Лозан Панов коментира днес факта, че ВСС отказа да вземе отношение по разкритото писмо, разпратено от главния секретар на Върховния административен съд до шефовете на съдилища с името на един кандидат, когото трябва да подкрепят. При това на официална бланка на ВАС...

За случая информира „Медиапул", а днес Калин Калпакчиев опита да внесе точка в дневния ред на съдийската колегия, но се сблъска с ожесточена съпротива от председателя на ВАС Георги Колев.

Панов коментира пред медии и факта, че се разпространява списък със 7 „правилни“ имена (6 за 6-те съдийски места и един „резерва“), за който признават все повече съдии.

[[nid:55080]]

Днес обаче Георги Колев въобще не отрече, нито се притесни, че главният му секретар е пратил писмото, то е автентично, каза той, но... дебат няма да има - той бе отложен за след изборите.

Ето и мнението на Панов, обявено пред журналисти след това:

"Това е най-важният дебат, който трябва да бъде проведен. Включително Европейската комисия посочи два важни момента през тази година, които касаят съдебната система: провеждането на избори за членове  на ВСС, както и процедурата за избор на председател на Върховния административен съд.

Как ще се проведат тези избори, по какъв начин, как съдиите  избират своите лидери, кои ще бъдат членове на следващия ВСС – това е от значение за цялата съдебна система. Това ще предопредели облика на съдебната система за следващите 5 г. Този дебат не само е  наложителен – той е изключително важен.

За съжаление, той не се проведе преди стартирането на процедурата. Така можеше още тогава да се оформи онзи подход, който да гарантира равенство на всички кандидати в тази процедура.

Сега единственото  нещо, което ни остава да се направи, е след като вече изборът е факт, да се направят анализите и всичко останало, което има значение.
Несъмнено най-важното, за да бъдат законосъобразни изборите, е да има равенство на участниците в тях.

За съжаление, ролята на административните ръководители като че ли се оказва един много важен фактор – незаобиколим фактор в тези избори. Нека да го направим после, когато вече имаме цялата информация...

Факт е, че публикацията от ваши колеги е достоверна.  Съмненията, че по някакъв начин е манипулиран Върховният админситративен съд, или някой по някакъв начин се е опитал да го злепостави очевидно остават на заден план (първо при разпространяване на информацията за мейла Галя Георгиева от вярното на Цацаров мнозинство предложи проверка – да не би да е хакнат мейлът на съда, б.р.)

Резултатът обаче е ясен – това бе казано вече...

Въпросът беше дали трябва да има такъв дебат. Задължително трябва да има!

Вероятно всеки има в своите представи имената на съдиите, за които ще гласува. Аз мога да ви кажа  моите шест например (с явна ирония, че мафията вътре в системата раздава имена именно за 6-те места във ВСС, б.р.)

- първото е добър професионалист;

- човек с етични, морални качества и интегритет;

- третият пункт в това "листче" е човек, който брани независимостта на съдебната система;

- четвъртото в моето "листче"  е човек, който има характер да отстоява своите позиции;

- петото и много важно – да има онова възпитание, за да може да допусне, че хората имат различно мнение. И да изслушва дори тогава, когато не е съгласен с тях;

- шестото е да се опитаме да извадим от тази криза съдебната система, за да може тя да не продължи да страда.

Това са моите "листчета" - мога да ги разпространя, ако искате.

Но във всички случаи няма да видите факс, имейл или нещо друго, което да идва от Върховния  касационен съд, на официална бланкта на ВКС до който и да било друг съд... Казвам го, защото е много важно и дано да имам възможност да го кажа и другата седмица.

Защото не трябва да се институционализират някои от кандидатите.