65% от децата, които започват училище днес, един ден ще са заети с нов тип работа, която днес не съществува, пише в доклада на Световния икономически форум The Future of Jobs, разпространен в навечерието на зазгодишната среща в Давос.

В толкова бързо променящ се пейзаж, както работодателите, така и правителствата и служителите трябва да се подготвят за новите изисквания към тях, за да може да използват възможностите, предложени от новите тенденции и да избегнат нежелани сценарии, пише в доклада.

Според много експерти ние днес сме на прага на Четвъртата индустриална револйция. Развитието в преди слабо познати области като изкуствения интелект, 3D-принтирането, генетиката и биотехнологиите води до все по-голямата свързаност между тях и засилване на ефектите. Умните системи - домове, заводи, стопанства, мрежи, както и цели градове, ще помогнат за справянето на проблеми от веригата на доставките до климатичните промени.

В същото време успоредно с тази технологична революция се случват мащабни социоикономически, геополитически и демографски развития, които взаимодействат помежду си и взаимно засилват своя интензитет.

Взети заедно технологическите, социоикономическите, геополитическите и демографските промени и взаимодействията между тях ще създадат нови категории от професии и длъжности, които ще заменят други или ще ги направят излишни.
Това променя и уменията, които се изискват както в старите, така и новите видове заетост в повечето индустрии и променя как и къде хората работят, водейки до нови управленски и регулаторни предизвикателства.

Ето какви са демографските и социално-икономическите, както и технологичните двигатели на промяната, както и ефектите, които са свързани с тях за бъдещите професии.

 

Демографски и социалноикономически двигатели на промяна

 

Промяна на работната обстановка и гъвкави работни ангажименти

Новите технологии дават възможност за нововъведения като работа от разстояние и телеконференции. Организациите ще имат все по-малък екип от служители на пълен работен ден, които ще са заети с определени дейности, а тях ще ги подкрепят колеги в различни държави. За много дейности ще се наемат подизпълнители.

Възход на средната класа в развиващите се пазари

Глобалният икономически център на гравитация се мести към развиващия се свят. До 2030 г. се очаква Азия да отчита 66% от световната средна класа и 59% от нейното потребление.

Климатични промени, недостиг на природни ресурси и преход към зелена икономика

Климатичните промени са важен стимул за иновации, защото организациите се опитват да намалят въздействията от техния ефект. Но глобалното икономическо развитие ще продължи да води до по-голямо търсене на природни ресурси и суровини. Прекаленото експлоатиране на природните ресурси ще доведе до по-високи цени и разрушаване на екосистемите.

Увеличаване на геополитическата нестабилност

Геополитическата обстановка постоянно се променя, като поставя сериозни изисквания за промени пред индустрии като добива на петрол и природен газ, авиацията и туризма.

Нови потребителски тенденции, свързани с чувствителност към етични въпроси и защита на личните данни

В много икономики потребителите стават все по-заинтересовани относно кръг от проблеми, които оказват значение върху техния избор като въглеродния отпечатък, безопасността на храните, работните стандарти, въздействието върху околната среда, благосъстоянието на животните, както и върху бизнес етиката на компаниите. Заедно с това интернет потребителите стават все по-загрижени за сигурността и защитата на личните данни.

Застаряване на обществата и удължаване на продължителността на живота

През следващото десетилетие развитите икономики все повече ще усещат ефекта от застаряващото население. Хората ще се налага да работят и след 65 години, за да осигуряват адекватни ресурси за след пенсиониране. В същото време обслужването на нуждите на по-възрастното общество ще създаде възможност за нови продукти, услуги и бизнес модели.

Младежка демография в развиващите се пазари

Голяма част от развиващите се икономики имат съвсем различен проблем от развитите - бързото нарастване на населението. За тази цел е необходимо създаването на много сериозен образователен ресурс. Водещите развиващи се икономики продължават да усъвършенстват качеството на работната ръка и да дават достъп до висококачествено образование. Това води до драматичен ръст на хората с висше образование и промяна в глобалното разпределение на талант.

Увеличаването на икономическата сила на жените

Жените постигнаха сериозен напредък в участието им в работната сила и в образованието, което увеличи важността на ролята им в икономиката както като потребители, така и като работодатели. Разгледани като отделен пазар, те ще отчитат $5 трлн. допълнителни потребителски разходи и над две трети от глобалния разполагаем доход през следващото десетилетие.

Бързата урбанизация

Между 2010 г. и 2050 г. градското население ще се удвои от 2,6 млрд. на 5,2 млрд. души. Бързата урбанизация, особено в пазари като Китай и Субсахарския регион, води до много възможности и предизвикателства.

 

Технологичните двигатели на промяна

 

Мобилният интернет и облачните технологии

Мобилният интернет има приложения в целия бизнес и публичен сектор, като дава възможност за по-ефикасно предлагане на услуги и дава възможност за увеличаване на продуктивността на работната сила.

С облачните технологии приложенията могат да бъдат предоставяни с минимални изисквания за процесорна и софтуерна мощ, като дават възможност за бързото разпространение на интернет базирани услуги.

Напредък в изчислителната сила и масивите от данни

Реализирането на пълния потенциал на технологичния напредък ще изисква достъп до системи и възможности, които да дадат смисъл на безпрецедентния поток от данни, който генерират тези технологии.

Нови енергийни доставки и технологии

Новите енергийни доставки и технологии като възобновяемите енергийни източници и фракинга разтърсват глобалния енергиен пейзаж и създават проблеми пред доскоро мощните играчи. Това води до дълбоки и сложни геополитически и екологически отзвуци.

Интернет на нещата

Вграждането на отдалечени сензори, комуникации и процесорна мощ в индустриалното оборудване и предметите от ежедневието ще отприщи огромен поток от данни и ще даде възможност да се виждат модели и да се създават системи с такива мащаби, каквито преди това не са били възможни

Краудсорсинг, споделена икономика и платформи с равен достъп на страните

С платформите с равен достъп на страните компаниите и индивидите могат да вършат неща, за които преди бяха необходими големи организации. В някои от случаите талантът и ресурсите, с които компаниите могат да се свързват чрез дейности като краудсорсинг, могат да бъдат по-важни от техните собствени ресурси на разположение.

Усъвършенствана роботика и автономен транспорт

Усъвършенстваните роботи с по-добри сензорри, сръчност и интелект могат да заменят хората не само в производствените, но и в обслужващите дейности като почистване и поддръжка. Създаването на автономно задвижвани превозни средства ще доведе до революция в транспорта до 2020 г. с уговорката, ако регулациите допуснат това.

Изкуствен интелект и машинно учене

Напредъкът в изкуствения интелект, машинното учене и естествени потребителски интерфейси (например, работа с гласови команти) дава възможност да се автоматизират такива дейности, които са се смятали невъзможни за осъществяване от машините.

Усъвършенствано производство и 3D печат

Съвкупност от технологични постижения в технологията на производство дава възможност за нова продуктивност. Например, 3D печатът позволява производство по поръчка, което дава възможност за приложение в глобалните вериги за доставка и производствените мрежи.

Нови материали, биотехнология и геномика

Технологическият напредък в точните и естествените науки води до много иновативни индустриални преложения. Скорошните пробиви в генетиката могат да доведат до дълбоки промени в медицината и земеделието. Аналогично, производството на синтетични молекули чрез биоинженеринг ще бъде важно за фармацията, пластмасите и полимерите, биогоривата и други нови материали и индустриални процеси.