Легендата на "Левски" Христо Йовов е един от представителите на местната власт, на които Сметната палата откри пропуски в имуществените декларации. Днес ведомството публикува списък от 178 лица, имащи несъответствия във встъпителните декларациите на висша държавна длъжност.

Според информацията на Сметната палата Йовов е пропуснал да декларира данни за съпругата си. Става дума за урегулиран поземлен имот с площ 6260 кв.м.; апартамент - 192,15 кв.м. и апартамент - 88,11 кв.м., всичките в Своге. Бижутера е спестил и информацията за притежавани дялове в три компании -  "ИСТРА ТМТ" ЕООД, гр. Своге, "САКАР ТРЕЙДИНГ" ООД, Свиленград и в "КОСТИНБРОД СТРОЙ" ООД, Своге.

Декларациите на новоназначените предсавители на местната власт са подадени в периода от 7 ноември до 31 декември 2015 г. 

Списъкът съдържа открити несъответствия в декларациите, подадени от кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети, участвали в местните избори, проведени през октомври 2015 г. 

Проверени са общо 475 лица, подали встъпителна декларация и 484 лица, подали финална декларация, както и техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца.

В списъка са включени кметове, които започват или приключват мандата си, в общините: Столична община – район Средец, Столична община – район Красно село, Шумен, Търговище, Ботевград, община Добричка и др.

Според Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, когато е открито несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява НАП и ДАНС.