Article_top

Заради забавено финансиране инвитро процедурите не са достатъчно успешни. Това е заключението на Сметната палата след направен одит на дейността на Центъра за асистирана репродукция.

Проверката, обхванала периода от началото на 2014 г. до юни 2016 г., заключава, че забавеното финансиране удължава срока между отделните инвитро процедури, което намалява вероятността за успех, отчитат от Сметната палата.

Планираните средства за финансиране на дейностите по асистирана репродукция за одитирания период са постоянна величина, около 12 000 000 лв., и са незначителни спрямо планираните разходи по бюджета на МЗ, около 3 на сто за целия период на одита. През 2015 г. издадените заповеди за финансиране са с 364 повече от тези през 2014 г., с което целевата стойност е преизпълнена с 806 бр., или 26,9 на сто. Към 30.06.2016 г. изпъленението на издадените заповеди е 48 на сто.

През май правителството взе решение да финансира инвитро процедурите без ограничение, но решението още не се прилага практически заради необходимостта от промени в редица нормативни актове.

Затова пък одиторите установяват, че в Центъра въобще няма разработен и установен ефективен механизъм за проследяване на резултата от извършените процедури по асистирана репродукция.

Създаденият Обществен съвет към Центъра не изпълнява възложените му функции и не допринася за подпомагане на дейността на директора.

Центърът за асистирана репродукция е извършил 35 на сто от всички инвитро процедури в страната. Това са малко над 7500 процедури за 2,5 години, които са стрували под 30 млн. лева. В резултат са родени 2171 деца.

Отговорност за управленските решения през одитирания период по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор носят министрите на здравеопазването:

- д-р Таня Любомирова Андреева-Райнова (от 31.05.2013 г. до 29.07.2014 г.)

- д-р Мирослав Ненков Ненков (от 5.08.2014 г. до 07.11.2014 г.) и

- д-р Петър Стефанов Москов (от 07.11.2014 г. до края на одитирания период) и директорите на Центъра за асистирана репродукция:

- д-р Николай Любомиров Лалев (от 18.03.2009 г. до 11.03.2014 г.) и

- д-р Мария Богоева Дорандилова-Георгиева  (от 11.03.2014 г.), заключават от Сметната палата.

 

Заради забавено финансиране инвитро процедурите не са достатъчно успешни. Това е заключението на Сметната палата след направен одит на дейността на Центъра за асистирана репродукция.

Проверката, обхванала периода от началото на 2014 г. до юни 2016 г., заключава, че забавеното финансиране удължава срока между отделните инвитро процедури, което намалява вероятността за успех, отчитат от Сметната палата.

Планираните средства за финансиране на дейностите по асистирана репродукция за одитирания период са постоянна величина, около 12 000 000 лв., и са незначителни спрямо планираните разходи по бюджета на МЗ, около 3 на сто за целия период на одита. През 2015 г. издадените заповеди за финансиране са с 364 повече от тези през 2014 г., с което целевата стойност е преизпълнена с 806 бр., или 26,9 на сто. Към 30.06.2016 г. изпъленението на издадените заповеди е 48 на сто.

През май правителството взе решение да финансира инвитро процедурите без ограничение, но решението още не се прилага практически заради необходимостта от промени в редица нормативни актове.

Затова пък одиторите установяват, че в Центъра въобще няма разработен и установен ефективен механизъм за проследяване на резултата от извършените процедури по асистирана репродукция.

Създаденият Обществен съвет към Центъра не изпълнява възложените му функции и не допринася за подпомагане на дейността на директора.

Центърът за асистирана репродукция е извършил 35 на сто от всички инвитро процедури в страната. Това са малко над 7500 процедури за 2,5 години, които са стрували под 30 млн. лева. В резултат са родени 2171 деца.

Отговорност за управленските решения през одитирания период по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор носят министрите на здравеопазването:

- д-р Таня Любомирова Андреева-Райнова (от 31.05.2013 г. до 29.07.2014 г.)

- д-р Мирослав Ненков Ненков (от 5.08.2014 г. до 07.11.2014 г.) и

- д-р Петър Стефанов Москов (от 07.11.2014 г. до края на одитирания период) и директорите на Центъра за асистирана репродукция:

- д-р Николай Любомиров Лалев (от 18.03.2009 г. до 11.03.2014 г.) и

- д-р Мария Богоева Дорандилова-Георгиева  (от 11.03.2014 г.), заключават от Сметната палата.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво мислите за извънредното положение, въведено заради коронавируса?