Article_top

Светослав Метанов

Когато оттук-насетне говорим за кабинета "Орешарски" може би вече е добре да не бъдем прекалено обективни. Трябва да сме снизходителни като към малко дете, което не знае много точно какво прави и не може да осмисли напълно действията си. Което автоматично повдига сложния въпрос за отговорността. КОЙ, кой всъщност я носи?

Може и да ви се струва крайно подобно твърдение, но вече е ясно, че недоносчето няма да порасне. Това го разпореди по-големият коалиционен партньор. 

Така че Орешарски, и енергийният му хардлайнер Драгомир Стойнев са съвсем прави, обяснявайки че се разхождат с оставка в джоба. 

Затова и не трябва да корим строго кабинета, припяващ "Батальонът се строява за последен път", за отчета му за първата година управление, наречен "Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България".

Само с по-горните уговорки можем да анализираме документа, в който смело се твърди, че правителството е довело икономиката ни до растеж, открило е хиляди нови работни места, увеличило е доходите, подело е най-голямата антикорупционна реформа по отношение на възлагането на обществените поръчки и пр.

Орешарски казва: 

За първите три месеца на 2014 г. индексът на промишленото производство се повиши с 3,6% на годишна база. Продажбите нараснаха с 5,1%. Благодарение на икономическия растеж, през първото тримесечие на 2014 г. са разкрити 39 100 нови работни места - явление, непознато от 2009 г.

А какво отговарят сухите данни на  Националния статистически институт (НСИ):

Заетите лица в България през януари т. г. са били 2 211 578. През февруари броят им се увеличава с още 2000, а през март по трудово и служебно правоотношение са работили 2 216 090 души. Ако се върнем към момента на идването на власт на правителството на Пламен Орешарски, ще видим, че работещите българи през юни миналата година са били 2 305 513 - или с почти 90 000 повече отколкото са в края на първото тримесечие на т. г. Толкова за непознатото явление!

По втората подточка - в търговията на дребно наистина има ръст. Той обаче не е 5,1%, а 3% показват календарно изгладените данни на НСИ.

Индексът на промишленото производство наистина се е повишил с 3,6%. Уточнението обаче е, че процентът е верен само за месец март спрямо февруари. Съпоставката спрямо същия месец на 2013 г. показва увеличение от едва 2,5%. При това в много индустрии не само че няма и толкова, а и са отчетени сериозни спадове. Най-впечатляващият, от които е производството на цигари - намаляло е с една пета само през последната година.

Още от отчета на Орешарски:

Изпълнението на икономическата и социалната програма на кабинета доведе до ускоряване ръста на БВП, като от минус 0,1% той се увеличи до 1,1% през третото тримесечие и достигна 1,6% в края на 2013 г. За цялата 2013 г. ръстът на БВП е 0,9 на сто. За първото тримесечие на 2014 г. е отчетен ръст на БВП от 1,2%.

Пак проверка в НСИ:

Данните тук са напълно верни, но тълкуванията - не.

Чисто статистически разликата между минус 0,1% и 1,2% при Брутния вътрешен продукт не е прието да се квалифицира като "ускоряване на ръста". Подобно увеличение е показателно по-скоро, че вече се преодоляват спадовете от световната икономическа криза. Но в никакъв случай не може да се говори за някакво значително подобряване в българската икономика.

Според правителството богатеем:

През първото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нарасна номинално с 2,3% на годишна база, а реалният ръст е 4,8%. В частния сектор средната месечна работна заплата реално нарасна с 3%. 

А дали е така?

Средната работна заплата през март т. г. е била 813 лв. Това е точно със 17 лева повече, отколкото през същия месец на миналата година. В проценти увеличението е 2,14%. Разликата между записаното в отчета и действителността не е голяма и не си струва да се заяждаме. Все пак е добре да знаем, че през предходните 12 месеца - от март 2012 г. до март 2013 г. средната работна заплата в България се е увеличила с 65 лева или точно с 8,9%. Увеличението на доходите в България реално продължи през целия период на икономическата криза, стартирала през 2009 г. През последната една година данните на НСИ по-скоро показват забавяне на темпото, отколкото нещо друго.

Правителството бори безработицата:

Равнището на безработица за първото тримесечие на 2014 г. е 13% и намаля спрямо същия период на миналата година (13,8%). През 2013 г. коефициентът на икономическа активност нарасна с 1,3%. През периода юни 2013 – април 2014 г. в реалната икономика започнаха работа 213 578 безработни лица.

Каква е истината?

Не е такава! Безработните в България за първото тримесечие на т. г. са 433 000 души, а през първото тримесечие на м. г. са били 456 400, показват данните на НСИ. Това означава, че спадът е от 23 400 души или почти 10 пъти по-малко от посоченото в правителствения отчет. 

Високо напрежение

В  доклада се казва, че кабинетът е започнал процес на ребалансиране в енергетиката.

Кой плаща?

Европейската комисия вече стартира наказателна процедура срещу България заради нарушения на общностното законодателство по руския проект "Южен поток". Много е вероятно същата процедура да бъде приложена и заради стартиралите процедури по отнемане на лицензите на трите ЕРП-та. Така цялото ребалансиране в крайна сметка вероятно ще бъде платено от българския данъкоплатец.

Развиваме регионите:

"Стартира истинска регионална политика чрез пренасочване на ресурсите, стимулите и оперативните програми към по-бедни общини с висока безработица. Средства от Публичната инвестиционна програма получиха 173 общини, като 135 от тях са с безработица над средната за страната", хвали се правителството.

А Брюксел уточнява:

Спираме парите по Оперативна програма "Регионално развитие" заради нарушения.

В правителственият доклад има още куп успехи. Въпреси че тези данни са само от кратката версия на документа. Пълният блясък тепърва ще бъде представен пред депутатите в парламента.

Представете си само колко още достойнства биха могли да бъдат отчетени, ако първата година на това правителство не бе изчерпала така скоропостижно и мандата му на доверие!

 

 
Снимка Николай Николов

Когато оттук-насетне говорим за кабинета "Орешарски" може би вече е добре да не бъдем прекалено обективни. Трябва да сме снизходителни като към малко дете, което не знае много точно какво прави и не може да осмисли напълно действията си. Което автоматично повдига сложния въпрос за отговорността. КОЙ, кой всъщност я носи?

Може и да ви се струва крайно подобно твърдение, но вече е ясно, че недоносчето няма да порасне. Това го разпореди по-големият коалиционен партньор. 

Така че Орешарски, и енергийният му хардлайнер Драгомир Стойнев са съвсем прави, обяснявайки че се разхождат с оставка в джоба. 

Затова и не трябва да корим строго кабинета, припяващ "Батальонът се строява за последен път", за отчета му за първата година управление, наречен "Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България".

Само с по-горните уговорки можем да анализираме документа, в който смело се твърди, че правителството е довело икономиката ни до растеж, открило е хиляди нови работни места, увеличило е доходите, подело е най-голямата антикорупционна реформа по отношение на възлагането на обществените поръчки и пр.

Орешарски казва: 

За първите три месеца на 2014 г. индексът на промишленото производство се повиши с 3,6% на годишна база. Продажбите нараснаха с 5,1%. Благодарение на икономическия растеж, през първото тримесечие на 2014 г. са разкрити 39 100 нови работни места - явление, непознато от 2009 г.

А какво отговарят сухите данни на  Националния статистически институт (НСИ):

Заетите лица в България през януари т. г. са били 2 211 578. През февруари броят им се увеличава с още 2000, а през март по трудово и служебно правоотношение са работили 2 216 090 души. Ако се върнем към момента на идването на власт на правителството на Пламен Орешарски, ще видим, че работещите българи през юни миналата година са били 2 305 513 - или с почти 90 000 повече отколкото са в края на първото тримесечие на т. г. Толкова за непознатото явление!

По втората подточка - в търговията на дребно наистина има ръст. Той обаче не е 5,1%, а 3% показват календарно изгладените данни на НСИ.

Индексът на промишленото производство наистина се е повишил с 3,6%. Уточнението обаче е, че процентът е верен само за месец март спрямо февруари. Съпоставката спрямо същия месец на 2013 г. показва увеличение от едва 2,5%. При това в много индустрии не само че няма и толкова, а и са отчетени сериозни спадове. Най-впечатляващият, от които е производството на цигари - намаляло е с една пета само през последната година.

Още от отчета на Орешарски:

Изпълнението на икономическата и социалната програма на кабинета доведе до ускоряване ръста на БВП, като от минус 0,1% той се увеличи до 1,1% през третото тримесечие и достигна 1,6% в края на 2013 г. За цялата 2013 г. ръстът на БВП е 0,9 на сто. За първото тримесечие на 2014 г. е отчетен ръст на БВП от 1,2%.

Пак проверка в НСИ:

Данните тук са напълно верни, но тълкуванията - не.

Чисто статистически разликата между минус 0,1% и 1,2% при Брутния вътрешен продукт не е прието да се квалифицира като "ускоряване на ръста". Подобно увеличение е показателно по-скоро, че вече се преодоляват спадовете от световната икономическа криза. Но в никакъв случай не може да се говори за някакво значително подобряване в българската икономика.

Според правителството богатеем:

През първото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нарасна номинално с 2,3% на годишна база, а реалният ръст е 4,8%. В частния сектор средната месечна работна заплата реално нарасна с 3%. 

А дали е така?

Средната работна заплата през март т. г. е била 813 лв. Това е точно със 17 лева повече, отколкото през същия месец на миналата година. В проценти увеличението е 2,14%. Разликата между записаното в отчета и действителността не е голяма и не си струва да се заяждаме. Все пак е добре да знаем, че през предходните 12 месеца - от март 2012 г. до март 2013 г. средната работна заплата в България се е увеличила с 65 лева или точно с 8,9%. Увеличението на доходите в България реално продължи през целия период на икономическата криза, стартирала през 2009 г. През последната една година данните на НСИ по-скоро показват забавяне на темпото, отколкото нещо друго.

Правителството бори безработицата:

Равнището на безработица за първото тримесечие на 2014 г. е 13% и намаля спрямо същия период на миналата година (13,8%). През 2013 г. коефициентът на икономическа активност нарасна с 1,3%. През периода юни 2013 – април 2014 г. в реалната икономика започнаха работа 213 578 безработни лица.

Каква е истината?

Не е такава! Безработните в България за първото тримесечие на т. г. са 433 000 души, а през първото тримесечие на м. г. са били 456 400, показват данните на НСИ. Това означава, че спадът е от 23 400 души или почти 10 пъти по-малко от посоченото в правителствения отчет. 

Високо напрежение

В  доклада се казва, че кабинетът е започнал процес на ребалансиране в енергетиката.

Кой плаща?

Европейската комисия вече стартира наказателна процедура срещу България заради нарушения на общностното законодателство по руския проект "Южен поток". Много е вероятно същата процедура да бъде приложена и заради стартиралите процедури по отнемане на лицензите на трите ЕРП-та. Така цялото ребалансиране в крайна сметка вероятно ще бъде платено от българския данъкоплатец.

Развиваме регионите:

"Стартира истинска регионална политика чрез пренасочване на ресурсите, стимулите и оперативните програми към по-бедни общини с висока безработица. Средства от Публичната инвестиционна програма получиха 173 общини, като 135 от тях са с безработица над средната за страната", хвали се правителството.

А Брюксел уточнява:

Спираме парите по Оперативна програма "Регионално развитие" заради нарушения.

В правителственият доклад има още куп успехи. Въпреси че тези данни са само от кратката версия на документа. Пълният блясък тепърва ще бъде представен пред депутатите в парламента.

Представете си само колко още достойнства биха могли да бъдат отчетени, ако първата година на това правителство не бе изчерпала така скоропостижно и мандата му на доверие!

 

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

9689

Щом плюеш процедурата по отнемане на лицензите на поставилите се над закона дружества,щом не си подчертал,че спирането на оперативните програми са за минал период и главно заради община Бургас,пък още много изкривени разсъждения от тебе нищо не става.
Анонимен's picture
Анонимен

111

Последното, което искам е да защитавам това правителство, но още в началото прочетох как сравнявате наетите лица в края на първо тримесечие с наети лица през юни и интересът ми към статията Ви се сведе до нула. Естествено, че сезонната заетост, която започва май-юни вдига броя на заетите лица. Нека не падаме на нивото на управляващите.
Анонимен's picture
Анонимен

1111

Ясно е, че отчетът ще има само успехи, това е стара традиция на всички премиери и политици като цяло. Само можем да си пожелаем половината от отчетите да е реално. Не ме смущава, че сравнява с юни, защото тогава започна мандатът на Орешарски, а самият доклад посочва нови 39 хиляди и ги нарича непознато явление от 2009 г.Пък и сезонните работници рядко са на трудово и служебно правоотношение, плащат им "на ръка".

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?