Националният съвет на Българския лекарски съюз (БЛС) се събира този петък (25 март), за да реши дали съсловието да излезе на протести в цялата страна. Организацията негодува срещу предложения от здравната каса проект на нов "служебен" Национален рамков договор (НРД) за 2016 г., защото в него не е останало нищо от предварително постигнатите споразумения.

В края на февруари най-висшият орган на съсловието - Съборът, не даде мандат на ръководството да подпише документа, заради огромният нормативен хаос и въвеждането на система за пръстова идентификация в болниците. Затова лекарите допускат, че въвеждането на т. нар. служебни правила за работа в сектора всъщност са ответен удар и наказание за изразеното от тях несъгласие с проекта. 

"Това като накзателна акция ли е? За това, че лекарският съюз не беше съгласен с предложения НРД. И ако последват неприятни действия от страна на лекарите, пак ли ще бъдем наричани крадци, мошеници и мушмороци? Същите тези крадци и мошеници обаче и сега се грижат за децата и възрастните денонощно и продължават да бъдат герои", защити съсловието председателят на лекарския съюз д-р Венцислав Грозев.

Според ръководството на съюза решението на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да измени текстовете на действащия рамков договор, за да въведе желаните промени в сектора по служебен път, е абсолютно незаконно и ще бъде обжалвано веднага щом влезе в сила. Конкретният им мотив се съдържа в  параграф 44 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване, според който "Националните рамкови договори, обемите и цените на медицинските и дентални дейности, на методиките за остойностяване и заплащане на медицинската помощ (...), които действат до влизането в сила на този закон, се прилагат до приемането на нови Нацонални рамкови договори". А ако се наложат промени в сега действащия, те се правят чрез анекси, а не чрез съставяне на нов договор. Затова юристите на лекарския съюз изрично ще поискат жалбата им да спре действието на едноличното решение, за да могат лекарите в страната да работят по старите правила до изясняване на казуса.

Междувременно, без да се съобразява с недоволството на докторите, правителството одобри на днешното си заседание окончателното разпределение на болниците и медицинския персонал, разписано в Националната здравна карта. Според преброяването, у нас не достигат 470 лични лекари, но за сметка на това има прекалено много хирургични и терапевтични легла. По всяка вероятност излишъкът ще бъде преобразуван в легла за долекуване, които трябва да бъдат 16 802.

Специално е разработена и карта на спешната помощ, която предвижда създаване на 17 "изнесени екипа". Те трябва да осигуряват помощ в районите със затруднен достъп на населението.