Ad Config - Website header

 

Article_top

Обществата в Източна и Централна Европа са по-скоро консервативни. Като това е в много по-голяма степен вярно за страните с преобладаващо православно население, отколкото за католическите държави. За голямото мнозинство от хората в тези страни хомосексуализмът е неприемлив, абортите трябва да се обявят за незаконни (въпреки че с изключение на Полша в тези държави абортите са легални), а отношението към ролята на жените е съвсем патриархално - тя трябва да се подчинява на мъжа си и да ражда деца. В православните държави високи дялове от анкетираните смятат още, че мъжете трябва да имат повече права да получат дадена работа. Това сочат данните от мащабно изследване на Източна и Централна Европа на центъра "Пю", проведено сред 18 държави в региона.

България се вписва в общата картина, като нагласите са една идея по-малко нетолерантни. Какво я отличава - внушителният процент (80 на сто) от хората, които казват, че абортите трябва да са законни винаги или в повечето случаи. Същевременно обаче внушително мнозинство - 77% - в нашата държава твърди, че "жените имат отговорност към обществото да родят деца".

Хомосексуалността се смята за нещо грешно

71 на сто от респондентите в региона смятат, че хомосексуалността е морално укорима. Процентът в православните страни стига до 84 на сто, доста по-малък е в католическите - 59%. В осем от десет православни държави големи мнозинства са на това мнение. В Армения, която по повечето показатели се очертава като особено консервативно общество, процентът е 98 на сто. България на този фон е една от най-либералните православни страни - "само" 58 на сто от хората у нас приемат еднополовите отношения като морално погрешни.

Най-нисък е процентът  в Чехия, там само малко над една пета от хората - 22% - смятат, че хомосексуалността е проблем.

По-младите хора - на възраст между 18 и 34 г. - са по-либерално настроени - по-склонни са да приемат хомосексуалността и еднополовите бракове. Но дори и в тази възрастова група над 50 на сто от респондентите смятат, че хомосексуалността не трябва да бъде приемана от обществото. По-толерантни към сексуално различните са и хората с висше образование.

В много страни мъжете са много по-закостенели от жените, като твърдят, че хомосексуалността трябва да бъде отхвърлена от обществото.

Процент от хората, които смятат, че хомосексуалността е морално укорима

Против еднополовите бракове

 

Широко разпространената идея, че обществото не трябва да приема хомосексуалността, е придружена от ниски нива на подкрепа за легализацията на еднополовите бракове. В нито една от 18-те държави от региона тези бракове не са законни, а много страни имат забрани в конституциите си, като ограничават браковете до взаимоотношенията мъж - жена.

Само в Чехия, която от 2006 г. позволява регистрирани партньорства за еднополови двойки, повечето пълнолетни респонденти - 65 на сто - са съгласни гейовете и лесбийките да се женят законно. Четири други държави - Хърватия, Естония, Гърция, Унгария - също позволяват еднополови граждански съюзи или домашни партньорства, но в тези страни едва около една трета от възрастното население приема еднополовите бракове. Подкрепата е особена слаба в Русия - едва 5%, в Армения и Грузия - 3%, в Молдова - 5%, и в Украйна - 9%.  

По-консервативни отново са по-възрастните. Най-голяма е разликата между нагласите на младите и по-възрастните хора в Гърция. 45 на сто от младите до 34 г. подкрепят еднополовите бракове, в по-високата възрастова група те са едва 19 на сто. В държави като Армения, Грузия, Молдова и Русия обаче няма поколенчески различия по тази тема - всички са против.

Българите отново са сравнително сред по-прогресивните православни общества - "цели" 18 на сто от тях подкрепят еднополовите бракове и това е един от високите проценти заедно с Гърция и Румъния.

Подкрепата за легализацията на хомосексуалните женитби е малко по-висока сред нерелигиозните хора. Но в Русия само 8 на сто от атеистите са "за" еднополовите бракове.

Абортите

Въпреки че абортите са законни в изследваните страни (само Полша е по-специален случай), общественото мнение е с доста смесени нагласи по темата. Всъщност само в осем от страните има ясни мнозинства, които подкрепят легалните аборти.

В това отношение България е най-либерално настроена - цели 80 на сто от хората у нас казват, че абортите трябва да са законни във всички или почти всички случаи.

Като цяло обаче в православните държави респондентите са настроени по-консервативно по отношение на абортите в сравнение с хората от католическите страни. 

По-образованите и по-младите хора са по-склонни да приемат абортите.

Консервативни към жените

Съществен дял от пълнолетните в Централна и Източна Европа има традиционалистки възгледи за ролята на жените и на семейството, сочат данните на центъра Pew. Това е особено вярно за 10-те държави, в които има православно мнозинство. 

Например мнозинството от анкетираните в православните страни се съгласяват с твърдението: "Жените имат отговорност към обществото да раждат деца." В Армения на това мнение са 82 на сто от хората, в Румъния - 81%, и на трето място е България със завидните 77 на сто. Много по-малки дялове от населението в осемте страни с католическо мнозинство, смесено население или такива, в които преобладават нерелигиозните, приемат тази позиция.

Респондентите в православните държави също така са по-склонни да изразяват консервативни възгледи по отношение на равноправието между половете и практиките за наемане на работа. Средно 42% от хората в православните страни смятат, че съпругата трябва да се подчинява на мъжа си. В останалите страни на това мнение са само 25 на сто. Средно 44 на сто в православните държави спрямо 31 на сто на другите места в региона се съгласяват с твърдението: "Ако има недостиг на работни места, мъжете трябва да имат право да вземат работата пред жените."

Но същевременно хората в православните държави нямат по-консервативни разбирания за идеалния брак, той не е във вариант, в който мъжът печели парите, а жената седи вкъщи и си гледа децата. Не, жената и мъжът трябва да работят, като си разделят поравно задълженията в домакинството.

 

Обществата в Източна и Централна Европа са по-скоро консервативни. Като това е в много по-голяма степен вярно за страните с преобладаващо православно население, отколкото за католическите държави. За голямото мнозинство от хората в тези страни хомосексуализмът е неприемлив, абортите трябва да се обявят за незаконни (въпреки че с изключение на Полша в тези държави абортите са легални), а отношението към ролята на жените е съвсем патриархално - тя трябва да се подчинява на мъжа си и да ражда деца. В православните държави високи дялове от анкетираните смятат още, че мъжете трябва да имат повече права да получат дадена работа. Това сочат данните от мащабно изследване на Източна и Централна Европа на центъра "Пю", проведено сред 18 държави в региона.

България се вписва в общата картина, като нагласите са една идея по-малко нетолерантни. Какво я отличава - внушителният процент (80 на сто) от хората, които казват, че абортите трябва да са законни винаги или в повечето случаи. Същевременно обаче внушително мнозинство - 77% - в нашата държава твърди, че "жените имат отговорност към обществото да родят деца".

Хомосексуалността се смята за нещо грешно

71 на сто от респондентите в региона смятат, че хомосексуалността е морално укорима. Процентът в православните страни стига до 84 на сто, доста по-малък е в католическите - 59%. В осем от десет православни държави големи мнозинства са на това мнение. В Армения, която по повечето показатели се очертава като особено консервативно общество, процентът е 98 на сто. България на този фон е една от най-либералните православни страни - "само" 58 на сто от хората у нас приемат еднополовите отношения като морално погрешни.

Най-нисък е процентът  в Чехия, там само малко над една пета от хората - 22% - смятат, че хомосексуалността е проблем.

По-младите хора - на възраст между 18 и 34 г. - са по-либерално настроени - по-склонни са да приемат хомосексуалността и еднополовите бракове. Но дори и в тази възрастова група над 50 на сто от респондентите смятат, че хомосексуалността не трябва да бъде приемана от обществото. По-толерантни към сексуално различните са и хората с висше образование.

В много страни мъжете са много по-закостенели от жените, като твърдят, че хомосексуалността трябва да бъде отхвърлена от обществото.

Процент от хората, които смятат, че хомосексуалността е морално укорима

Против еднополовите бракове

 

Широко разпространената идея, че обществото не трябва да приема хомосексуалността, е придружена от ниски нива на подкрепа за легализацията на еднополовите бракове. В нито една от 18-те държави от региона тези бракове не са законни, а много страни имат забрани в конституциите си, като ограничават браковете до взаимоотношенията мъж - жена.

Само в Чехия, която от 2006 г. позволява регистрирани партньорства за еднополови двойки, повечето пълнолетни респонденти - 65 на сто - са съгласни гейовете и лесбийките да се женят законно. Четири други държави - Хърватия, Естония, Гърция, Унгария - също позволяват еднополови граждански съюзи или домашни партньорства, но в тези страни едва около една трета от възрастното население приема еднополовите бракове. Подкрепата е особена слаба в Русия - едва 5%, в Армения и Грузия - 3%, в Молдова - 5%, и в Украйна - 9%.  

По-консервативни отново са по-възрастните. Най-голяма е разликата между нагласите на младите и по-възрастните хора в Гърция. 45 на сто от младите до 34 г. подкрепят еднополовите бракове, в по-високата възрастова група те са едва 19 на сто. В държави като Армения, Грузия, Молдова и Русия обаче няма поколенчески различия по тази тема - всички са против.

Българите отново са сравнително сред по-прогресивните православни общества - "цели" 18 на сто от тях подкрепят еднополовите бракове и това е един от високите проценти заедно с Гърция и Румъния.

Подкрепата за легализацията на хомосексуалните женитби е малко по-висока сред нерелигиозните хора. Но в Русия само 8 на сто от атеистите са "за" еднополовите бракове.

Абортите

Въпреки че абортите са законни в изследваните страни (само Полша е по-специален случай), общественото мнение е с доста смесени нагласи по темата. Всъщност само в осем от страните има ясни мнозинства, които подкрепят легалните аборти.

В това отношение България е най-либерално настроена - цели 80 на сто от хората у нас казват, че абортите трябва да са законни във всички или почти всички случаи.

Като цяло обаче в православните държави респондентите са настроени по-консервативно по отношение на абортите в сравнение с хората от католическите страни. 

По-образованите и по-младите хора са по-склонни да приемат абортите.

Консервативни към жените

Съществен дял от пълнолетните в Централна и Източна Европа има традиционалистки възгледи за ролята на жените и на семейството, сочат данните на центъра Pew. Това е особено вярно за 10-те държави, в които има православно мнозинство. 

Например мнозинството от анкетираните в православните страни се съгласяват с твърдението: "Жените имат отговорност към обществото да раждат деца." В Армения на това мнение са 82 на сто от хората, в Румъния - 81%, и на трето място е България със завидните 77 на сто. Много по-малки дялове от населението в осемте страни с католическо мнозинство, смесено население или такива, в които преобладават нерелигиозните, приемат тази позиция.

Респондентите в православните държави също така са по-склонни да изразяват консервативни възгледи по отношение на равноправието между половете и практиките за наемане на работа. Средно 42% от хората в православните страни смятат, че съпругата трябва да се подчинява на мъжа си. В останалите страни на това мнение са само 25 на сто. Средно 44 на сто в православните държави спрямо 31 на сто на другите места в региона се съгласяват с твърдението: "Ако има недостиг на работни места, мъжете трябва да имат право да вземат работата пред жените."

Но същевременно хората в православните държави нямат по-консервативни разбирания за идеалния брак, той не е във вариант, в който мъжът печели парите, а жената седи вкъщи и си гледа децата. Не, жената и мъжът трябва да работят, като си разделят поравно задълженията в домакинството.

Коментари

Какви сме безсрамници

да искаме жените да раждат деца. И мъжете трябва да раждат. И най-вече хомосексуалистите, за да не се чувстват дискриминирани.
Франк Лойд Райт's picture
Франк Лойд Райт
Фран Лойд Райт

Тема за размисъл

Нека фондациите от Запада да изпратят нови грантове на тукашните си питомци, тази погрешна представа за света трябва немедлено да бъде корегирана...Овертон го е измислил вече, давайте да работим...

Просвещение !

Свободи, прогрес, толерантност, секуларизация, наука ! Кога !?

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли съживяването на проекта за АЕЦ „Белене“?