Article_top

Фондът Worldview Capital с регистрация на Каймановите острови туитна заплаха към "Булгаргаз" за запориране на сметки и активи на държавната газова компания в разгара на зимния сезон. В прессъобщение от газовата компания разясниха какъв е случаят. Искането за запор е от няколко фонда - Уърлдвю И Ейч Ес Интернешънъл Мастър Фънд, Уърлдвю Икономик Риковери Фънд и Плутос Ейджънси ЛЛС, регистрирани на Каймановите острови, "Булгаргаз" да извърши плащане по договор за доставка на природен газ от "Петрокелтик".

"Петрокелтик" държи концесията на газовите находища "Галата", "Калиакра" и "Каварна" и през юни 2016 година премина в собственост на Worldview Capital, който беше най-големият кредитор на дружеството. Фондът е създаден от българина Анжело Москов. 

От ноември 2017 г. "Булгаргаз" не е купувал газ от "Петрокелтик", става ясно от разпространената позиция на държавната компания. В заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от "Булгаргаз" са обявили, че няма да купуват българско синьо гориво и през първото тримесечие на 2018 година.

Ето пълния текст на отговора на "Булгаргаз": 

На 02.11.2017 г. беше връчено Запорно съобщение от ЧСИ за налагане на обезпечителна мярка, с което се налага запор върху вземанията на "Петрокелтик“ ООД, произтичащи от сключения с "Булгаргаз" ЕАД договор за покупко-продажба на природен газ до размера на бъдещите искове, които ще бъдат заведени срещу добивното предприятие от търговец на природен газ. Със същото съобщение на основание разпоредби от Гражданско-процесуален кодекс на 4Булгаргаз“ ЕАД се забранява да предава запорираните от частния съдебен изпълнител суми на длъжника "Петрокелтик" ООД.

От деня на получаване на Запорното съобщение за "Булгаргаз" ЕАД възникна задължението на пазач, спрямо дължимите на "Петрокелтик" ООД суми по Договора за покупко-продажба на природен газ.

В тази връзка "Петрокелтик" ООД уведоми "Булгаргаз" ЕАД, че вземанията му по Договора за покупко-продажба на природен газ с настъпил падеж след 02.11.2017 г. до размера на бъдеща искова претенция на търговеца на природен газ са предмет на запора. Със същото писмо добивното предприятие отправя молба към "Булгаргаз" ЕАД предстоящите плащания по фактури за доставка да не бъдат плащани на "Петрокелтик" ООД, "а да бъдат задържани по сметка на "Булгаргаз" ЕАД до друго нареждане от страна на съдебен изпълнител, съответно вдигане на запора, поради отпадане на основанието за блокиране на сумата“. От начало на ноември 2017 г. доставките на природен газ за "Булгаргаз" ЕАД от "Петрокелтик" ООД са преустановени.

На 05.01.2018 г. на "Булгаргаз" ЕАД бeше връчена нотариална покана от името на Уърлдвю И Ейч Ес Интернешанъл Мастър Фънд, Уърлдвю Икономик Риковери Фънд и Плутос Ейджънси ЛЛС, дружества регистрирани на Каймановите острови, в качеството им на заложни кредитори на Петрокелтик. С нотариалната покана беше поискано "Булгаргаз" ЕАД да извърши плащане по банковата сметка на посочен депозитар. Размерът на сумата представлява вземане на Петрокелтик от "Булгаргаз" ЕАД по Договор за покупко-продажба на природен газ, сключен между "Петрокелтик" ООД и "Булгаргаз" ЕАД, и върху което е вписан особен залог по закона за особените залози. Към настоящия момент в "Булгаргаз“ ЕАД не е постъпила информация за отпадане на основанието за вдигане на запора върху вземанията на "Петрокелтик" ООД. 

Позицията на "Булгаргаз" ЕАД е, че се касае за спор между местни търговски дружества и компетентен за неговото разрешаване е българският съд, съгласно действащото в страната законодателство. С оглед на това считаме, че изнесената в пресата информация би могла да създаде излишно напрежение, свързано със сигурността и непрекъснатостта на доставките за страната.

 

Фондът Worldview Capital с регистрация на Каймановите острови туитна заплаха към "Булгаргаз" за запориране на сметки и активи на държавната газова компания в разгара на зимния сезон. В прессъобщение от газовата компания разясниха какъв е случаят. Искането за запор е от няколко фонда - Уърлдвю И Ейч Ес Интернешънъл Мастър Фънд, Уърлдвю Икономик Риковери Фънд и Плутос Ейджънси ЛЛС, регистрирани на Каймановите острови, "Булгаргаз" да извърши плащане по договор за доставка на природен газ от "Петрокелтик".

"Петрокелтик" държи концесията на газовите находища "Галата", "Калиакра" и "Каварна" и през юни 2016 година премина в собственост на Worldview Capital, който беше най-големият кредитор на дружеството. Фондът е създаден от българина Анжело Москов. 

От ноември 2017 г. "Булгаргаз" не е купувал газ от "Петрокелтик", става ясно от разпространената позиция на държавната компания. В заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от "Булгаргаз" са обявили, че няма да купуват българско синьо гориво и през първото тримесечие на 2018 година.

Ето пълния текст на отговора на "Булгаргаз": 

На 02.11.2017 г. беше връчено Запорно съобщение от ЧСИ за налагане на обезпечителна мярка, с което се налага запор върху вземанията на "Петрокелтик“ ООД, произтичащи от сключения с "Булгаргаз" ЕАД договор за покупко-продажба на природен газ до размера на бъдещите искове, които ще бъдат заведени срещу добивното предприятие от търговец на природен газ. Със същото съобщение на основание разпоредби от Гражданско-процесуален кодекс на 4Булгаргаз“ ЕАД се забранява да предава запорираните от частния съдебен изпълнител суми на длъжника "Петрокелтик" ООД.

От деня на получаване на Запорното съобщение за "Булгаргаз" ЕАД възникна задължението на пазач, спрямо дължимите на "Петрокелтик" ООД суми по Договора за покупко-продажба на природен газ.

В тази връзка "Петрокелтик" ООД уведоми "Булгаргаз" ЕАД, че вземанията му по Договора за покупко-продажба на природен газ с настъпил падеж след 02.11.2017 г. до размера на бъдеща искова претенция на търговеца на природен газ са предмет на запора. Със същото писмо добивното предприятие отправя молба към "Булгаргаз" ЕАД предстоящите плащания по фактури за доставка да не бъдат плащани на "Петрокелтик" ООД, "а да бъдат задържани по сметка на "Булгаргаз" ЕАД до друго нареждане от страна на съдебен изпълнител, съответно вдигане на запора, поради отпадане на основанието за блокиране на сумата“. От начало на ноември 2017 г. доставките на природен газ за "Булгаргаз" ЕАД от "Петрокелтик" ООД са преустановени.

На 05.01.2018 г. на "Булгаргаз" ЕАД бeше връчена нотариална покана от името на Уърлдвю И Ейч Ес Интернешанъл Мастър Фънд, Уърлдвю Икономик Риковери Фънд и Плутос Ейджънси ЛЛС, дружества регистрирани на Каймановите острови, в качеството им на заложни кредитори на Петрокелтик. С нотариалната покана беше поискано "Булгаргаз" ЕАД да извърши плащане по банковата сметка на посочен депозитар. Размерът на сумата представлява вземане на Петрокелтик от "Булгаргаз" ЕАД по Договор за покупко-продажба на природен газ, сключен между "Петрокелтик" ООД и "Булгаргаз" ЕАД, и върху което е вписан особен залог по закона за особените залози. Към настоящия момент в "Булгаргаз“ ЕАД не е постъпила информация за отпадане на основанието за вдигане на запора върху вземанията на "Петрокелтик" ООД. 

Позицията на "Булгаргаз" ЕАД е, че се касае за спор между местни търговски дружества и компетентен за неговото разрешаване е българският съд, съгласно действащото в страната законодателство. С оглед на това считаме, че изнесената в пресата информация би могла да създаде излишно напрежение, свързано със сигурността и непрекъснатостта на доставките за страната.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате през лятото?