Прокурорската колегия на ВСС прие днес с единодушие, че ще подкрепи идеята на Сотир Цацаров - не на всеки районен съд да отговаря физически и по една прокуратура, а това да става "функционално". Т.е. - да допусне сливане и окрупняване на поделенията на държавното обвинение.

Обвинител № 1 има внесено в Конституционния съд искане на задължително тълкуване на чл. 126, ал. 1 от Конституцията - че структурата на прокуратурата е "в съответствие с тази на съдилищата".

Днес колегията подкрепи хипотезата му - че законодателят е имал предвид да не се разбира буквално, а функционално, т.е. - никой да не остане без правната услуга. Колегията, която обичайно гласува единодушно, ще изготви становище в този смисъл и ще го предложи на пленума на ВСС.

Подкрепата, която получи Цацаров по наглед очевидния казус, обаче беше затрогваща. Пръв думата взе Ясен Тодоров - председател преди на цялата, а сега на прокурорската Етична комисия. Той успя да изпревари всички и да декларира, че ще подкрепи Цацаров.

Юлиана Колева се изказа кратко и по същество - че съществуващата единна деловодна система на прокуратурата позволява едно такова преструктуриране в чисто практически план без никакви сътресения.

Между другото, стана дума, че съдът още няма такава единна деловодна система. А това е точно европроектът, който най-вероятно ще "изгърми", след като Димитър Узунов излезе и каза, че го "движи" Калин Калпакчиев и ще вземе 340 000 лв. хонорар от това. Нещо - което не е истина.

Но да се върнем днес на прокурорсакта колегия...

Думата взе Михаил Кожарев, който използва повода да каже, че няма нужда изобщо да повтаря изложеното от главния прокурор, защото то е...

"... Изключително кратко, точно и ясно, разбираемо е и мисля, че е в синхрон не само с новите обществени отношения, но и с новото ни законодателство."

Никой не припадна от вълнение, но все пак предложението бе прието.

Кожарев е този член на ВСС, който през 2015 г. настояваше ВСС безпрецедентно да впише, че не просто приема обичайния годишен доклад за дейността на прокуратурата през предходната година, а да впише формулировката, че "приема и одобрява".

"Аз намерих в този доклад удовлетворение за себе си...", каза тогава Кожарев, освен многото други работи.

Наложи се да се намесва Камен Иванов, който да му припомня, че в Конституцията ясно е разписано, че ВСС не може да одобрява, а само или приема, или не приема такива документи.

Така обичайният доклад си остана само приет.

Затова пък при привеждането на Съвета в новия му вид, и след като в резултат на т. нар. съдебна реформа - целият сграден фонд бе прехвърлен от Министерството на правосъдието във ВСС, Кожарев получи Комисията по управление на собствеността.