Article_top

Обществата в Източна и Централна Европа са по-скоро консервативни. Като това е в много по-голяма степен вярно за страните с преобладаващо православно население, отколкото за католическите държави. За голямото мнозинство от хората в тези страни хомосексуализмът е неприемлив, абортите трябва да се обявят за незаконни (въпреки че с изключение на Полша в тези държави абортите са легални), а отношението към ролята на жените е съвсем патриархално - тя трябва да се подчинява на мъжа си и да ражда деца. В православните държави високи дялове от анкетираните смятат още, че мъжете трябва да имат повече права да получат дадена работа. Това сочат данните от мащабно изследване на Източна и Централна Европа на центъра "Пю", проведено сред 18 държави в региона.

България се вписва в общата картина, като нагласите са една идея по-малко нетолерантни. Какво я отличава - внушителният процент (80 на сто) от хората, които казват, че абортите трябва да са законни винаги или в повечето случаи. Същевременно обаче внушително мнозинство - 77% - в нашата държава твърди, че "жените имат отговорност към обществото да родят деца".

Хомосексуалността се смята за нещо грешно

71 на сто от респондентите в региона смятат, че хомосексуалността е морално укорима. Процентът в православните страни стига до 84 на сто, доста по-малък е в католическите - 59%. В осем от десет православни държави големи мнозинства са на това мнение. В Армения, която по повечето показатели се очертава като особено консервативно общество, процентът е 98 на сто. България на този фон е една от най-либералните православни страни - "само" 58 на сто от хората у нас приемат еднополовите отношения като морално погрешни.

Най-нисък е процентът  в Чехия, там само малко над една пета от хората - 22% - смятат, че хомосексуалността е проблем.

По-младите хора - на възраст между 18 и 34 г. - са по-либерално настроени - по-склонни са да приемат хомосексуалността и еднополовите бракове. Но дори и в тази възрастова група над 50 на сто от респондентите смятат, че хомосексуалността не трябва да бъде приемана от обществото. По-толерантни към сексуално различните са и хората с висше образование.

В много страни мъжете са много по-закостенели от жените, като твърдят, че хомосексуалността трябва да бъде отхвърлена от обществото.

Процент от хората, които смятат, че хомосексуалността е морално укорима

Против еднополовите бракове

 

Широко разпространената идея, че обществото не трябва да приема хомосексуалността, е придружена от ниски нива на подкрепа за легализацията на еднополовите бракове. В нито една от 18-те държави от региона тези бракове не са законни, а много страни имат забрани в конституциите си, като ограничават браковете до взаимоотношенията мъж - жена.

Само в Чехия, която от 2006 г. позволява регистрирани партньорства за еднополови двойки, повечето пълнолетни респонденти - 65 на сто - са съгласни гейовете и лесбийките да се женят законно. Четири други държави - Хърватия, Естония, Гърция, Унгария - също позволяват еднополови граждански съюзи или домашни партньорства, но в тези страни едва около една трета от възрастното население приема еднополовите бракове. Подкрепата е особена слаба в Русия - едва 5%, в Армения и Грузия - 3%, в Молдова - 5%, и в Украйна - 9%.  

По-консервативни отново са по-възрастните. Най-голяма е разликата между нагласите на младите и по-възрастните хора в Гърция. 45 на сто от младите до 34 г. подкрепят еднополовите бракове, в по-високата възрастова група те са едва 19 на сто. В държави като Армения, Грузия, Молдова и Русия обаче няма поколенчески различия по тази тема - всички са против.

Българите отново са сравнително сред по-прогресивните православни общества - "цели" 18 на сто от тях подкрепят еднополовите бракове и това е един от високите проценти заедно с Гърция и Румъния.

Подкрепата за легализацията на хомосексуалните женитби е малко по-висока сред нерелигиозните хора. Но в Русия само 8 на сто от атеистите са "за" еднополовите бракове.

Абортите

Въпреки че абортите са законни в изследваните страни (само Полша е по-специален случай), общественото мнение е с доста смесени нагласи по темата. Всъщност само в осем от страните има ясни мнозинства, които подкрепят легалните аборти.

В това отношение България е най-либерално настроена - цели 80 на сто от хората у нас казват, че абортите трябва да са законни във всички или почти всички случаи.

Като цяло обаче в православните държави респондентите са настроени по-консервативно по отношение на абортите в сравнение с хората от католическите страни. 

По-образованите и по-младите хора са по-склонни да приемат абортите.

Консервативни към жените

Съществен дял от пълнолетните в Централна и Източна Европа има традиционалистки възгледи за ролята на жените и на семейството, сочат данните на центъра Pew. Това е особено вярно за 10-те държави, в които има православно мнозинство. 

Например мнозинството от анкетираните в православните страни се съгласяват с твърдението: "Жените имат отговорност към обществото да раждат деца." В Армения на това мнение са 82 на сто от хората, в Румъния - 81%, и на трето място е България със завидните 77 на сто. Много по-малки дялове от населението в осемте страни с католическо мнозинство, смесено население или такива, в които преобладават нерелигиозните, приемат тази позиция.

Респондентите в православните държави също така са по-склонни да изразяват консервативни възгледи по отношение на равноправието между половете и практиките за наемане на работа. Средно 42% от хората в православните страни смятат, че съпругата трябва да се подчинява на мъжа си. В останалите страни на това мнение са само 25 на сто. Средно 44 на сто в православните държави спрямо 31 на сто на другите места в региона се съгласяват с твърдението: "Ако има недостиг на работни места, мъжете трябва да имат право да вземат работата пред жените."

Но същевременно хората в православните държави нямат по-консервативни разбирания за идеалния брак, той не е във вариант, в който мъжът печели парите, а жената седи вкъщи и си гледа децата. Не, жената и мъжът трябва да работят, като си разделят поравно задълженията в домакинството.

 

Обществата в Източна и Централна Европа са по-скоро консервативни. Като това е в много по-голяма степен вярно за страните с преобладаващо православно население, отколкото за католическите държави. За голямото мнозинство от хората в тези страни хомосексуализмът е неприемлив, абортите трябва да се обявят за незаконни (въпреки че с изключение на Полша в тези държави абортите са легални), а отношението към ролята на жените е съвсем патриархално - тя трябва да се подчинява на мъжа си и да ражда деца. В православните държави високи дялове от анкетираните смятат още, че мъжете трябва да имат повече права да получат дадена работа. Това сочат данните от мащабно изследване на Източна и Централна Европа на центъра "Пю", проведено сред 18 държави в региона.

България се вписва в общата картина, като нагласите са една идея по-малко нетолерантни. Какво я отличава - внушителният процент (80 на сто) от хората, които казват, че абортите трябва да са законни винаги или в повечето случаи. Същевременно обаче внушително мнозинство - 77% - в нашата държава твърди, че "жените имат отговорност към обществото да родят деца".

Хомосексуалността се смята за нещо грешно

71 на сто от респондентите в региона смятат, че хомосексуалността е морално укорима. Процентът в православните страни стига до 84 на сто, доста по-малък е в католическите - 59%. В осем от десет православни държави големи мнозинства са на това мнение. В Армения, която по повечето показатели се очертава като особено консервативно общество, процентът е 98 на сто. България на този фон е една от най-либералните православни страни - "само" 58 на сто от хората у нас приемат еднополовите отношения като морално погрешни.

Най-нисък е процентът  в Чехия, там само малко над една пета от хората - 22% - смятат, че хомосексуалността е проблем.

По-младите хора - на възраст между 18 и 34 г. - са по-либерално настроени - по-склонни са да приемат хомосексуалността и еднополовите бракове. Но дори и в тази възрастова група над 50 на сто от респондентите смятат, че хомосексуалността не трябва да бъде приемана от обществото. По-толерантни към сексуално различните са и хората с висше образование.

В много страни мъжете са много по-закостенели от жените, като твърдят, че хомосексуалността трябва да бъде отхвърлена от обществото.

Процент от хората, които смятат, че хомосексуалността е морално укорима

Против еднополовите бракове

 

Широко разпространената идея, че обществото не трябва да приема хомосексуалността, е придружена от ниски нива на подкрепа за легализацията на еднополовите бракове. В нито една от 18-те държави от региона тези бракове не са законни, а много страни имат забрани в конституциите си, като ограничават браковете до взаимоотношенията мъж - жена.

Само в Чехия, която от 2006 г. позволява регистрирани партньорства за еднополови двойки, повечето пълнолетни респонденти - 65 на сто - са съгласни гейовете и лесбийките да се женят законно. Четири други държави - Хърватия, Естония, Гърция, Унгария - също позволяват еднополови граждански съюзи или домашни партньорства, но в тези страни едва около една трета от възрастното население приема еднополовите бракове. Подкрепата е особена слаба в Русия - едва 5%, в Армения и Грузия - 3%, в Молдова - 5%, и в Украйна - 9%.  

По-консервативни отново са по-възрастните. Най-голяма е разликата между нагласите на младите и по-възрастните хора в Гърция. 45 на сто от младите до 34 г. подкрепят еднополовите бракове, в по-високата възрастова група те са едва 19 на сто. В държави като Армения, Грузия, Молдова и Русия обаче няма поколенчески различия по тази тема - всички са против.

Българите отново са сравнително сред по-прогресивните православни общества - "цели" 18 на сто от тях подкрепят еднополовите бракове и това е един от високите проценти заедно с Гърция и Румъния.

Подкрепата за легализацията на хомосексуалните женитби е малко по-висока сред нерелигиозните хора. Но в Русия само 8 на сто от атеистите са "за" еднополовите бракове.

Абортите

Въпреки че абортите са законни в изследваните страни (само Полша е по-специален случай), общественото мнение е с доста смесени нагласи по темата. Всъщност само в осем от страните има ясни мнозинства, които подкрепят легалните аборти.

В това отношение България е най-либерално настроена - цели 80 на сто от хората у нас казват, че абортите трябва да са законни във всички или почти всички случаи.

Като цяло обаче в православните държави респондентите са настроени по-консервативно по отношение на абортите в сравнение с хората от католическите страни. 

По-образованите и по-младите хора са по-склонни да приемат абортите.

Консервативни към жените

Съществен дял от пълнолетните в Централна и Източна Европа има традиционалистки възгледи за ролята на жените и на семейството, сочат данните на центъра Pew. Това е особено вярно за 10-те държави, в които има православно мнозинство. 

Например мнозинството от анкетираните в православните страни се съгласяват с твърдението: "Жените имат отговорност към обществото да раждат деца." В Армения на това мнение са 82 на сто от хората, в Румъния - 81%, и на трето място е България със завидните 77 на сто. Много по-малки дялове от населението в осемте страни с католическо мнозинство, смесено население или такива, в които преобладават нерелигиозните, приемат тази позиция.

Респондентите в православните държави също така са по-склонни да изразяват консервативни възгледи по отношение на равноправието между половете и практиките за наемане на работа. Средно 42% от хората в православните страни смятат, че съпругата трябва да се подчинява на мъжа си. В останалите страни на това мнение са само 25 на сто. Средно 44 на сто в православните държави спрямо 31 на сто на другите места в региона се съгласяват с твърдението: "Ако има недостиг на работни места, мъжете трябва да имат право да вземат работата пред жените."

Но същевременно хората в православните държави нямат по-консервативни разбирания за идеалния брак, той не е във вариант, в който мъжът печели парите, а жената седи вкъщи и си гледа децата. Не, жената и мъжът трябва да работят, като си разделят поравно задълженията в домакинството.

Коментари

Какви сме безсрамници

да искаме жените да раждат деца. И мъжете трябва да раждат. И най-вече хомосексуалистите, за да не се чувстват дискриминирани.

Просвещение !

Свободи, прогрес, толерантност, секуларизация, наука ! Кога !?

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията