Документът, съдържащ механизмите за прекратяване на дългосрочните договори с т.нар. американски централи, ще бъде анализиран много внимателно. Това става ясно от съобщение на компанията ЕЙ И ЕС България, собственик на ТЕЦ Гълъбово в енергийния комплекс "Марица изток".

ЕЙ И ЕС България винаги е подкрепяла либерализацията на енергийния пазар и е била надежден партньор на правителството в този процес, заяви изпълнителният директор на компанията Иван Цанков. Той обясни, че предоставената методология за изчисление на невъзстановяемите разходи е част от процеса на разговори между българското правителство и ЕЙ И ЕС и документът ще бъде анализиран много внимателно.

"Нашето мнение, изразявано нееднократно е, че в процеса на либерализация на пазара следва да бъдат предприети мерки за защита на интересите както на инвеститорите, така и на банките-кредитори.

Чрез проекта на ЕЙ И ЕС са вложени над 1.6 милиарда евро в икономиката на България и централата е основен стълб за гарантиране на енергийната сигурност на страната ни. Работата на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" осигурява чиста и надеждна енергия за българските потребители, използвайки само местни ресурси и осигурява сериозно количество преки и непреки работни места за български специалисти", подчерта Цанков.

Наскоро бе съобщено, че двете централи в енергийния комплекс, собственост на американски инвеститори, са поискали минимум 3 месеца срок, за да се запознаят с предложенията за разваляне на 15-годишните им договори за изкупуване на произведената от тях електроенергия. 

Според различни оценки, това ще струва на българската енергетика и данъкоплатци между 400 милиона и 600 милиона лева. Наред с това срещу България има подадени и няколко иска в арбитража във Вашингтон - от трите електроразпределителни предприятия и компания, собственик на ВЕИ-мощности у нас.