Специализирано звено "Антикорупция" към Софийската градска прокуратура (СГП) прецизира обвинението на бившия изпълнителен директор на НДК Мирослав Боршош за нецелево разходване на средства и му повдигна още две обвинения – за умишлена безстопанственост и за сключване на неизгодни сделки.

След изготвяне на назначената допълнителна съдебно-икономическа експертиза разследването е установило, че в периода от 23.08.2016 г. до 26.06.2017 г. Мирослав Боршош е разпоредил част от целевите средства – в размер на 3 431 146,06 лв., да бъдат изразходвани за заплащане на разходи, които не са свързани с дейностите, за които са били отпуснати. С решение на Министерския съвет от 3.08.2017 г. е увеличен бюджетът на Националния дворец на културата със 17 млн. лв., като средствата са били с целево предназначение – за преустройството, модернизацията и адаптирането на основната сграда на НДК за нуждите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година.

В хода на разследването са събрани доказателства и за още едно престъпление, извършено от Мирослав Боршош - умишлена безстопанственост, от която са последвали щети за НДК в общ размер на 389 624,82 лв. В периода 16.01.2015 г. - 24.01.2017 г. Боршош е сключил договори с адвокатски дружества при наличие на назначени 2-ма юрисконсулти, за изработване на уебсайт и изготвяне на технически паспорти при съществуващ интернет сайт на НДК и изработени два технически паспорта на сградата. От събраните и анализирани до момента доказателства е установено още, че в периода 24.11.2014 г. – 23.12.2015 г. Мирослав Боршош съзнателно е сключил 15 неизгодни сделки, от които за НДК са настъпили значителни вреди в размер на 94 740 лв.

Договорите са: 6 за PR обслужване при назначени в НДК 4-ма служители за тази дейност и 9 за процесуално представителство пред съдебни органи при назначени 2-ма юрисконсулти. Без промяна остава обвинението в безстопанственост, свързано със сключения договор за оперативен лизинг за отдаване под наем на лек автомобил "Лексус“, от което за НДК са настъпили щети в размер на 28 399,61 лв. Разследването продължава.