През 80-те години на ХХ век Държавна сигурност се е опитвала с помощта на „съветските другари” да осъществява серия от активни мероприятия, чиято цел е да била да дискредитира външната политика на главния противник в лицето на САЩ и да засили антиамериканските настроения по света и по-специално в Западна Европа.

Това разкриват архивни документи на Първо главно управление на ДС (ПГУ, разузнаването), един от които desebg.com публикува онлайн.

В строго секретен план относно: Работата на отдел 08 (Активни мероприятия, б. а.) по главния противник и НАТО за 1983 г. са набелязани конкретни специални операции, основните от които са провеждани „съвместно със съветските другари”.

Документът е утвърден от началника на ПГУ ген. Васил Коцев (синът му Бойко Коцев в момента е посланик на България в Москва, б. а.), зам.-началника на ПГУ полк. Благой Плачков и началника на отдел 08 полк. Димо Станков.

Строго секретният план разкрива скритата битка на тоталитарните комунистически служби срещу Запада в опитите да подпомогнат политиката за надмощие на Кремъл и сателитите му, включително в НРБ.

Сред основните цели на активните мероприятия е поставено и разобличаването и провалянето на опитите на САЩ за дестабилизация на някои социалистически страни и за нанасяне на вреда на социалистическата общност.

Тук се нарежда и провалянето на замислите и действията на САЩ за разширяване на тяхното влияние на Балканите.

Близкия и Средния Изток също са зона, където ДС и КГБ са отворили сериозен фронт, като целта им е да дискредитират експанзията на САЩ и опитите да разшири влиянието си в този регион.

Сред набелязаните активни мероприятия е операция „ХОРИЗОНТ” за подпомагане на външнополитическия курс на социалистическата общност за намаляване на надпреварата във въоръжаването и за оказване на влияние върху правителствата, парламентарните и обществено-политическите кръгове на западноевропейските страни за „формиране на конструктивен подход при решаването на актуалните проблеми на световната политика”.

Друга операция е „ЗАКЛЕТ ВРАГ”, също осъществявана „съвместно със съветските другари”. Тя е насочена, според определението на ПГУ, за „разобличаване на авантюристичния и опасен за мира външнополитически курс на САЩ”, както и за „дискредитиране плановете на САЩ и НАТО за намеса във вътрешните работи на други страни”.

Друго активно мероприятие е разширяване на ефекта от проведената в Гърция операция „МАНЕЖ – ЮГ”, изразяващо се в издаването на книга на гръцки и английски, която „разкрива вредите з националните интереси на Гърция от членството ѝ в НАТО и обвързаността ѝ със САЩ”.

Чрез операция „ФЛАНГ” заедно със „съветските и немските [източногерманските] другари” са правени опити да се организира противопоставяне на опитите на САЩ за укрепване на Южното крило на НАТО.

На последно място, но едва ли по значение, е поставена операция „НАШЕСТВЕНИЦИ”, целяща разобличаване експанзията на САЩ в Арабския свят.

Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „ПГУ-ДС и Варшавският пакт срещу НАТО 1959-1991”, на Комисията по досиетата, 2015 г.

Статията препечатваме от desebg.com.