Article_top

От 51 висши учебни заведения - частни и държавни, в България само Софийският университет, единственият ни вуз в международни класации, намалява такси за някои специалности за учебната 2018/2019 г.

Правителството утвърди днес таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година. СУ "Св. Климент Охридски" отчита намаление на такси за някои специалности от професионално направление "Физически науки" и за специалността "Ядрена химия". В редовна форма на обучение годишните такси са 200 лева (при 750 лв. за настоящата учебна година), а в задочна форма на обучение са 100 лева (при 300 лева за тази година). СУ обаче увеличава таксите за новоприети студенти в професионалните направления "Администрация и управление", "Право", "Психология", и "Филология", където напливът от желаещи е най-голям.

Увеличението за редовната форма на обучение е в границите 40-61 лв., а за задочна форма – 100-160 лева. Единствено в професионално направление "Социални дейности" се отчита по-голямо увеличение в задочната форма - 300 лв.

Без промяна остават таксите за студенти в 17 държавни висши училища - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, ШУ "Епископ Константин Преславски", ТУ - София, ТУ - Варна, УАСГ - София, МГУ - София, ЛТУ - София, МУ - София, МУ - Варна, УНСС, Икономически университет - Варна, НМА "Проф. Панчо Владигеров", НАТФИЗ "Кр. Сарафов", АМТИ - Пловдив, НСА, ВСУ "Л. Каравелов" и УниБИТ.

В 16 висши училища се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления средно с 11.7%. В ПУ "Паисий Хилендарски" се увеличават таксите с по 40 лв. във всички професионални направления, с изключение на тези в "Администрация и управление", "Туризъм", "Икономика" и направленията от природните науки, математика и информатика, както и техническите науки. Във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" увеличението е с 50 лв. само за новоприети студенти в професионално направление "Педагогика" - редовна и задочна форма.

В техническите университети увеличение има в Габрово - от 100 лв. до 240 лв. в редовна форма и до 30 лв. в задочна форма, а студентите в ХТМУ - София, ще плащат 50 лв. повече във всички професионални направления. В медицинските университети повишение на таксите има в Пловдив и в Плевен. За първия университет таксите се повишават с 250 лв. в направленията "Медицина", "Фармация" и "Стоматология" - за І курс редовна форма на обучение. При втория университет се наблюдава увеличение от 50 лв. до 100 лв. в различните професионални направления.

От 6% до 8% е увеличението на таксите за всички специалности в РУ "Ангел Кънчев", с изключение на тези от социалните, стопански и правни науки. Увеличението в ЮЗУ "Неофит Рилски" е от 11 до 24 процента. При сравнителния анализ на досегашните такси и предложенията на висшите училища за новата учебна година е установено, че при девет държавни висши училища размерът на таксите за обучение на докторанти се увеличава средно с 13.1% (от 20 лв. до 300 лева). При 24 държавни висши училища и БАН няма промяна в размера на таксите за обучение на докторантите.

Близо 205 000 лева се предоставят за стипендии на ученици от държавни и общински училища Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 204 930 лв. Средствата са за стипендии на ученици от държавни и общински училища, постигнали високи резултати на олимпиади и състезания. Средствата са предвидени в централния бюджет по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

 

От 51 висши учебни заведения - частни и държавни, в България само Софийският университет, единственият ни вуз в международни класации, намалява такси за някои специалности за учебната 2018/2019 г.

Правителството утвърди днес таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година. СУ "Св. Климент Охридски" отчита намаление на такси за някои специалности от професионално направление "Физически науки" и за специалността "Ядрена химия". В редовна форма на обучение годишните такси са 200 лева (при 750 лв. за настоящата учебна година), а в задочна форма на обучение са 100 лева (при 300 лева за тази година). СУ обаче увеличава таксите за новоприети студенти в професионалните направления "Администрация и управление", "Право", "Психология", и "Филология", където напливът от желаещи е най-голям.

Увеличението за редовната форма на обучение е в границите 40-61 лв., а за задочна форма – 100-160 лева. Единствено в професионално направление "Социални дейности" се отчита по-голямо увеличение в задочната форма - 300 лв.

Без промяна остават таксите за студенти в 17 държавни висши училища - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, ШУ "Епископ Константин Преславски", ТУ - София, ТУ - Варна, УАСГ - София, МГУ - София, ЛТУ - София, МУ - София, МУ - Варна, УНСС, Икономически университет - Варна, НМА "Проф. Панчо Владигеров", НАТФИЗ "Кр. Сарафов", АМТИ - Пловдив, НСА, ВСУ "Л. Каравелов" и УниБИТ.

В 16 висши училища се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления средно с 11.7%. В ПУ "Паисий Хилендарски" се увеличават таксите с по 40 лв. във всички професионални направления, с изключение на тези в "Администрация и управление", "Туризъм", "Икономика" и направленията от природните науки, математика и информатика, както и техническите науки. Във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" увеличението е с 50 лв. само за новоприети студенти в професионално направление "Педагогика" - редовна и задочна форма.

В техническите университети увеличение има в Габрово - от 100 лв. до 240 лв. в редовна форма и до 30 лв. в задочна форма, а студентите в ХТМУ - София, ще плащат 50 лв. повече във всички професионални направления. В медицинските университети повишение на таксите има в Пловдив и в Плевен. За първия университет таксите се повишават с 250 лв. в направленията "Медицина", "Фармация" и "Стоматология" - за І курс редовна форма на обучение. При втория университет се наблюдава увеличение от 50 лв. до 100 лв. в различните професионални направления.

От 6% до 8% е увеличението на таксите за всички специалности в РУ "Ангел Кънчев", с изключение на тези от социалните, стопански и правни науки. Увеличението в ЮЗУ "Неофит Рилски" е от 11 до 24 процента. При сравнителния анализ на досегашните такси и предложенията на висшите училища за новата учебна година е установено, че при девет държавни висши училища размерът на таксите за обучение на докторанти се увеличава средно с 13.1% (от 20 лв. до 300 лева). При 24 държавни висши училища и БАН няма промяна в размера на таксите за обучение на докторантите.

Близо 205 000 лева се предоставят за стипендии на ученици от държавни и общински училища Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 204 930 лв. Средствата са за стипендии на ученици от държавни и общински училища, постигнали високи резултати на олимпиади и състезания. Средствата са предвидени в централния бюджет по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Защо само Иван Гешев е номиниран за главен прокурор?