Article_top

Българският лекарски съюз (БЛС) реагира остро срещу рекламата, с която НЗОК популяризира въвеждането на системата за пръстова идентификация в болниците сред пациентите. Целта на кампанията е касата да информира пациентите за престоящата промяна и ползите от нея, които според клипа са спиране на източването на парите за здраве, засилване на контрола в сектора и повишаване качеството на медицинската помощ.

 "Пръстовият автентификатор е количествен показател, който не може да влияе по никакъв начин върху качеството на лечението, както е записано в рекламния плакат на НЗОК, смятат от БЛС.

Според Лекарския съюз посланието в рекламата създава внушение, че медицинските специалисти злоупотребяват по един или друг начин с интересите на пациентите си, получават незаслужено възнаграждение и ощетяват НЗОК.

“Подобно, уронващо престижа и доброто име на лекарите поведение, демонстрирано от органи и институции, е недопустимо и дълбоко вредно. Нещо повече – то провокира незаслужена агресия от страна на пациентите към колегите ни и е мотив за разочарование при упражняване на медицинската професия“, смятат от съсловната лекарска организация. “Въвеждането на пръстовия автентификатор, освен спорно с оглед правата на гражданите и осигуряването на трансграничната здравна помощ, е пореден опит да се отклони вниманието от системното недофинансиране в сектора на здравеопазването, провокиращо негодуванието на пациентите и подтикващо лекарите ни към емиграция“

Това е пълният текст на становището:

Със свое решение, взето на заседание от 16.09.2016 г., Управителният съвет на Българския лекарски съюз категорично не приема предприетата в медиите кампания за популяризация на пръстовия автентификатор, като средство за достъп до медицинска помощ, предпазващо неправомерното разходване парите на пациентите и водещо до „повишаване качеството на медицинската помощ.

С тази кампания редица публични лица, без да си дадат сметка за негативните последици върху системата, умишлено правят неверни внушения, че медицинските специалисти злоупотребяват по един или друг начин с интересите на пациентите си, получават незаслужено възнаграждение и ощетяват фонда на Националната здравноосигурителна каса. Подобно, уронващо престижа и доброто име на лекарите поведение, демонстрирано от органи и институции, е недопустимо и дълбоко вредно. Нещо повече – то провокира незаслужена агресия от страна на пациентите към колегите ни и е мотив за разочарование при упражняване на медицинската професия.

 Въвеждането на пръстовия автентификатор, освен спорно с оглед правата на гражданите и осигуряването на трансграничната здравна помощ, е пореден опит да се отклони вниманието от системното недофинасиране в сектора на здравеопазването, провокиращо негодуванието на пациентите и подтикващо лекарите ни към емиграция.

       Пръстовият автентификатор е количествен показател, който не може да влияе по никакъв начин върху качеството на лечението, както е записано в рекламния плакат на НЗОК.

На свой ред, УС на БЛС, информира българските граждани за три неопровержими факта, които не се знаят от обществото и за които умишлено не се говори от страна на органите и институциите, накърняващи престижа на съсловието:

  1. Българските лекари осигуряват качество на световно ниво с двойно по-малък от средноевропейския ресурс за здравеопазване;
  2. България е сред страните с най-лесен достъп до здравеопазване;
  3. Горните два факта са изцяло за сметка на личните усилия на колегите ни.

        С това обръщение към цялото общество заявяваме, че българските лекари не са престъпници „ източващи“ здравната каса и не приемаме опитите за противопоставяне на съсловието с нашите пациенти. Ние сме лекари по призвание, ние сме тук отдадени на каузата - Грижа за здравето и спасяване на човешки живот!

 
Снимки 2 МЕДИЦИНА ЗДРАВЕ пръстов отпечатък уикипедия

Българският лекарски съюз (БЛС) реагира остро срещу рекламата, с която НЗОК популяризира въвеждането на системата за пръстова идентификация в болниците сред пациентите. Целта на кампанията е касата да информира пациентите за престоящата промяна и ползите от нея, които според клипа са спиране на източването на парите за здраве, засилване на контрола в сектора и повишаване качеството на медицинската помощ.

 "Пръстовият автентификатор е количествен показател, който не може да влияе по никакъв начин върху качеството на лечението, както е записано в рекламния плакат на НЗОК, смятат от БЛС.

Според Лекарския съюз посланието в рекламата създава внушение, че медицинските специалисти злоупотребяват по един или друг начин с интересите на пациентите си, получават незаслужено възнаграждение и ощетяват НЗОК.

“Подобно, уронващо престижа и доброто име на лекарите поведение, демонстрирано от органи и институции, е недопустимо и дълбоко вредно. Нещо повече – то провокира незаслужена агресия от страна на пациентите към колегите ни и е мотив за разочарование при упражняване на медицинската професия“, смятат от съсловната лекарска организация. “Въвеждането на пръстовия автентификатор, освен спорно с оглед правата на гражданите и осигуряването на трансграничната здравна помощ, е пореден опит да се отклони вниманието от системното недофинансиране в сектора на здравеопазването, провокиращо негодуванието на пациентите и подтикващо лекарите ни към емиграция“

Това е пълният текст на становището:

Със свое решение, взето на заседание от 16.09.2016 г., Управителният съвет на Българския лекарски съюз категорично не приема предприетата в медиите кампания за популяризация на пръстовия автентификатор, като средство за достъп до медицинска помощ, предпазващо неправомерното разходване парите на пациентите и водещо до „повишаване качеството на медицинската помощ.

С тази кампания редица публични лица, без да си дадат сметка за негативните последици върху системата, умишлено правят неверни внушения, че медицинските специалисти злоупотребяват по един или друг начин с интересите на пациентите си, получават незаслужено възнаграждение и ощетяват фонда на Националната здравноосигурителна каса. Подобно, уронващо престижа и доброто име на лекарите поведение, демонстрирано от органи и институции, е недопустимо и дълбоко вредно. Нещо повече – то провокира незаслужена агресия от страна на пациентите към колегите ни и е мотив за разочарование при упражняване на медицинската професия.

 Въвеждането на пръстовия автентификатор, освен спорно с оглед правата на гражданите и осигуряването на трансграничната здравна помощ, е пореден опит да се отклони вниманието от системното недофинасиране в сектора на здравеопазването, провокиращо негодуванието на пациентите и подтикващо лекарите ни към емиграция.

       Пръстовият автентификатор е количествен показател, който не може да влияе по никакъв начин върху качеството на лечението, както е записано в рекламния плакат на НЗОК.

На свой ред, УС на БЛС, информира българските граждани за три неопровержими факта, които не се знаят от обществото и за които умишлено не се говори от страна на органите и институциите, накърняващи престижа на съсловието:

  1. Българските лекари осигуряват качество на световно ниво с двойно по-малък от средноевропейския ресурс за здравеопазване;
  2. България е сред страните с най-лесен достъп до здравеопазване;
  3. Горните два факта са изцяло за сметка на личните усилия на колегите ни.

        С това обръщение към цялото общество заявяваме, че българските лекари не са престъпници „ източващи“ здравната каса и не приемаме опитите за противопоставяне на съсловието с нашите пациенти. Ние сме лекари по призвание, ние сме тук отдадени на каузата - Грижа за здравето и спасяване на човешки живот!

Коментари

Браво за подзаглавието!

"... медиците са престъпници, които се опитват да източат НЗОК и трябва да бъдат спрени" *** По-вярно твърдение едва ли може да бъде формулирано! Също така между тях има детеубийци (двамата нерези в Горна Оряховица), които останалата част от мафията се погрижи да оправдае с фалшифицирани "експертизи"! Дължим тоталното разложение в лекарската гилдия на драгалевския 'убавец и протежето му Семерджиев!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията