Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Тези дни покрай Нова година природният газ стана една от най-актуалните теми в България покрай спирането на доставките на "Газпром Експорт" за "Овергаз Инк.". Пазарът на природен газ в България е сериозен бизнес, с милиардни обороти - нещо като "икономика в икономиката", а може би дори и повече. В него пряко са заети стотици компании, сред които държавни гиганти, секторен регулатор - Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), множество частни фирми, както и руският енергиен гигант "Газпром", чиито действия се диктуват от Москва.

ОВЕРГАЗ: ТЕЧЕ ОПИТ ДА НИ ОТНЕМАТ БИЗНЕСА

В тази ситуация човек е лесно да се обърка "кой-кой е" и "за какво се бори". Но ето някои от основните правила на пазара, както и участниците в него, взети от последните доклади на КЕВР за дейността на комисията за 2014 г. и от финансови отчети.

Основните участници на пазара:

"Булгартрансгаз" ЕАД - това е т.нар. комбиниран газов оператор, защото извършва дейностите пренос и съхранение на природен газ. Компанията е собственик на газопреносната мрежа, към която са присъединени газоразпределителните дружества и около 250 пряко присъединени потребители.

"Булгаргаз" ЕАД - това е т.нар. обществен доставчик на природен газ в България, който е отговорен за осигуряването на доставката на природен газ при цени и условия, регулирани и утвърждавани от КЕВР.

"Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" са част от структурата на държавната компания "Български енергиен холдинг".

"Булгартрансгаз" извършва и транзитен пренос на природен газ през територията на България за Турция, Гърция и Македония.

"Булгаргаз" търгува на регулирани от КЕВР цени, като делът му в продажбите на природен газ за 2014 г. е 87%. Останалите 13% са реализирани от търговци.

- Търговци на природен газ - те сключват сделки за доставка на природен газ с обществения доставчик, крайни снабдители, потребители, други търговци на природен газ, добивни предприятия, предприятия за съхранение на природен газ и с комбинирания оператор ("Булгартрансгаз"). Техните цени не са регулирани.

Газоразпределителни дружества. Разпределението на природен газ се извършва от регионални и локални газоразпределителни компании, които работят в условията на лицензионен режим и ценова регулация за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ. Клиентите им са основно домакинства и малки и средни предприятия. Техен ангажимент е изграждането и развитието на газоразпределителните мрежи в съответствие с одобрени от КЕВР дългосрочни бизнес планове и условия.

От цялата консумация на природен газ в страната 15,8% се осъществява от 28 газоразпределителни компании, обслужващи 5 газоразпределителни региона (Дунав, Запад, Тракия, Мизия, Добруджа) и 66 общини извън тези региони.

През 2013 г. петте газоразпределителни дружества с най-голям пазарен дял по отношение на продажби на крайни потребители са

"Овергаз Север" - 17%,

"Ситигаз България" - 16%,

"Софиягаз" - 16%,

"Овергаз Изток" - 14% и

"Черноморска технологична компания" - 10%.

През 2015 г. "Софиягаз", "Овергаз Изток" и "Овергаз Север" влязоха в компанията "Овергаз Мрежи".

КЕВР ЗАПОЧНА СПЕШНА ПРОВЕРКА НА "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ"

- Небитови потребители на природен газ (предприятия), които са пряко присъединени към преносната мрежа.

Небитови потребители на природен газ (предприятия), присъединени към разпределителни мрежи.

Битови потребители на природен газ (домакинства).

Броят на потребителите в сектор "Природен газ" за 2014 г. е съответно 71 372 битови и 6103 стопански потребители. Спрямо 2013 г. техният брой се е увеличил при битовите потребители - с 1262, а при стопанските - с 254.

Откъде идва газът и какво прави "Овергаз Инк."?

Природният газ на входа на газопреносната мрежа се доставя от два външни доставчика - ООО "Газпром экспорт" и "Овергаз Инк." АД и един вътрешен доставчик от местен добив - "Петрокелтик" ЕООД (б.р., бившият "Мелроуз Рисорсиз"). "Петрокелтик" добива пророден газ от черноморския шелф край Варна.

Цялото потребление на природен газ в България за 2014 г. е около 2,7 млрд. куб. м, като само 6,5% са от местен добив, а останалите количества идват от Русия.

"Овергаз Инк." осъществява внос и същевременно продава на газоразпределителни дружества и крайни клиенти. Компанията, в която "Газпром" държи 50% от собствеността, започна да внася природен газ през 2013 г., като така стана вторият вносител освен "Булгаргаз".

Какво представлява газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз?"

Доставката на природен газ до потребители на територията на България се осъществява основно по националната газопреносна мрежа, която е сложно съоръжение, съставено от 1700 км магистрални газопроводи и газопроводни отклонения високо налягане, три компресорни станции с обща инсталирана мощност от 49 MW, газорегулиращи станции, газоизмервателни станции, системи за електрохимична защита, комуникационна система, информационна система и други съпътстващи съоръжения.

Към момента за пренос на газ за вътрешно потребление се използва около 40% от максималния технически капацитет на системата.

"Булгартрансгаз" е собственик и мениджър на преносните и транзитните газопроводи, както и на единственото подземно газово хранилище - "Чирен". Максималният капацитет на газохранилището е около 550 млн. куб. м природен газ, а дневните възможности за добив - 4,2 млн. куб. метра. През октомври 2015 г. стартира проект за увеличаване на капацитета му до 1 млрд. куб м и 10 млн. куб. м дневен добив, който трябва да приключи до 2 години.

Малко отклонение за това колко печели "Булгартрансгаз" от "транзит". Приходите ѝ от транзитен пренос за 2014 г. са 173,3 млн. лева, като транзитираните количества са 14,8 млрд. куб. метра (вътрешното потребление е 2,7 млрд. куб. м). Но освен таксата компанията получава и безвъзмездно газ, приходите от които възлизат на 135,7 млн. лв. за 2014 г. Така че общо около 309 млн. лева. 

Ключови думи

Коментари

Оправете подзаглавието - принципите, по коИто...

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.