Главният прокурор Сотир Цацаров отправи искане до Генералния секретариат на Съвета на Европа и до Европейския комитет по проблемите на престъпността за спешно разглеждане на информация за възникнали трудности във връзка с приложението на Европейската конвенция за екстрадиция (ЕКЕ)  по повод екстрадицията на Цветан Василев от Република Сърбия в Република България.

Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Цацаров сезира международните институции за "задължението на замолената страна да уведомява молещата страна относно решението си за екстрадиция на обвиняемо или осъдено лице".

Поводът е липсата на конкретен отговор повече от 1 година и 4 месеца на молба за екстрадиция, както и липсата на конкретен отговор повече от 8 месеца на допълнителна молба за екстрадиция на Цветан Василев, намиращ се на територията на Република Сърбия, въпреки направените запитвания за това до министъра на правосъдието на Република Сърбия, напомнят от прокуратурата.

С молба от 18.09.2014 г. до министъра на правосъдието на Република Сърбия (там след произнасяне на съда министърът има решаваща дума при екстрадициите, б.р.) Цацаров е поискал компетентните съдебни власти да ни предадат разследвания банкер.

По тази молба все още прокуратурата няма отговор от Министерството на правосъдието на съседната държава.

На 21.05.2015 г. главният прокурор е изпратил допълнителна молба до Министъра на правосъдието на Република Сърбия относно екстрадицията на Цветан Василев. В допълнителната молба, в която изрично е посочено, че все още няма отговор на първоначалната такава, е поискана екстрадицията на същия български гражданин и за още едно престъпление. В допълнителната молба за екстрадиция от 21.05.2015 г. отново са описани допълнително установените факти, въз основа на които се основава допълнителното искане, като са приложени всички необходими документи, ведно с превод на документите на сръбски език, пишат от пресслужбата на Сотир Цацаров

И двете молби са пратени по надлежен ред чрез посолството.

След изпращането на допълнителната молба за екстрадиция на Цветан Василев до сръбските власти от сръбска страна не е получен никакъв отговор.

Поради това било изпратено и напомнително писмо на 24.11.2015 г. чрез българското Министерство на правосъдието до Министерството на правосъдието на Република Сърбия.

Липсата на отговор от страна на сръбските власти по настоящия конкретен случай при наличието на напомнителна кореспонденция за това, в един нетрадиционно дълъг, надхвърлящ по наша преценка разумните срокове за произнасяне по молба за екстрадиция, на фона на традиционно добрите професионални контакти със сръбските власти, ме мотивират да отправя към Вас настоящото искане, в съответствие с чл. 3 от посочените по-горе процедурни правила, за да бъде инициирана в спешен порядък процедурата на разрешаване в дух на приятелство на възникналите затруднения по приложението на чл.18 ал.1 от Европейската конвенция за екстрадиция, подписана в Париж на 13.12.1957 г.“ е посочено още в искането на главния прокурор.

До сръбските съдебни власти са изпратени и още две молби за правна помощ, касаещи призоваване на Цветан Василев.