Новото изискване за деклариране на членство в съсловни организации, при това пред Висшия съдебен съвет - органа, вземащ решения по всички въпроси, свързани с кадровото развитие на съдиите, има сковаващо действие и възпира упражняването на правото на свободно сдружаване.

Това пишат в писмо от Европейската асоциация на съдиите (ЕАС) до председателя на парламента Димитър Главчев по повод миналите на първо четене спорни промени в Закона за съдебната власт.

Както е известно, въпросните промени бяха внесени от депутати от ГЕРБ и ОП начело с Данаил Кирилов и според мнозина имат за цел конкретно да "опраскат" финансирането на непослушния Съюз на съдиите в България от "Америка за България".

Евромагистратите ясно подчертават, че предлаганата норма - да се казва кой къде членува, "не е продиктувана от видима цел" (това е и една от основните критики в България към внесения в блиц режим необоснован проект - но пък вече получил гласното одобрение от Сотир Цацаров, б.р.).

Те ясно назовават, че забраната "не преследва легитимна цел".

А относно силно съмнителните мотиви към закона, който цели да забрани външно финансиране на магистратските сдружения:

"Абсурдни и нерядко присъщи на недемократични общества са доводите, изложени в мотивите към проекта, че се налага предлаганото ограничение, за да се предотвратят зависимости от „чуждестранно влияние“, подчертават европейските съдии.

От ЕАС напомнят защо е нужно магистратски организации да кандидатстват и да се финансират по проекти: организиране на професионални дискусии, обучения, срещи между магистрати, участие на външни лектори, обмен с чуждестранни колеги, издаване на наръчници, справочници и друга правна литература.

Те пишат още: "Правото на съдиите да членуват в професионални сдружения е важно, тъй като цели да укрепи тяхната независимост и се признава съгласно международните принципи на правото."

"Асамблеята на ЕАС взе единодушно решение да отправи до българските власти (правителство, парламент) писмо, с което отправя апел за предприемане на действия за изменение на цитирания закон, изключвайки професионалните сдружения на съдиите от неговия обхват", пишат още от Рим.

Ето и пълния текст на писмото:

Европейска асоциация на съдиите

Регионална група на Международната асоциация на съдиите

Съдебна палата — площад Карвур — Рим 00193 — Италия

21 юли 2017 г.

Рим

ДО

Председателя на 44-ото народно събрание на Република България

Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

Уважаеми г-н председател,

На проведената през октомври 2016 г. среща на Европейската асоциация на съдиите (ЕАС) вниманието ни беше насочено към прилагането на член 195а от Закона за съдебната власт на Република България и съдържащото се в него изискване съдиите да декларират пред Висшия съдебен съвет всички свои дейности, включително членството си в професионални организации. Асамблеята на ЕАС взе единодушно решение да отправи до българските власти (правителство, парламент) писмо, с което отправя апел за предприемане на действия за изменение на цитирания закон, изключвайки професионалните сдружения на съдиите от неговия обхват.

Както е отбелязано в предходното писмо на Европейската асоциация на съдиите, правото на съдиите да членуват в професионални сдружения е важно, тъй като цели да укрепи тяхната независимост и се признава съгласно международните принципи на правото, включително член 25 на Препоръка CCM/Rec 2012/12 на Комитета на министрите на Съвета на Европа и аналогични препоръки на Организацията на обединените нации.

Изискването за деклариране на такова членство пред Висшия съдебен съвет — органа, вземащ решения по всички въпроси, свързани с кадровото развитие на съдиите — има  сковаващо действие и възпира упражняването на правото на свободно сдружаване.

Освен това включването на членството в сдружения на съдии в обхвата на Закона за съдебната власт не е продиктувано от видима цел.  Подобно членство е ограничено до съдиите и не влиза в противоречие с тяхна правораздавателна функция по разглеждани дела. Извън предвиденото в проектозакона, съществува общо задължение за деклариране на частен интерес, имащ отношение към решаваните спорове.

Включването на задължение за деклариране на членство в професионални организации не преследва легитимна цел, подкопава правото на сдружаване и влиза в разрез със съгласуваната в София политика за укрепване, а не уязвяване, на сдруженията на съдии. Следването на тази съгласувана „политика от София“ е принципен въпрос не на последно място поради приетия от министрите на правосъдието на държавите-членки на Съвета на Европа План за действие за независимост на съдебната власт на срещата им на 21 април 2016 г. в София.

Прилагането на приетия от българския парламент на първо четене Закон за съдебната власт ще се превърне в пречка за свободното сдружаване на магистрати в професионални организации, като паралелно с това ще наложи забрана за участието им в управителните органи на организации, учредени съвместно с представители на други правни професии.

Проектозаконът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт въвежда и забрана дейностите на професионалните магистратски организации да бъдат финансирани чрез участие в проекти. Държим да отбележим, че участието на съсловните организации в такива проекти е необходимо, за да се обезпечат дейности като организиране на навременни професионални дискусии, обучения, срещи между магистрати, участие на външни лектори, обмен с чуждестранни колеги, издаване на наръчници, справочници и друга правна литература.

Абсурдни и нерядко присъщи на недемократични общества са доводите, изложени в мотивите към проекта, че се налага предлаганото ограничение, за да се предотвратят зависимости от „чуждестранно влияние“.

В светлината на горното, Европейската асоциация на съдиите повторно отправя апел към българския парламент и правителство за изключване на професионалните сдружения на магистрати от обхвата на Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Хосе Игреха Матос

Президент

Европейска асоциация на съдиите (ЕАС)