Президентската институция отговори на официалното питане, изпратено до държавния глава Румен Радев от три медии - Медияпул, Вевести и Клуб Z - за номинирания от него член на Комисията за защита от дискриминацията Петър Кичашки.

Въпросът бе какви са мотивите на президента за неговото решение. Повод за това бяха многобройни критични публикации и негативни мнения в публичното пространство, свързани със схемата за източване на средства през сайта "Хаштаг-БГ" чрез медийните пакети в кампанията за референдум през 2015 г и с работата на Кичашки в Института за модерна политика.

От президентската администрация намериха за необходимо да отговорят на г-н Евгени Петров, главен редактор на "Вевести", със следното писмо:

 

 

По-голямата част от писмото е разясняване на пълномощията на президента при избора на членове на Комисията за защита от дикриминацията. В края по отношение на Кичашки пише следното:

"Що се отнася до кандидата Петър Илиянов Кичашки, същият е номиниран чрез мотивирани предложения от различни юридически лица с нестопанска цел и граждани - общо 39 на брой (29 юридически лица и 10 физически лица). Отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗЗДискр. Той притежава висше юридическо образование, правозащитен опит и необходимата експертиза в областта на защитата от дискриминация. Г-н Кичашки е участвал в редица национални и международни правозащитни мероприятия и е постигнал значими резултати в защита правата на хората с увреждания."

Господин президент, имаме допълнителни въпроси.

  • Съмненията и нередностите около дейността на Петър Кичашки  без значение ли са  за президенството?
  • Кои са 39-те юридически и физически лица, номинирали Кичашки за поста?

Имаме основания да се съмняваме в стойността на тези номинации и възможността за наличие на конфликт на интереси - нещо, видимо в схемата за усвояване на средства на данъкоплатците от медийните пакети.

Очакваме отговора Ви.