Министър-председателят Бойко Борисов откри днес обновената Централна гара...

С дузпи.

Преди това Борисов се проинтересува... не кой кара влака, а от старото локомотивче, което беше запазено и при предишния вариант на гарата.

Още по-рано Първия се порадва на дечицата...

Съоръжението е напълно обновено отвън...

И отвътре.

Философията на централния салон е запазена въпреки генералния ремонт.