Article_top

Лозан Панов

Наскоро четох една интересна публикация, че Румъния е открила онлайн музей, посветен на най-известните случаи на корупция в страната. Музеят превръща акта на даване на подкуп в произведение на изкуството, вдъхновено от известни случаи в страната. Замислих се, ако взаимстваме тази идея от нашите съседи, какво бихме могли да покажем в тази посока. Тъй като не се сетих за много известни примери, с които да запълним нашата страница, то това означава, че у нас или няма корупция, или явно сме твърде далеч от времето, в което бихме могли да я изпратим в музея.

Първата хипотеза е една утопия, а втората минава през дълбока реформа в съдебната система. Няма как да се говори за антикорупционни реформи без работеща съдебна система. Независимо дали става дума за проблеми с обществени поръчки, конфликт на интереси, както и всякакви други корупционни практики, то със сигурност единственият начин за тяхното преодоляване и превенция е най-вече работеща съдебна система.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: КОРУПЦИЯТА Е ВИСОКА, ЗАЩОТО ДЪРЖАВАТА Е ЗАВЛАДЯНА

Засега нашата борба с корупцията се изразява по-скоро в промени, свързани с нормативната уредба. Пример за това са поправките в Конституцията от миналата година, които касаят разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) на две колегии. Преди промените ВСС се състоеше от 25 члена, които бяха разпределени така – 11 души, избирани от парламента, 11 души професионална квота от съдии, прокурори и следователи, както и по право са членове председателите на Върховния административен съд (ВАС), Върховния касационен съд (ВКС) и главният прокурор. Самите „трима големи“ обаче се назначават от ВСС и се утвърждават с указ на президента. Краткосрочната цел на разделянето на ВСС на две колегии – съдийска и прокурорска, беше съдиите да се самоуправляват независимо от прокурорите и с по-малко влияние от политиците. Затова идеята беше да се създаде съдийска колегия в рамките на ВСС от 13 души, като в нея влезнат 6 представители на съдиите, председателите на ВАС и ВКС и пет души от парламента. Представителите на гилдията на съдиите биха имали един лек превес в такава структура, което е предпоставка за тяхната независимост.

Депутатите преместиха един човек от парламентарната квота в съдийската. Така с един куршум убиха две реформи – засилиха политическото влияние на партиите в съдийската колегия и гарантираха, че сегашното положение в прокуратурата няма да се промени.

КОРУПЦИЯТА ВСЕ ПО-НАГОРЕ – ВРЪЩАМЕ СЕ 16 ГОДИНИ НАЗАД

Липсата на воля да се даде възможност на съдебната система да се самоуправлява, днес политическият ни елит се опитва да компенсира с безгранично засилване на правомощията на общите събрания. Аз съм убеден привърженик на принципа на съдийското самоуправление и въвеждането на този принцип в съда, който ръководя, започна още с моето встъпване като председател на ВКС, без този принцип изобщо да е факт в нормативната ни уредба. Спомняте си колко критики бяха насочени към мен, когато реших да дам възможност на съдиите от ВКС сами да изберат своите заместници, макар и това да не беше записано в закона.

За мен обаче е изключително важно да се намери балансът между управление и самоуправление. Бих си позволил да ви дам един конкретен пример защо това е важно да се направи. В Търговската колегия на ВКС съдиите насрочваха делата за след една година, в Гражданската колегия – за след два до три месеца. Тук става дума не за решаване на делата, тук става дума за насрочване на първото закрито заседание. Едната колегия – едва три месеца, другата колегия – една година.

Няма спор, че бавното правораздаване предпоставя и отваря вратички за корупция не само в цялата съдебна система, но и в цялата държава. Защото в това протакане се включват и вещи лица, лекари, адвокати, обвиняеми, подсъдими, страни в гражданските дела, фирми. Взех решение да прехвърля 700 дела от Търговската колегия към Гражданската колегия, тъй като касаят сходна материя – Закона за задълженията и договорите, и това дали страната по един такъв спор е физическо лице и физическо лице или физическо лица и фирма, практически няма значение откъм материя, тъй като с тази материя боравят съдиите и от двете колегии.

Може да си представите какви брожения последваха в съда, които достигнаха дори до идея да не се изпълни тази заповед. В този случай, питам, кой би могъл да защити обществения интерес при положение, че председателят е с напълно орязани правомощия и този въпрос например е от компетенциите на общите събрания.

Изключително интересна тема, свързана с корупционните практики, е темата за нераглементираните контакти между политици и магистрати. Когато естеството на работата изисква определен институционален контакт, то тогава съвсем нормално е той да се случи. Но когато член на ВСС и председател на ВКС получава SMS с уклончиво съдържание от министър-председателя минути преди важно гласуване, свързано с разкриването на политическо влияние върху ВСС, което се разкрива в записи между две съдийки – едната от които ръководи най-големия окръжен съд в страната, то получателят на sms-а трябва да направи така, че ясно да се разграничи от подобен тип взаимоотношения и твърдо да отстои своята свобода.

Това е една изключително съществена част от антикорупционните реформи. В крайна сметка политиците достигат дотам, докъдето им позволим.

Съществува обаче едно друго явление, което считам дори за по-лошо от корупцията. Това е т.нар. автоцензура. В тези случаи, дали от страх от някакви сили, дали от лоялност, дали от някакви други подбуди, съдията взема дадено решение под натиск на ограничения, които сам си е поставил. Най-трудно биха могли да бъдат повлияни подобни практики, а те за съжаление не са рядкост.

Има обаче и добри новини. Българският народ обича да казва „Гарван гарвану око не вади“. Оказа се, че не е точно така. Вече имаме осъдени с ефективни присъди на последна инстанция двама магистрати – ефективна присъда за съдия и ефективна присъда за прокурор. За съжаление не можем да посочим такива примери за висши политици. Но не ми остава да вярвам в нищо друго, освен че нашият онлайн музей на корупцията предстои тепърва да бъде запълван. 

...

Изказване на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов пред 12-ия обществено-политически форум за противодействие на корупцията, организиран от Центъра за изследване на демокрацията в София на 4 юли 2016 г. Заглавието и подзаглавието са на Клуб Z.

 
Лозан Панов. Снимка Веселин Боришев

Наскоро четох една интересна публикация, че Румъния е открила онлайн музей, посветен на най-известните случаи на корупция в страната. Музеят превръща акта на даване на подкуп в произведение на изкуството, вдъхновено от известни случаи в страната. Замислих се, ако взаимстваме тази идея от нашите съседи, какво бихме могли да покажем в тази посока. Тъй като не се сетих за много известни примери, с които да запълним нашата страница, то това означава, че у нас или няма корупция, или явно сме твърде далеч от времето, в което бихме могли да я изпратим в музея.

Първата хипотеза е една утопия, а втората минава през дълбока реформа в съдебната система. Няма как да се говори за антикорупционни реформи без работеща съдебна система. Независимо дали става дума за проблеми с обществени поръчки, конфликт на интереси, както и всякакви други корупционни практики, то със сигурност единственият начин за тяхното преодоляване и превенция е най-вече работеща съдебна система.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: КОРУПЦИЯТА Е ВИСОКА, ЗАЩОТО ДЪРЖАВАТА Е ЗАВЛАДЯНА

Засега нашата борба с корупцията се изразява по-скоро в промени, свързани с нормативната уредба. Пример за това са поправките в Конституцията от миналата година, които касаят разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) на две колегии. Преди промените ВСС се състоеше от 25 члена, които бяха разпределени така – 11 души, избирани от парламента, 11 души професионална квота от съдии, прокурори и следователи, както и по право са членове председателите на Върховния административен съд (ВАС), Върховния касационен съд (ВКС) и главният прокурор. Самите „трима големи“ обаче се назначават от ВСС и се утвърждават с указ на президента. Краткосрочната цел на разделянето на ВСС на две колегии – съдийска и прокурорска, беше съдиите да се самоуправляват независимо от прокурорите и с по-малко влияние от политиците. Затова идеята беше да се създаде съдийска колегия в рамките на ВСС от 13 души, като в нея влезнат 6 представители на съдиите, председателите на ВАС и ВКС и пет души от парламента. Представителите на гилдията на съдиите биха имали един лек превес в такава структура, което е предпоставка за тяхната независимост.

Депутатите преместиха един човек от парламентарната квота в съдийската. Така с един куршум убиха две реформи – засилиха политическото влияние на партиите в съдийската колегия и гарантираха, че сегашното положение в прокуратурата няма да се промени.

КОРУПЦИЯТА ВСЕ ПО-НАГОРЕ – ВРЪЩАМЕ СЕ 16 ГОДИНИ НАЗАД

Липсата на воля да се даде възможност на съдебната система да се самоуправлява, днес политическият ни елит се опитва да компенсира с безгранично засилване на правомощията на общите събрания. Аз съм убеден привърженик на принципа на съдийското самоуправление и въвеждането на този принцип в съда, който ръководя, започна още с моето встъпване като председател на ВКС, без този принцип изобщо да е факт в нормативната ни уредба. Спомняте си колко критики бяха насочени към мен, когато реших да дам възможност на съдиите от ВКС сами да изберат своите заместници, макар и това да не беше записано в закона.

За мен обаче е изключително важно да се намери балансът между управление и самоуправление. Бих си позволил да ви дам един конкретен пример защо това е важно да се направи. В Търговската колегия на ВКС съдиите насрочваха делата за след една година, в Гражданската колегия – за след два до три месеца. Тук става дума не за решаване на делата, тук става дума за насрочване на първото закрито заседание. Едната колегия – едва три месеца, другата колегия – една година.

Няма спор, че бавното правораздаване предпоставя и отваря вратички за корупция не само в цялата съдебна система, но и в цялата държава. Защото в това протакане се включват и вещи лица, лекари, адвокати, обвиняеми, подсъдими, страни в гражданските дела, фирми. Взех решение да прехвърля 700 дела от Търговската колегия към Гражданската колегия, тъй като касаят сходна материя – Закона за задълженията и договорите, и това дали страната по един такъв спор е физическо лице и физическо лице или физическо лица и фирма, практически няма значение откъм материя, тъй като с тази материя боравят съдиите и от двете колегии.

Може да си представите какви брожения последваха в съда, които достигнаха дори до идея да не се изпълни тази заповед. В този случай, питам, кой би могъл да защити обществения интерес при положение, че председателят е с напълно орязани правомощия и този въпрос например е от компетенциите на общите събрания.

Изключително интересна тема, свързана с корупционните практики, е темата за нераглементираните контакти между политици и магистрати. Когато естеството на работата изисква определен институционален контакт, то тогава съвсем нормално е той да се случи. Но когато член на ВСС и председател на ВКС получава SMS с уклончиво съдържание от министър-председателя минути преди важно гласуване, свързано с разкриването на политическо влияние върху ВСС, което се разкрива в записи между две съдийки – едната от които ръководи най-големия окръжен съд в страната, то получателят на sms-а трябва да направи така, че ясно да се разграничи от подобен тип взаимоотношения и твърдо да отстои своята свобода.

Това е една изключително съществена част от антикорупционните реформи. В крайна сметка политиците достигат дотам, докъдето им позволим.

Съществува обаче едно друго явление, което считам дори за по-лошо от корупцията. Това е т.нар. автоцензура. В тези случаи, дали от страх от някакви сили, дали от лоялност, дали от някакви други подбуди, съдията взема дадено решение под натиск на ограничения, които сам си е поставил. Най-трудно биха могли да бъдат повлияни подобни практики, а те за съжаление не са рядкост.

Има обаче и добри новини. Българският народ обича да казва „Гарван гарвану око не вади“. Оказа се, че не е точно така. Вече имаме осъдени с ефективни присъди на последна инстанция двама магистрати – ефективна присъда за съдия и ефективна присъда за прокурор. За съжаление не можем да посочим такива примери за висши политици. Но не ми остава да вярвам в нищо друго, освен че нашият онлайн музей на корупцията предстои тепърва да бъде запълван. 

...

Изказване на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов пред 12-ия обществено-политически форум за противодействие на корупцията, организиран от Центъра за изследване на демокрацията в София на 4 юли 2016 г. Заглавието и подзаглавието са на Клуб Z.

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

ГЕРБО

Според мен музеят трябва да се казва Музей на Герберастията, а за Корупцията трябва да има специална зала с екскурзовод Р.Овч. Отговорник за Залата на Светената Вода - Шибидар. Залата на Глупостта?... Сещате ли се Кой? Под надписа "Един е Боко на небето, а бат Цвъцо е негов Пророк"... Има и доста други зали, ама дали от ЕС ще отпуснат финансиране?
Анонимен's picture
Анонимен

Гоце Будов Догaнов

Политиците са по страшни от организираната престъпност!
Анонимен's picture
Анонимен

vn

че те са си организирана престъпност
Анонимен's picture
Анонимен

Малко перчемче от запаса

лозан панов достига до банкянското премиерче. Като преди това му се обади по телефона, че "бял мерцедес го преследва в живота".
Анонимен's picture
Анонимен

Лозчо е от онези оперетни ергени на селския мегдан, дето някой им казал, че са много напети и въпреки, че са убедени, че може да гепнат всичко що лети, самите не знаят кой път да хванат. Сега той хем иска да не е против новите закони, ама хем да се покаже, че е голяма работа и веднага се изцепи,че знае как всичко в СС да се оправи - комплексарски провинциален синдром, досущ като на пърданча, гнома и костококите!
Анонимен's picture
Анонимен

аватароеб

Стаянав,взе да се криеш като плъхок!Миризлив,нечистоплътен плъхок!
Анонимен's picture
Анонимен

Тоз какво иска да ми каже - че политиците са лоши ли? Епа лоши са - Радан е кофти мижитурка, Костов е престъпник, Атанасов е итригант...
Анонимен's picture
Анонимен

Когато вкарате Костов в панделата го сложете в музея на корупцията. Дотогава е безсмилено да има такъв музей
Анонимен's picture
Анонимен

Егати малоумните брътвежи - едвам ги изчетох. Думи, думи, думи и никакви решения, нищо рационално и практично.
Анонимен's picture
Анонимен

Разочароващо повърхностен анализ. Разделянето на колегиите доста се неглижира, а прекият избор и явното гласуване се неглижират напълно. Поредното припяване за независимост на съдиите от парламентарната квота като се пропуска, че това автоматично означава зависимост на прокурорите от същата парламентарна квота. Громи съдийското самоуправление, като в същото време дава пример, който е точно от компетентността на административен ръководител, но пледира за запазване на председателското управление. Нито дума за структурен анализ на прокуратурата. Демек, опитва се да мине само със "стига вече". Да, ама "стига вече" вече не стига. Трябва да се казва и накъде, и как.
Анонимен's picture
Анонимен

Кой финансира Центъра за изследване на демокрацията?
Анонимен's picture
Анонимен

demograph

Троленето в полза на мутро-русофилската сган, която ще ни довърши е вид умдтвена изостаналост
Анонимен's picture
Анонимен

учуден

Клуба, имаше една статия от Василев много странно , я няма...защо така ? Мислеш да си я препрочитам всеки ден по малко , а вие я скатахте :))) ! Той поне е върл демократ, оставете ги тези статии може пък младото поколение да "научи" нещо от тях !
Анонимен's picture
Анонимен

И съдиите стигат дотам, докъдето им позволим, Панов! Само че политиците можем да ги разкараме, а съдиите - никога!
Анонимен's picture
Анонимен

socialen

Тоя топъл въздух под налягане се взима за много важен! Никой не го е избирал. Турили са го.
Анонимен's picture
Анонимен

socialen

Центърът за Изследвания на Демокрацията е класическо пазарнолиберално НПО.
Анонимен's picture
Анонимен

socialen

Корупцията е на невиждано досега космическо ниво, защото Класическият Пазарен Либерализъм, познат днес още като Неолиберализъм, Палеолиберализъм, Пазарен Фундаментализъм, Либертарианство, Монетаризъм, Обективизъм, Остеритетен Фетишизъм, Дясно и Реформаторство, раздели и раздържави Държавността в никому неотчитащи се, независими, от който и да било, комисийки, агенцийки и превърна така страната в дясна, неолиберална, корумпирана, асоциална, пазарнофундаментална, олигархична кочина, в която хората ровят по казаните за храна в 21 век.
Анонимен's picture
Анонимен

Христо Иванов: "Съпротивата срещу текстовете за съдийското самоуправление

Трябва да припомним залога на тази част от реформата на управленския модел на съдилищата: корупционният модел в съдилищата, както по отношение на ефективната възможност да се осигурява съответният резултат по конкретни дела, така и по отношение на установяване на работещ пазар на влияние,

разчита на контрола върху административната йерархия

Съдийската корупция не е индивидуален спорт, просто защото на съдебна фаза резултатът от едно дело зависи от прекалено много съди и други трудни за контролиране фактори.

В момента председателите на съдилища разполагат с достатъчен обем формални и фактически възможности, гарнирани с непрозрачност, да могат ефективно да поставят под натиск отделни съдии и да насочват делата към състави, от които може да се очаква "съдействие".

В комбинация със съответните лобита, контролиращи кариерните, дисциплинарни и бюджетни правомощия на ВСС, тези позиции се превръщат в реалната инфраструктура на оказване и търгуване на влияние в съда.

Накратко, докато председателите на съдилища и членовете на ВСС са "шефове", а не обикновени администратори, тези длъжности винаги ще създават изкушение." - "Докъде стигна съдебната реформа: Съдийското самоуправление и гнилите ябълки" в Дневник
Анонимен's picture
Анонимен

Да

Е как гласуваха лобистки закон в полза на адвокатите. Сега да пръднете не можете без адвокат. А медиите ви забавляват, развлекателна индустрия, виртуален кикбокс и двата Хикса...
Анонимен's picture
Анонимен

Не

Бойко Борисов спечели серия от дела за клевета срещу Волен Сидеров. Въпреки това премиерът трябва да плати 10 пъти по-голяма сума на осъдения лидер на „Атака”. Абсурдната ситуация се получава след решение на Върховния касационен съд (ВКС). Делата за клевета на Борисов срещу Волен са 4 за твърдения в интервю за в. „Монитор” и едно за изявление в кулоарите на парламента през 2013 г. Тогава Сидеров говори, че лидерът на ГЕРБ е получавал „поток от черни пари”, които с правителствени и военни самолети били изнасяни в чужбина.

На първа инстанция Сидеров бе осъден да плати 205 000 лв., които бяха намалени на 70 000 лв. от Софийския апелативен съд. Решението на ВКС е Волен да плати само 3000 лв. на премиера и допълнително 302 лв. за разноски. Борисов обаче трябва да плати на Сидеров за разноски цифром и словом 35 225 лв.
Анонимен's picture
Анонимен

Ти,

тъпако, си сбъркал статията.
Анонимен's picture
Анонимен

Роси

Истината е, че трябват едно десетина човека в държавата, които да започнат да работят срещу корумпираните. Ама заедно, като в "Недосегаемите". И не да дращим по форумите кой от кого е по-виновен, а да изметем корумпетата. Всеки там, където е, да не дава подкуп, да не гласува срещу 20 лв. за местния разбойник, да не бута кинти за обществена поръчка... Уф, или си вдигаме главите, или загиваме...
Анонимен's picture
Анонимен

socialen

Волен Сидеров би трябвало да е супер осведомен, защото 3.5 години крепеше едноличното, катастрофално-неграмотно, малоумно "управление' на неконтролируемия хаос на неграмотния Борисов в периода август 2009-февруари 2013 година, за което Борисов беше изритан от Народа с шут като единственият досега в Историята.
Анонимен's picture
Анонимен

socialen

Понеже от 15 години вече никой не гласува за преименувалото се СДС, то сега се опитват без демократичен мандат да създадат паралелна власт в независимите от никого и на никому институции, с които убиха Държавата и присвоиха снобски.
Анонимен's picture
Анонимен

...

гласуваха лобистки закон в полза на адвокатите. Сега да пръднете не можете без адвокат. А медиите ви забавляват, развлекателна индустрия, виртуален кикбокс и двата Хикса...
Анонимен's picture
Анонимен

Ulian

С тиквоний начело БГ няма как да не е супер държав,,, супер пропаднала държава. На валутния борд му се клатят краката, а след падането му следва смяна на името на страната на Бойкария.
Анонимен's picture
Анонимен

Позициите на Панов по антикорупционния закон и съдийското самоуправление осветиха още една "клекнала двойка" - Панов-Колев.
Анонимен's picture
Анонимен

Дж.Остен

Да отдадем дължимото на г-н Панов, който направи запомнящи се политически изказвания, заемайки един от най-висшите постове в съдебната система. Ставало е и друг път дума, че всичко в нашия свят е политика, само правосъдието не е! В т.нар. бели държави след изказването от вчера следва оставка, достойно оттегляне и пряк път към президентския пост!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?