Шефът на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев приветства внесен наскоро законопроект, който ще "прочисти" пазара на горива - според вносителите от сивия сектор, според икономисти - от малките фирми. Пред Блумбърг тв Делчев заяви днес, че фискалният резултат от промените в законодателството за пазара на горива ще бъде много положителен - и то не еднократно, а за дълъг период от време.

Проектът е наречен Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и от асоциацията, която обединява големите фирми, настояват от дълго време за промените. В БПГА членуват "Шел", "Лукойл", ОМВ, "Инса ойл", "Ромпетрол", "Петрол", "Синергон", "Приста ойл" и още няколко големи фирми.

Според проекта, внесен с подписите на депутати от всички парламентарни групи, фирмите, които търгуват, складират или транспортират горива, ще минат на регистрационен режим към Министерството на икономиката. Изискванията пред тях са: висок уставен капитал от поне 3 милиона лева за търговците на едро и за собствениците на данъчни складове, за търговците на дребно - 20 000 лева; управителите им да имат висше образование и поне 5 години осигурителен стаж; обезпечение или банкова гаранция за 500 000 лева и др.

Андрей Делчев защити проекта с аргумента, че приемането на промените ще свие сивия сектор в пазара на горива.  

"В момента сивият сектор генерира около 1 млрд. лева годишно. Сивият сектор в този сектор е много значим. Преди две години министерството в свой доклад го оцени на около 30%. Оттогава бяха предприети мерки, но процентът все още е много висок", смята Делчев.   

Според него основната идея не е да се вдигне летвата, а да се изсветли секторът, за да се знае кои са точно икономическите оператори в него, защото това сега не е ясно."Никой не може да каже колко са фирмите, които през годината са търгували или ще търгуват с горива. Броят е твърде променлив, появяват се фирми фантоми, не изпълняват задълженията си. Търси се прозрачност на пазара", каза шефът на БПГА. Според него сивата част е неплащане на акцизи и ДДС и в допълнение към това неизпълнение на задължения за съхраняване на задължителни запаси, неизпълнение на екологични задължения, както и неизпълнение на технически задължения, свързани със съоръженията и измервателните уреди.

 
Консултативен съвет към министъра на икономиката, в който ще членуват представители на 12 държавни ведомства, ще координира дейностите по контрол на пазара на горива.