Учениците в България имат най-лоши резултатите в сравнение с връстниците си в Европейския съюз. Изводите са от мониторинговия доклад на Европейската комисия, посветен на образованието в страните от ЕС. 

Ето и някои от неприятните тенденции в българското образование, изведени в доклада:

- България има най-висок процент от всички държави-членки на ЕС-28 на ученици с ниски постижения по четене, математика и природни науки;

- Процентът на заетост на наскоро дипломиралите се е 52,6%, а за ЕС възлиза на 70,8%;

- България и Румъния са на последните места по участие на възрастни (от 25 до 64 години) в дейности по учене през целия живот;

- Около половината от всички студенти в България учат в шест от общо 52 професионални области: икономика, администрация и управление, право, комуникации и информационни технологии, педагогика и туризъм.

- България е сред държавите-членки на ЕС, с най-висок процент на лицата на възраст между 20 и 34 години, завършили висше образование и заемащи работни места, които традиционно не изискват такава степен на квалификация.

България има и втория най-нисък процент, който се отделя за образование. Въпреки лекото повишение от 3,8 на сто през 2013 г. , той остава доста под средното ниво за ЕС от 5 на сто, пише в доклада.

В него се обръща внимание и на трудния достъп до образование на децата в неравностойно положение, отбелязва се и че една четвърт от ромските деца между 7 и 15 години не посещават училище. Увеличил се е процентът на ромските деца в предучилищна възраст между 4 и 7 години, които посещават занимания, но все още той е под 50 на сто - 42,7%, се казва в доклада.