Article_top

Върховна административна прокуратура е предприела действия по реда на надзора за законност по отношение общинските наредби, касаещи условията реда за записване, отписване и преместване на деца в съответните детски градини, съобщават от държавното обвинение. Оттам смятат, че са незаконни три от най-разпространените "цедки" при приема: декларация, че детето ще продължи в същото училище, искане за платени данъци и "бонус точки", ако имаш роднини, работещи в системата. 

Констатирани са незаконосъобразни разпоредби в 112 общински наредби, които са в противоречие с Конституцията и някои закони – Закона за предучилищното и училищно образование и Закона за местните данъци и такси. Най-често констатираните незаконосъобразни положения касаят:

- Поставени изисквания в противоречие с основните принципи и права, посочени в чл. 3, ал.2, т.3 и т.4 от Закона за предучилищното образование - "за равен достъп до качествено образование... равнопоставеност и недопускане на дискриминация" и т.н. Става въпрос за изисквания към заявлението за кандидатстване в детски градини и общински училища да се прилага декларация от родителя, че детето няма да кандидатства в друга детска градина или училище.

- Въведени изисквания за записване на деца в общински детски градини и предучилищни заведения в зависимост от изпълнение на финансови задължения на родителите или настойниците им – такова например е изискването за представяне служебна бележка от общината, че родителите нямат финансови задължения към нея, допълват от ВАП.

- Предоставяне на предимство на деца, чиито родители упражняват дадено занятие или служба, което ограничава или дискриминира останалите деца в класирането им за прием в детска градина в противоречие на принципа за равнопоставеност и недискриминация.

Недопустимо е с наредба на общинския съвет децата да бъдат третирани по различен начин и някои деца да се оказват в по-неблагоприятно положение спрямо други. Недопустимо е и децата да се ограничават, като се поставят в зависимост от изпълнение на финансови задължения на родителите и настойниците.

Констатациите при проверката са наложили предприемане на мерки по реда на надзора за законност за отмяна на незаконосъобразните разпоредби в общинските наредби, изразяващи се в подаване на протести до съответните административни съдилища и предложения до съответните общински съвети, става ясно още от съобщението.

На всичкото отгоре в някои общини изобщо не са приети наредби, които да нормират процедурата на прием. От обвинението уточняват още, че предвид изтеклия продължителен период от влизане в сила на това законово изискване ВАП е разпоредила и извършването на проверка на територията на цялата страна, изпълнено ли е законовото изискване всяка община да приеме наредба за реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, като по отношение на общините, които не са приели наредбата ще бъдат предприети действия от страна на прокуратурата.

Проверката продължава.

 
Снимка БГНЕС

Върховна административна прокуратура е предприела действия по реда на надзора за законност по отношение общинските наредби, касаещи условията реда за записване, отписване и преместване на деца в съответните детски градини, съобщават от държавното обвинение. Оттам смятат, че са незаконни три от най-разпространените "цедки" при приема: декларация, че детето ще продължи в същото училище, искане за платени данъци и "бонус точки", ако имаш роднини, работещи в системата. 

Констатирани са незаконосъобразни разпоредби в 112 общински наредби, които са в противоречие с Конституцията и някои закони – Закона за предучилищното и училищно образование и Закона за местните данъци и такси. Най-често констатираните незаконосъобразни положения касаят:

- Поставени изисквания в противоречие с основните принципи и права, посочени в чл. 3, ал.2, т.3 и т.4 от Закона за предучилищното образование - "за равен достъп до качествено образование... равнопоставеност и недопускане на дискриминация" и т.н. Става въпрос за изисквания към заявлението за кандидатстване в детски градини и общински училища да се прилага декларация от родителя, че детето няма да кандидатства в друга детска градина или училище.

- Въведени изисквания за записване на деца в общински детски градини и предучилищни заведения в зависимост от изпълнение на финансови задължения на родителите или настойниците им – такова например е изискването за представяне служебна бележка от общината, че родителите нямат финансови задължения към нея, допълват от ВАП.

- Предоставяне на предимство на деца, чиито родители упражняват дадено занятие или служба, което ограничава или дискриминира останалите деца в класирането им за прием в детска градина в противоречие на принципа за равнопоставеност и недискриминация.

Недопустимо е с наредба на общинския съвет децата да бъдат третирани по различен начин и някои деца да се оказват в по-неблагоприятно положение спрямо други. Недопустимо е и децата да се ограничават, като се поставят в зависимост от изпълнение на финансови задължения на родителите и настойниците.

Констатациите при проверката са наложили предприемане на мерки по реда на надзора за законност за отмяна на незаконосъобразните разпоредби в общинските наредби, изразяващи се в подаване на протести до съответните административни съдилища и предложения до съответните общински съвети, става ясно още от съобщението.

На всичкото отгоре в някои общини изобщо не са приети наредби, които да нормират процедурата на прием. От обвинението уточняват още, че предвид изтеклия продължителен период от влизане в сила на това законово изискване ВАП е разпоредила и извършването на проверка на територията на цялата страна, изпълнено ли е законовото изискване всяка община да приеме наредба за реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, като по отношение на общините, които не са приели наредбата ще бъдат предприети действия от страна на прокуратурата.

Проверката продължава.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?