Всичко си има граници. Но свободата на словото е абсолютна и нейното опазване е дълг на всеки гражданин.„

Наша работа като граждани е да определяме границите на добрия вкус и добрия тон СПОРЕД НАС, да оспорваме изразеното, да твърдим, че не е така. Но не и да изправяме творците си на другарски съд заради произведенията им. Карикатуристът е художник. Неговата работа е изкуство по силата на създаването си. Тя не подлежи на оценка за съвместимост с обществения морал, освен по единствения критерий - дали съдържа заплаха за престъпление?

Като Вас правят в държавите, които освен свободата на словото не зачитат и свободата на обличане, на вероизповедание, доброволното сключване на брак и моногамията. Там не са либерални, не са демократични и нямат свобода на словото.

В свободните държави заради нетърпимостта и дискриминацията спрямо свободното слово хора умират. Заради правото да нарисуват Мохамед. Те се гордеят с работата си и ни учат всекидневно, че царят е гол, колкото и да не ни харесва това.

Вие сте малки и не помните, но аз бях малък и помня това, което се случи с "Дунав мост", когато защитниците на "обществения морал" направиха всичко възможно, за да забранят излъчването му и разкарваха "отговорните" по студия, за да се обясняват какво и що.

И тогава на много хора не им хареса защо в православната църква има хомосексуалисти, българите изневеряват и мутрите убиват честните бизнесмени, а хиляди глави на семейства закриваха едното си око в моралистки шок, докато гледаха голата Йоана Буковска, а другото държаха отворено, за да не се минат.

Това са все истини, както е истина и, че дискриминацията е ужасно нещо. Всички български граждани са равни пред закона. И този принцип се нарушава от предложението на Меглена Кунева. Всичко останало е фалшивата ви претенция за възрожденски морал. Жестоката истина е, че предложената мярка е и популизъм, и евтин ПиАр.

Затова Ви моля да прекратите смешния си плач. А Чавдар Николов да ни нарисува Мохамед. Тогава може и да се засмеете.

Препечатваме от Facebook профила на Георги Мишев, бивш "ранобуден студент" и активист от Движение "Обществен натиск".