още доц. Кочева. Не става дума за политически претенции, а за отбелязване от научна гледна точка, че и извън границите ни в съседните държави се говори на български, пояснява тя. 

Езиковедите планират в бъдеще с натискане на клавиша на картата да може да се чуе автентичен запис на човек, който говори съответния диалект. Това е крайният етап от проекта. Преди това върху съответното населено място - ако е достатъчно голямо, трябва да се появява прозорче, в което да са описани особеностите на съответния местен говор.

Картата на диалектната делитба на българския език е на адрес: http://ibl.bas.bg//bulgarian_dialects/