Article_top

Природозащитници искат от Европейската комисия да се намеси срещу законопроект на българското правителство, който според тях оскъпява обжалването на инфраструктурни проекти и ограничава възможностите за него, съобщава днес уебсайтът EurActiv.

Той цитира проекти за изменения в Административнопроцесуалния кодекс и Закона за опазване на околната среда (ЗООС), които Народното събрание се очаква да обсъди и гласува през септември (президентът Румен Радев наложи вето именно на ЗООС, б.р.).

Ако бъдат приети, те ще увеличат таксите за административни дела, включително за оценки за въздействие върху околната среда. Поправка в кодекса би наложила шестмесечен краен срок за подаване на жалби срещу големи инфраструктурни проекти, класифицирани като обекти "от национално значение" и би ограничила тези жалби до една, твърдят зелените активисти.

В писмо до еврокомисарите Кармену Вела (околна среда), Вера Йоурова (правосъдие) и Корина Крецу (регионално развитие) 13 природозащитници протестират срещу законопроектите. Според тях те нарушават българското и европейското законодателство и други международни задължения на страната.

Сред тези задължения те посочват произтичащите от Конвенцията от Аархус, която задължава властите да дават на обществеността пълна информация свързана с опазването на околната среда и да осигуряват участието й в свързани с природата решения.

EurRActiv  цитира Сам Брайт, адвокат на правната природозащитна група с нестопанска цел ClientEarth, според когото законопроектите “биха нарушили правото на справедлив процес и на достъп до правосъдие без забранителни разходи”.

Публикацията цитира и българската неправителствена организация "За Земята", според която “тези тревожни предложения идват от страна, която трябва да поеме председателството на ЕС след няколко месеца. В тези бурни времена България се отправя в погрешна посока".

 
ПРИРОДА ЕКОЛОГИЯ Протест Карадере 17062016 3

Природозащитници искат от Европейската комисия да се намеси срещу законопроект на българското правителство, който според тях оскъпява обжалването на инфраструктурни проекти и ограничава възможностите за него, съобщава днес уебсайтът EurActiv.

Той цитира проекти за изменения в Административнопроцесуалния кодекс и Закона за опазване на околната среда (ЗООС), които Народното събрание се очаква да обсъди и гласува през септември (президентът Румен Радев наложи вето именно на ЗООС, б.р.).

Ако бъдат приети, те ще увеличат таксите за административни дела, включително за оценки за въздействие върху околната среда. Поправка в кодекса би наложила шестмесечен краен срок за подаване на жалби срещу големи инфраструктурни проекти, класифицирани като обекти "от национално значение" и би ограничила тези жалби до една, твърдят зелените активисти.

В писмо до еврокомисарите Кармену Вела (околна среда), Вера Йоурова (правосъдие) и Корина Крецу (регионално развитие) 13 природозащитници протестират срещу законопроектите. Според тях те нарушават българското и европейското законодателство и други международни задължения на страната.

Сред тези задължения те посочват произтичащите от Конвенцията от Аархус, която задължава властите да дават на обществеността пълна информация свързана с опазването на околната среда и да осигуряват участието й в свързани с природата решения.

EurRActiv  цитира Сам Брайт, адвокат на правната природозащитна група с нестопанска цел ClientEarth, според когото законопроектите “биха нарушили правото на справедлив процес и на достъп до правосъдие без забранителни разходи”.

Публикацията цитира и българската неправителствена организация "За Земята", според която “тези тревожни предложения идват от страна, която трябва да поеме председателството на ЕС след няколко месеца. В тези бурни времена България се отправя в погрешна посока".

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?