Петко Каравелов (63%), екзарх Йосиф (54%) и Александър Стамболийски (49%). Това са тримата български държавници, които получават най-висока оценка, сочат данни от изследването на агенция "Тренд"* "Нагласи на българите към исторически периоди и личности".

Четвъртата позиция е за Стефан Стамболов - 46% положителни оценки.

Цар Борис Трети и Тодор Живков са еднакво одобрявани - от 41 на сто от българите. Горе-долу по една трета нямат нито положително, нито отрицателно отношение към тях. 13 на сто дават негативна оценка на монарха, 18 на сто - на комунистическия вожд. 

Най-негативно оценен от всички управници след Освобождението е убитият Андрей Луканов. 37 на сто от анкетираните му дават отрицателна оценка. Следва другият сямтан за "десетоноемврийски превратаджия" Петър Младенов с 29 на сто отрицателни оценки. 

Сред най-слабо познатите са силно противоречива личност като Александър Цанков - 28 на сто не знаят кой е, 34 на сто не могат да преценят. Отговорът "не мога да преценя" преобладава при Тодор Александров, Александър Малинов, Драган Цанков, Богдан Филов и Кимон Георгиев.

Почти еднакво одобрявани са други две фигури, свързани с началния период след Освобождението и с началния период след 9 септември - Фердинанд и Георги Димитров. За първия български цар след 1878 г., който е свръзван както с обявявенето на независимостта от 1908 г., така и с поредица грешни решения по време на Балканските войни, положително мнение имат 30 на сто от анкетираните, отрицателните мнения са на 17 на сто от хората, а 29 на сто са неутрални.

Георги Димитров е харесван от 29 на сто (разлика от 1 на сто с Фердинанд), 32% не са нито положителни, нито отрицателни, а 18 на сто са отрицателно настроени към този много спорен исторически персонаж.

Първият демократично избран български държавен глава Желю Желев, чиято памет и дело наскоро бяха почетени с откриването на плоча в родното му място, като церемонията събра четирима президенти, е почти толкова харесван, колкото Тодор Живков. Желев е харесван от 40 на сто от анкетираните, една трета нямат нито положително, нито отрицателно мнение, а 14 на сто не го харесват. 
 

*Реализация на изследването: Изследователски център „Тренд“. Възложител: Андрей Ковачев, член на Европейския парламент. Размер на извадката: 1005 ефективни интервюта на възраст 18+. Представителност: За пълнолетното население на страната. Метод на регистрация: Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“. Период на провеждане: 18.10-26.10.2017 г. Размер на статистическата грешка: ±3%.